Premiekorting

advertisement
Premiekorting
Werkgevers die gehandicapte werknemers in dienst nemen of houden mogen onder voorwaarden gedurende
drie jaar of respectievelijk één jaar een premiekorting toepassen.
Wanneer premiekorting
Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende
werknemer recht heeft op een uitkering krachtens de
WIA of WAJONG. Ook als een werknemer van
tenminste achttien jaar door ziekte of handicap
problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en
binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de
werkgever in dienstbetrekking gaat werken, mag de
werkgever een premiekorting toepassen. Hij moet dan
wel over een verklaring van het UWV beschikken.
Bedrag
In 2012 kan de premiekorting bestaan uit:
 een korting van maximaal € 1.021,- per jaar op de
totale WAO/WIA-premie (de basispremie en de
gedifferentieerde premie samen);
 een korting van maximaal € 1.021,- per jaar op het
werkgeversdeel van de WW-premie.
Als de werknemer minder verdient dan 50% van het
wettelijk minimumloon, bedraagt de premiekorting
€ 454,-. De bedragen aan premiekorting van € 2.042,en € 454,- worden verhoogd met € 1.360,- als de
werknemer een jonggehandicapte is volgens de
WAJONG. Er zijn ook andere omstandigheden waarbij
de premiekorting kan worden verhoogd.
Het UWV kan daarover meer informatie geven.
De werkgever
De werkgever kan de premiekorting toepassen in de
belastingaangifte. De werkgever moet het bedrag aan
premiekorting, waarop hij in principe recht heeft, nog
wel toetsen aan de door hem verschuldigde premie
WW en premies WAO/WIA. Dit betekent dat de
bedragen maximum bedragen zijn en lager kunnen
uitvallen, afhankelijk van de totale premieafdracht.
Er bestaat ook premiekorting voor andere doelgroepen,
waaronder uitkeringsgerechtigde werknemers van 50
jaar of ouder die in dienst treden bij een nieuwe
werkgever. De premiekorting bedraagt voor een
fulltimer € 6.500,- per jaar voor drie jaar.
Werkgevers die werknemers van 62 jaar of ouder in
dienst houden hebben recht op een premiekorting van
€ 2.750,- per jaar voor fulltimers en vanaf 2013
€ 6.500,- per jaar.
Om premiekorting te krijgen, heeft een werkgever voor
medewerkers van 50 tot 62 jaar een doelgroepverklaring van UWV nodig. In deze verklaring staat dat
de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag
vóór hij in dienst kwam. De werknemer moet zelf de
doelgroepverklaring aanvragen.
Belastingdienst
Informatie over de hoogte, voorwaarden en verrekening
van de premiekorting en extra premiekorting is te
vinden op de site van de Belastingdienst. De
premiekorting kan jaarlijks worden verwerkt bij de
belastingaangifte.
Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
onze commercieel manager:
Michel Smits, telefoon 06-14310268
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards