Productbeschrijving

advertisement
Productbeschrijving
Prince2: Product Description
Uitleg algemeen:
De productbeschrijving van de op te leveren deelproducten vormen het hart
van een project. Een projectleider moet in staat zijn een goede
productbeschrijving op te leveren en is daardoor in staat om de benodigde
inspanningen en activiteiten te overzien en in te plannen.
Als de productbeschrijving nog niet kan worden opgesteld door het ontbreken
van informatie is dit een teken dat de projectleider of het projectteam nog
onvoldoende inzicht heeft in het project en dus ook in bijvoorbeeld de risico´s,
kwaliteitsaspecten, kosten en tijdsinvestering.
Een productbeschrijving is dus zeker geen invuloefening. Ervaren
projectleiders volstaan zelfs wel eens met het alleen opstellen van een aantal
gedetailleerde productbeschrijvingen voor het gehele project.
Productnaam
Uitleg: vaak een deelproductnaam.
Productnummer
Uitleg; vaak de code voor opslag op harde schijf
Doel
Uitleg: nut van dit product
Samenstelling /
Opbouw product
Uitleg: uit welke onderdelen opgebouwd ( op
hoofdlijnen)
Bronnen
Uitleg: documenten, producten, standaards,
interviews waaruit geput is of kan worden
Uiterlijk en formaat
Uitleg: beschrijving, hoe ziet het eruit.
Voorbeeldformulier Productbeschrijving
1
Verantwoordelijke voor
oplevering
Uitleg: naam
Kwaliteitscriteria
Uitleg: meetbare criteria noemen
Kwaliteitscontrole
Uitleg: methode om kwaliteit te controleren, het
kan ook een naam van een persoon zijn.
Verantwoordelijke voor
kwaliteitscontrole
Uitleg: naam
Vereiste kennis of
vaardigheden
Uitleg. Specifiek voor dit product vereist.
Relaties met andere
producten
Uitleg: moet af zijn voor een opvolgend product,
kan pas worden gemaakt als XX af is, etc.
Eventuele productie
aanwijzingen
Uitleg: aanwijzingen, hints, tips en alle
bijzonderheden die van nut kunnen zijn voor de
makers.
Voorbeeldformulier Productbeschrijving
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards