Productbeschrijving

advertisement
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Copyright © 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische
fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade
die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal.
Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle
rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software & Service
GmbH & Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of
vermenigvuldigd.
De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en
vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan in het kader van dit contract.
RITTAL® is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG.
EPLAN®, EPLAN Electric P8®, EPLAN Fluid®, EPLAN Preplanning®, EPLAN PPE®, EPLAN Pro Panel®
en EPLAN Harness proD® zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH &
Co. KG.
Windows 7®, Windows 8®, Windows 8.1®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Microsoft
Windows®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Access® en Notepad® zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
PC WORX®, CLIP PROJECT® en INTERBUS® zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact
GmbH & Co.
AutoCAD® en AutoCAD Inventor® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.
STEP 7®, SIMATIC® en SIMATIC HW Konfig® zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG.
InstallShield® is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc.
Adobe® Reader® en Adobe® Acrobat® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.
TwinCAT® is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH.
Unity Pro® is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric.
RSLogix 5000® en RSLogix Architect® zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation.
Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.
EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright © by Igor Pavlov. De broncode
van 7-Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip en meer
informatie over deze licentie vindt u op http://www.7-zip.org
EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, Copyright © by Open CASCADE S.A.S.
De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology Public License. De
broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op
http://www.opencascade.org
EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van eCl@ss. Voor het gebruik van de eCl@ssstandaard is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download
portal:\r\nhttp://www.eclassdownload.com
2
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Inhoudsopgave
Inleiding ··········································································· 9
Wij ontwikkelen oplossingen voor meer efficiëntie ·································· 9
EPLAN platform – uw sleutel tot succes ············································· 10
EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel·········································· 13
Gebruikersinterface ························································· 14
Look & Feel ················································································· 14
Workflow & integratie ····································································· 15
Methode ········································································· 16
Grafische subschema's ·································································· 17
Functiegerichte zienswijze ······························································ 17
Start van de planning met materiaallijsten ·········································· 17
Redlining ····················································································· 18
Projecten ········································································ 19
Projectsjablonen ··········································································· 19
Projectstamgegevens ···································································· 19
Projectstructuur ············································································ 20
Multiuser ········································································ 21
Pagina's ········································································· 21
Pagina-navigator··········································································· 21
Afdrukken en afdrukvoorbeeld ························································· 22
Grafische editor ············································································ 23
Direct bewerken············································································ 23
Algemeen bewerken ······································································ 24
Werken met teksten······································································· 25
Tekening bewerken ······································································· 26
Bemating····················································································· 26
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
3
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Symbolen ···················································································· 27
Symbooleditor ·············································································· 27
Autoconnecting············································································· 28
Automatische kruisverwijzing ··························································· 28
Automatische contactspiegel ··························································· 29
Layerbeheer ················································································ 29
Macro's ······················································································· 30
Variantentechniek ········································································· 30
Componenten / onderdelen ··············································· 31
Klemmen····················································································· 32
Stekers ······················································································· 32
Verbindingen················································································ 33
Verbindingsnummering ·································································· 34
Kabels ························································································ 34
Signalen & potentialen ··································································· 35
Componenten bewerken ··················································· 36
Navigators ··················································································· 36
Artikelbeheer················································································ 36
Apparaatselectie ··········································································· 38
Logische controles ········································································ 39
Verwerking van grote hoeveelheden gegevens ···················· 41
Automatische ODC-nummering ······················································· 41
Automatische verbindingsnummering ················································ 42
Blokbewerking ·············································································· 42
In tabel bewerken·········································································· 43
Gegevens extern bewerken ···························································· 43
Zoeken / Vervangen ······································································ 44
Automatisch verwerken (script) ························································ 45
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
4
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Assembly Reports ················································ 46
Algemene verwerkingen ································································· 47
Functiegerichte verwerkingen ·························································· 47
Revisieoverzicht ··········································································· 47
EPLAN Graphical Reports ················································· 48
Aansluitschema's ·········································································· 48
Apparaataansluitschema ································································ 48
EPLAN Overview Reports ················································· 48
Overzichten ················································································· 48
Potentiaal- & signaaloverzicht ·························································· 49
EPLAN Article Reports ····················································· 49
Onderdelenlijst ············································································· 49
EPLAN Interfacing ··························································· 49
EPLAN Administration ····················································· 50
Instellingen ·················································································· 50
Formulier- & plotkadereditor ···························································· 51
Project comprimeren······································································ 51
EPLAN Mounting Panel ···················································· 52
Schakelkastlegenda ······································································ 53
EPLAN PLC & Bus Extension ············································ 53
PLC Processing ············································································ 53
Bustopologie ················································································ 54
PLC-gegevensuitwisseling ······························································ 54
Schema's automatisch uit PLC-gegevens genereren ···························· 55
PLC-verwerkingen········································································· 55
EPLAN Single Line ··························································· 56
EPLAN Revision Management ··········································· 57
EPLAN Multi Language Translation ···································· 58
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
5
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Operational Sequence ··········································· 59
EPLAN Net Based Wiring ·················································· 59
EPLAN FieldSys ······························································ 60
EPLAN Project Options ···················································· 61
EPLAN Project Management ············································· 62
EPLAN User Rights Management ······································· 63
EPLAN Multiuser Management ·········································· 64
Bewerkingsbereiken ······································································ 64
Sub-Project Management ······························································· 65
Multiuser-Monitor ·········································································· 65
EPLAN Change of Standard ·············································· 66
EPLAN Project Reference ················································· 67
EPLAN Pro Panel ····························································· 68
EPLAN Pro Panel Professional ·········································· 69
Virtuele 3D-schakelkastbouw ·························································· 69
Innovatieve 3D-montageopbouw en bedrading···································· 69
EPLAN Pro Panel Copper ······························································· 70
EPLAN Fluid ··································································· 71
Festo-koppeling ············································································ 71
EPLAN Fluid Hose Configurator ········································ 72
EPLAN Preplanning Professional······································· 74
EPLAN Preplanning P&ID ················································· 75
EPLAN Data Portal ··························································· 76
EPLAN API Extension ······················································ 77
Hardwarevereisten ··························································· 78
Computerplatform ········································································· 78
Aanbevolen configuratie computerplatform ········································· 78
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
6
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Netwerk ······················································································ 78
Multiuser ····················································································· 79
Softwarevrijgave······························································ 79
Besturingssystemen ······································································ 79
Microsoft producten ······································································· 80
SQL-Server (64 bit) ······································································· 80
Autodesk producten (64 bit) ···························································· 80
PDF-redlining ··············································································· 81
PLC-systemen (PLC & Bus Extension) ·············································· 81
Licentie-overzicht ···························································· 82
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
7
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
8
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Inleiding
EPLAN Software & Service ontwikkelt CAE-oplossingen en adviseert bedrijven
bij het optimaliseren van hun engineeringsprocessen. Dankzij gestandaardiseerde processen, automatische procedures en uniforme workflows kunnen
klanten bij het productontwikkelingsproces nog efficiënter werken.
EPLAN levert op maat gesneden concepten voor de invoering en inrichting van
het systeem, alsmede perfecte integratie in de IT- / PLM-systeemomgeving –
gebaseerd op standaard engineeringsoplossingen.
Daarnaast omvat het serviceprogramma customizing, consulting en training. De
ontwikkeling van individuele en gestandaardiseerde ERP- en PDM-interfaces
voor de PLM-integratie staat garant voor uniformiteit van gegevens bij de
productontwikkeling. Consequente klantgerichtheid, wereldwijde support en
innovatieve ontwikkelings- en interfacecompetentie zijn onze succesfactoren.
EPLAN maakt deel uit van Rittal Software Systems en daarmee van de
Friedhelm Loh Group en staat hierdoor voor continuïteit en investeringszekerheid:
Geoptimaliseerde engineeringsprocessen: dat is onze belofte – klantspecifiek
en praktijkgericht.
Wij ontwikkelen oplossingen voor meer efficiëntie
Globaliserende markten, stijgende kosten en tijdsdruk alsmede toenemende
concurrentie dwingen bedrijven om continu efficiënter te werken. Alleen zo kunt
u het hoofd bieden aan de uitdagingen van de branche en uw ambitieuze
doelstellingen zoals innovatieleiderschap, wereldwijde groei en operationele
topprestaties bereiken.
Op de weg daarheen liggen met name in de engineering vaak onbenutte
potenties die effect hebben op het complete productontwikkelingsproces.
Onder het motto "EPLAN – efficient engineering" ontwikkelt de onderneming al
meer dan 30 jaar praktijkgerichte engineeringsoplossingen en individuele
concepten voor het optimaliseren van engineeringsprocessen bij klanten.
EPLAN adviseert bedrijven competent, kundig en effectief met als doel
processen perfect op elkaar af te stemmen, doorlooptijden van projecten te
reduceren en engineeringskosten te verlagen. Meer dan 45.000 klanten van
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
9
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
verschillende grootte en in de meest uiteenlopende branches vertrouwen
ondertussen dagelijks op EPLAN en zijn producten om hun concurrentiepositie
en de toekomstbestendigheid op lange termijn veilig te stellen.
Zorg ook voor een beslissende voorsprong ten opzichte van uw concurrenten
en verhoog permanent de efficiëntie van de engineeringsprocessen binnen uw
bedrijf!
EPLAN platform – uw sleutel tot succes
Het EPLAN platform verbindt expertsystemen voor verschillende disciplines
zoals elektro-, fluid- en M&R-engineering alsmede de schakelkastproductie. Zo
worden alle toepassingen voorzien van dezelfde basisgegevens en
bewerkingsfuncties, waardoor een hogere projectkwaliteit en een
mechatronische werkwijze worden ondersteund.
EPLAN Electric P8
EPLAN Electric P8 is een CAE-softwareoplossing voor de engineering,
documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten.
EPLAN Fluid
EPLAN Fluid is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en
documentatie van fluidtechnische installaties op het gebied van hydraulica,
pneumatiek, koeling en smering.
EPLAN Preplanning
EPLAN Preplanning is een CAE-softwareoplossing voor de technische preplanning van machines en installaties. De software ondersteunt grafische en
databankgebaseerde werkwijzen, met gegevensoverdracht naar
interdisciplinaire detailplanningen. De individuele systeemconfiguratie maakt
een flexibele aanpassing aan bestaande engineeringsprocessen mogelijk.
EPLAN Preplanning P&ID
EPLAN Preplanning P&ID is een CAE-softwareoplossing voor het maken van
installatieoverzichten, PFD's (Process Flow Diagram) en P&ID's (Piping and
Instrumentation Diagram) voor procestechnische machines en installaties.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
10
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Pro Panel
EPLAN Pro Panel is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en
verificatie van schakelkasten en schakelinstallaties in 3D, inclusief het
beschikbaar stellen van gegevens voor de materiaallogistiek en de productieintegratie.
EPLAN Harness proD
EPLAN Harness proD is een CAE-softwareoplossing voor de efficiënte
constructie en documentatie van kabels en kabelbomen in 3D / 2D, van het
digitale prototype tot aan de vervaardiging van complete productdocumentatie.
EPLAN Engineering Configuration One
De toepassing van EPLAN Engineering Configuration One (EEC One) is de
eerste stap in de wereld van geautomatiseerde Excel-gebaseerde
schemavervaardiging voor de elektro- en fluidtechniek op basis van
voorgedefinieerde standaarden zoals EPLAN-macro's, waardensets en
varianten.
EPLAN Engineering Configuration
EPLAN Engineering Configuration Professional (EEC Professional) is een soort
"besturingscentrale", die bruggen slaat tussen mechanica, elektrotechniek,
besturingstechniek en de documentatie. Met een systeem van bouwkasten en
voorschriften kunnen varianten in de machine- en installatiebouw worden
beheerd.
EPLAN Data Portal
Geïntegreerd, webgebaseerd gegevensplatform waarmee actuele
apparaatgegevens van toonaangevende fabrikanten van componenten ter
beschikking worden gesteld en direct kunnen worden gebruikt bij de
engineering met EPLAN-softwareoplossingen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
11
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Onze software is uniform ontworpen en verbindt alle disciplines.
Opmerking:
De in deze productbeschrijving genoemde functies en mogelijkheden hebben
steeds betrekking op het meest uitgebreide modulepakket van het product. Zie
hoofdstuk "Licentie-overzicht".
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
12
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel
EPLAN Electric P8 biedt innovatieve mogelijkheden voor de engineering,
documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten.
Met een naar keuze grafische of apparaatgerichte bewerking en uniforme
platformtechnologie is het high-end-systeem richtinggevend voor de toekomst
van de elektro-engineering. Interdisciplinair werken wordt realiteit, dankzij de
vele functies en de directe koppeling van alle disciplines.
De werkwijzen in de elektro-engineering zijn net zo veelzijdig als de taken die
moeten worden uitgevoerd. Elk van deze werkwijzen heeft in bepaalde fasen
van de engineering zijn eigen voordelen – of het nu gaat om het genereren van
de eerste grafische machine- / installatieoverzichten, om het maken van
schema's of om los van de grafische weergave projectinformatie in de database
vast te leggen. Een ideaal engineeringssysteem ondersteunt al deze verschillende engineeringtaken gelijkwaardig en parallel. U bepaalt welke werkwijze
voor u het meest efficiënt is en EPLAN zorgt - onafhankelijk hiervan - voor
uniforme consistentie van de projectgegevens.
Wanneer de projectgegevens eenmaal in het schema zijn opgenomen, vormen
deze de basis voor het nagenoeg volledig automatisch samenstellen van de
machine- en installatiedocumentatie. Met uitgebreide en individueel
configureerbare controleprocedures controleert u met een druk op de knop de
documentatie op basis van door u gedefinieerde kwaliteitseisen. Dankzij een
centrale registratie van de controleresultaten in het meldingenbeheer, kan de
documentatie snel en eenvoudig worden aangepast en gecorrigeerd. Tijdens
de projectengineering of bij de afronding van het project genereert EPLAN
automatisch gedetailleerde verwerkingen en rapportages, als integraal
bestanddeel van de uitgebreide documentatie. Op deze manier voorziet u
vanuit het engineeringproces de volgende projectfasen van alle benodigde
informatie – van de uniforme productontwikkeling tot aan de productie,
montage, inbedrijfstelling, service en onderhoud.
Monheim, September 2015
Productmanagement
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
13
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Gebruikersinterface
Look & Feel
Het systeem bevat een intuïtieve gebruikersinterface. Door de Windowsconforme bediening met functies als knopinfo's, werkbalken slepen &
neerzetten en online Help kunnen ook nieuwe en incidentele gebruikers snel
aan de slag.
U kunt de gehele interface, inclusief de rangschikking van de vensters en de
werkbalken eenvoudig aan uw eisen en wensen aanpassen. Deze instellingen
kunnen als werkomgevingen worden opgeslagen en opgeroepen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
14
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld werkstandaarden en procedures worden
vooringesteld. De gebruiker kan zich zo optimaal concentreren op zijn eigenlijke
werk – de engineering – met een interface die volledig op zijn taken is
afgestemd en zo een efficiënte en snelle engineering mogelijk maakt.
Bovendien kan de gebruiker eigen sneltoetsen definiëren. Deze gebruikergedefinieerde sneltoetsen worden in de menubalk weergegeven. Met de
doorlopende toetsenbordbediening kunnen ervaren gebruikers zeer hoge
invoersnelheden bereiken.
Verder zijn naast de standaard invoervelden voor eigenschappen ook
configureerbare eigenschappen beschikbaar, die de gebruiker zelf een naam
kan geven en van voorgedefinieerde waarden kan voorzien. Op deze manier
kunnen terminologie en standaardwaarden die binnen het bedrijf wordt
gehanteerd ook in EPLAN Electric P8 worden toegepast. En dat verkort de
inwerkperiode en de realisatie van bedrijfsspecifieke standaards.
Workflow & integratie
Het systeem kan met behulp van instellingen worden geconfigureerd en zo
worden afgestemd op de eisen van de gebruiker, het bedrijf en het project. Het
resultaat: de workflow wordt versneld en het gewenste werkresultaat wordt
efficiënt bereikt.
Ook is er een omvangrijk online Help-systeem beschikbaar, voor efficiënte
ondersteuning tijdens de werkzaamheden.
Functies voor het backuppen, archiveren en verzenden van projecten via e-mail
zorgen voor de noodzakelijke veiligheid en transparantie van de werkresultaten.
Met behulp van een comprimeringsfunctie kunnen de niet-benodigde gegevens
uit het project worden verwijderd, om opslagruimte te besparen, het beheer van
gegevens te vereenvoudigen en indien nodig uw bedrijfsknowhow bij de
overdracht van projecten te beveiligen.
Als interfaces voor de uitwisseling met Microsoft Office-producten zijn de
gegevensformaten zoals TXT, CSV, XLS, XML, PDF en DXF / DWG met layers
en blokken beschikbaar.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
15
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De mogelijkheid om bestaande gegevens ook buiten de engineeringsomgeving
te gebruiken en de online beschikbaarheid van de documenten vormen de
basis voor eenvoudige service- en onderhoudswerkzaamheden.
Interfaces maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk.
Het programma kan worden geïntegreerd in de bestaande toegevoegde
waardeketen (added value chain). De informatie- en werkstroom kan via scripts
of via API in de ".NET"-omgeving worden geautomatiseerd. Een actieve
automatische informatie-uitwisseling vereenvoudigt de integratie in PDM- en
ERP-systemen. Door deze overkoepelende benadering bereiken niet alleen
projectengineers sneller het juiste resultaat – ook andere afdelingen zoals
Materiaalbeheer, Productie, Controle en Verkoop profiteren van transparante
IT-processen.
Methode
Het CAE-programma moet de werkwijze van de engineer volgen – dit
garandeert maximale effectiviteit. Hierbij moet het volgende worden
onderscheiden:
•
Grafische combinatie van symbolen en grafische subschema's
•
Functiegerichte zienswijze (bouwdoosprincipe)
•
Start van de planning met materiaallijsten (stuklijsten).
Gedurende de projectfasen wisselt de werkmethode geregeld of wordt deze
gecombineerd. De bewerkingsvolgorde – functies plannen/schema
tekenen/materiaallijsten verwerken – kan vrij worden gekozen.
Het programma is zo ontworpen dat de bewerking in het systeem steeds het
werkelijke projectverloop kan volgen. Het project kan op elk moment vanuit
verschillende zienswijzen worden bewerkt. Dit biedt nieuw
productiviteitspotentieel in de engineering en verhoogt tegelijkertijd de
transparantie.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
16
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Grafische subschema's
U kunt uw eigen grafische symbolen en subschema's (macro's) maken en
gebruiken. Door de automatische codering van ingevoegde onderdelen hoeft u
minder gegevens in te voeren en wordt zo de kans op fouten verkleind.
Configureerbare controles maken u waar nodig direct attent op mogelijke
fouten. Met autoconnecting kunnen gebruikers zeer snel en efficiënt symbolen
of deelschakelingen met elkaar verbinden .
Functiegerichte zienswijze
Door de objectgerichte benadering kunnen onderdelen die in het schema op
verschillende plaatsen voorkomen (bijv. relaisspoel / contacten) tegelijkertijd
met één enkele actie worden bewerkt. Speciale overzichten voor componenten
zoals PLC's, bussen, stekers, klemmen, draden etc. vereenvoudigen de
functiegerichte bewerking – onafhankelijk van schemapagina's.
Snelle resultaten met het beste projectoverzicht zonder inconsistenties.
Start van de planning met materiaallijsten
Voorbereide materiaallijsten (bijvoorbeeld uit Excel) kunnen in het programma
worden geïntegreerd en aantallen die in het schema zijn opgenomen, kunnen
direct worden gecontroleerd. U kunt serviceonderdelen bestellen of montageplaten indelen terwijl het schema nog wordt getekend.
Hierdoor kunnen de projectfasen parallel worden uitgevoerd en is zo een
enorme tijdsbesparing mogelijk. Bovendien kunt u door de planning en
productie te coördineren beslissende productiviteitsvoordelen bereiken.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
17
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Redlining
Onder "redlining" verstaat men een workflow voor het reviseren van projectdocumentatie. Daarbij geeft een projectengineer of -bewerker een schema aan
een zogeheten projectcommentator door. Deze commentator controleert het
schema, voorziet het van commentaar en zendt het naar de projectengineer ofbewerker terug. Deze past het schema aan de hand van het commentaar aan
en neemt de wijzigingen in de oorspronkelijke documentatie over.
EPLAN Electric P8 ondersteunt deze workflow met redlining en vereenvoudigt
zo het onderhoud van de "as built"-documentatie.
Schema's kunnen als PDF-bestand worden uitgevoerd en in Adobe Acrobat
Professional voor commentaar worden vrijgegeven. Met Adobe Reader of
Adobe Acrobat Standard kunnen vervolgens geselecteerde commentaaropmerkingen in het PDF-document worden opgenomen. Deze opmerkingen
kunnen daarna weer in het oorspronkelijke EPLAN-project worden ingelezen.
Zo ontstaat een workflow waarbij de eigenlijke "redlining" in digitale vorm buiten
EPLAN Electric P8 wordt uitgevoerd, de informatie transparant wordt
geregistreerd en de documentatie zo eenvoudig op "as-built"-status kan worden
gehouden.
Om door de commentaaropmerkingen van een project te kunnen navigeren of
om deze te selecteren, is een commentaarnavigator beschikbaar. In dit
dialoogvenster worden in een boom- en lijstweergave de PDF-commentaaropmerkingen weergegeven die in het geopende EPLAN-project voorkomen. Via
het snelmenu kunt u naar het corresponderende PDF-commentaar in de
EPLAN-pagina springen.
De projectengineer wordt bij het inlezen (laden) van commentaarteksten
optimaal ondersteund. Papieren documentatie en faxen zijn niet meer nodig, de
commentaarteksten zijn duidelijk leesbaar. De terugkoppeling van informatie
verloopt aanzienlijk sneller en de werkresultaten zijn van hogere kwaliteit.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
18
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Projecten
Schema's en bijbehorende documenten zoals lijsten en overzichten worden als
pagina's binnen projecten gemaakt. Een project is een databank waarin naast
de projectpagina's ook de stamgegevens (symbolen, plotkaders, formulieren,
artikelgegevens etc.) die in het project worden gebruikt, zijn opgeslagen.
U kunt meerdere projecten tegelijkertijd openen en pagina's of delen van
pagina's uit andere projecten kopiëren.
Deze handelingen zijn intuïtief en direct inzetbaar. Ze vereenvoudigen het
hergebruik van oplossingen die in het verleden zijn toegepast – en dat bespaart
tijd.
Projectsjablonen
Al bij de start van een nieuwe project ondersteunt EPLAN de gebruiker in de
vorm van een projectsjabloon, dat kan worden gekozen en gebruikt voor het
maken van normconforme documentatie. Projectsjablonen kunnen
gestandaardiseerde schema's, voorgedefinieerde instellingen en verwerkingen
bevatten, waardoor de engineering aanzienlijk worden vereenvoudigd en
versneld.
Projectstamgegevens
De bij het project behorende stamgegevens zoals het plotkaders, formulieren,
symbolen etc. worden samen met het project opgeslagen.
Op deze manier is het project compleet en intern consistent als het wordt
overgedragen of als er van de gegevens een backup wordt gemaakt.
Synchronisatie met de centraal opgeslagen stamgegevens is in beide
richtingen mogelijk.
U kunt zo de gebruikte stamgegevens controleren en besturen en het gehele
project bijvoorbeeld aanpassen aan de actuele standaarden.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
19
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Projectstructuur
De pagina's en onderdelen in het project kunnen worden onderverdeeld in
bereiken als groepen, inbouwplaatsen of producten. Ook verwerkingen kunnen
automatisch in deze onderverdelingen worden opgenomen. Voor de definitie
van de projectstructuur zijn de volgende codeblokken (norm IEC 81346)
beschikbaar:
= = Functionele toekenning
=
Groep
++ Installatieplaats
+
&
Inbouwplaats
Product
Documenttype (IEC 61355)
Groepsnummer
Gebruikergedefinieerd codeblok
Met deze codeblokken kan ook de onderdeelstructuur conform de norm IEC
81346 worden gedefinieerd. De verschillende structureringscriteria uit de norm
(functie-, plaats- en productaspect) worden in het EPLAN-platform via de groep
(functieaspect; voorteken"="), via de inbouwplaats (plaatsaspect; voorteken "+")
en via de productcode (productaspect; voorteken"-") afgebeeld. De positie van
het codeblok "Documenttype" en de toepassing van objectcodes (IEC 61355)
kan projectspecifiek worden gedefinieerd. In uw eigen projectstructuur kunt u
gebruikergedefinieerde voortekens voor groepsnummers en
gebruikergedefinieerde codeblokken definiëren.
De schema's kunnen ook volgens verschillende normen worden gemaakt, zoals
bijvoorbeeld de NFPA-norm (VS), de GOST-norm (Oost-Europa), de GB-norm
(China) of de JIS-norm (Japan). Het systeem ondersteunt de gebruiker bij het
beheer van de structuurcodes door middel van beschrijvingsteksten, sorteerfuncties en toepassingscontroles. Structuurcodes die niet meer worden
gebruikt, kunnen automatisch worden verwijderd. De volgorde binnen de
structuurcodes voor de paginasortering en verwerkingen kan vrij worden
gekozen.
De normconforme structurering van projecten wordt op deze manier
overzichtelijk, flexibel en eenvoudig hanteerbaar.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
20
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Multiuser
In de multi-user-modus kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig een project
bewerken. Met de module "EPLAN Multiuser Management" kan worden
gecontroleerd welke gebruikers op dat moment aan een project werken. Op
deze manier kunnen gebruikers bij omvangrijke projecten bewerkingsbereiken
definiëren om een beter overzicht over de engineering te hebben.
Neem contact op met EPLAN-support voor de hardwarevereisten voor multiuser-gebruik. Op basis van uw wensen kunnen wij u individueel adviseren.
Pagina's
Het programma kan elk willekeurig paginaformaat gebruiken, om het actuele
papierformaat weer te geven. Aan de pagina kan een schaal worden toegekend
om mechanische bematingen in te voeren. Op deze manier kunnen schema's
op allerlei papierformaten worden ontworpen en afgedrukt.
De paginanaam kan naar keuze met letters of met subcodes worden
gecombineerd. Dit wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de verschillende
normen en werkvoorschriften.
Documenten in verschillende formaten zoals Word of PDF kunnen als
projectpagina's worden geïntegreerd. De volledige documentatie bevat zo ook
alle informatie die met verschillende softwareapplicaties is gemaakt.
Op deze manier zorgt het systeem voor één centrale toegang en behoort het
tijdrovende "bij elkaar zoeken" van documenten tot het verleden.
Pagina-navigator
De pagina's van een project worden in de pagina-navigator naar keuze als lijst
of als boomstructuur weergegeven. Met behulp van een grafisch voorbeeld
kunnen hier de belangrijke paginagebaseerde bewerkingsstappen worden
uitgevoerd – zoals pagina's maken, openen, kopiëren, verwijderen,
exporteren & importeren, nummeren, paginakopgegevens bewerken etc.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
21
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Met deze veel gebruikte intuïtieve tool kunnen pagina's snel en veilig worden
bewerkt.
De pagina-navigator en de grafische editor bevatten daarnaast de menuopdracht "Paginamacro maken". Met deze opdracht kunt u de actuele pagina,
en indien gewenst ook de volgende pagina's, opslaan zodat u deze heel
eenvoudig als geautomatiseerde standaardoplossing voor een bepaalde taak
kunt gebruiken.
De eenvoudige toepassing van deze functies vergemakkelijkt zo het hergebruik
van deeloplossingen. En dit reduceert de projectplanningskosten.
Filters kunnen worden gebruikt om alleen die pagina's weer te geven die
voldoen aan bepaalde criteria – zoals geselecteerde structuurcodes of de
resultaten van de laatste zoekactie van de zoekfunctie. Op deze manier kunnen
de pagina's die moeten worden bewerkt, automatisch uit vele andere pagina's
worden geïdentificeerd en direct worden aangeboden.
Afdrukken en afdrukvoorbeeld
Het afdrukvoorbeeld geeft de projectpagina's precies zo weer als ze worden
afgedrukt. U kunt daarbij kiezen uit afdrukken in kleur of in zwart-wit.
Onafhankelijk van het papierformaat wordt de schaal van de pagina's bepaald
door het pagina-uitvoerformaat van de printer. De verschaling kan echter ook
worden uitgeschakeld – dit is met name belangrijk voor vrije tekeningen, die
vaak op schaal 1:1 worden afgedrukt.
Met deze techniek kan de uitvoer op papier optimaal voor verder gebruik
worden gestructureerd en gestuurd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
22
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Grafische editor
Met een grafische editor kunt u de elementen op de projectpagina's bewerken.
Hiermee worden bijvoorbeeld schakelingen, afbeeldingen, montageplaten,
macro's, symbolen, formulieren en plotkaders gemaakt.
Hiermee krijgen de bereiken een uniforme en transparante "Look & Feel" – en
dat verkort de inwerkperiode.
Overal kunnen hyperlinks als tekst worden ingevoegd, met een koppeling naar
een document in het netwerk of op Internet. Met deze functie kunt u
aanvullende informatie dynamisch in het schema opslaan. Opmerkingen over
de planning en het onderhoud worden zo precies daar opgeslagen waar ze
nodig zijn.
De zoom- en PAN-functies kunnen met het muiswiel worden gebruikt. Zo kan
het zichtbare gedeelte worden verplaatst en het schema op het beeldscherm
worden vergroot en verkleind. Als u de cursor beweegt en tegelijkertijd de
middelste muisknop ingedrukt houdt, wordt de pagina-inhoud in de richting van
de beweging verplaatst. U kunt aangeven of het "scroll-gedrag" overeenkomt
met dat van tekstverwerkingsprogramma's of met dat van CAD-programma's.
Door de muisfuncties aan te passen aan de manier waarop u gewend bent te
werken, kunt u binnen de kortste tijd zeker en intuïtief met de editor werken.
Logische en grafische elementen kunnen worden gegroepeerd en met
bewerkingsfuncties gemeenschappelijk worden bewerkt. De elementen kunnen
daarbij op de voorgrond of op de achtergrond worden verplaatst. Door deze
groepering worden vele individuele bewerkingsstappen gecombineerd in één
actie uitgevoerd.
Direct bewerken
In de grafische editor kunnen de weergegeven teksten direct worden bewerkt,
zonder dat er nieuwe vensters worden geopend. Hierdoor kunnen schema's
effectief, snel en in slechts enkele stappen handmatig worden aangepast. De in
het schema gebruikte en weergegeven gegevens kunnen ook door onervaren
gebruikers eenvoudig en veilig worden gewijzigd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
23
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Algemeen bewerken
Gegevens op automatisch gegenereerde verwerkingspagina's kunnen direct
worden bewerkt. Deze wijzigingen worden objectgericht in het hele schema
doorgevoerd.
De bewerkingsmogelijkheid "Eigenschappen (algemeen)" is ook op
verwerkingspagina's beschikbaar. Hiermee kunnen gegevens vanuit een
verwerkingspagina worden bewerkt. Daartoe wordt het betreffende objectspecifieke dialoogvenster geopend; dus bijvoorbeeld voor het bronobject
"Functie" het eigenschappendialoogvenster of voor een structuurcode het
structuurcodebeheer.
De bewerkingsmogelijkheid "Direct bewerken" is ook op verwerkingspagina's
beschikbaar. Zodra u een aangebrachte wijziging overneemt, worden ook de
objecten op de overige projectpagina's geactualiseerd.
Ook is het mogelijk om alleen de tekst in de verwerking te wijzigen, zonder dat
dit effect heeft op het schema (handmatige correctie). Op deze manier kan de
gebruiker een bepaald punt op de verwerkingspagina bewerken zonder de
schemapagina of een nieuw dialoogvenster te moeten openen.
In de verwerkingen heeft de gebruiker een optimaal overzicht over de
projectgegevens (bijvoorbeeld een hele klemmenstrook of een materiaallijst).
Wijzigingen kunnen hier direct worden doorgevoerd. En onderdelen hoeven niet
langer in het schema te worden opgezocht. Wijzigingen in verwerkingen
worden in EPLAN Electric P8 automatisch in het schema doorgevoerd, zodat
de projectgegevens correct en actueel zijn. Met name als projecten bij de
inbedrijfstelling of een revisie van een machine of installatie worden aangepast,
wordt dankzij deze "reverse engineering" een eenvoudige en effectieve
workflow bereikt waardoor de projectdocumentatie up-to-date is.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
24
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Werken met teksten
Bij de elementen in het schema worden de meest uiteenlopende technische
eigenschappen als teksten weergegeven. Daarvoor kunnen de geïnstalleerde
Windows-lettertypen worden gebruikt. De teksten kunnen worden verschaald
en in elke gewenste hoek worden gedraaid.
Individuele eigenschappen kunnen dynamisch aan andere eigenschappen
worden gedockt. Als bij de hoofdeigenschap een nieuwe rij wordt ingevoegd of
als de hoofdeigenschap wordt verplaatst, worden ook de posities van de
gedockte eigenschappen gewijzigd.
Als schema's worden bewerkt, past de layout van de teksten op de
projectpagina's zich automatisch aan de lengte van de tekst aan. Gedockte
teksten overschrijven elkaar niet, maar passen zich aan elkaar aan. Na elke
wijziging worden de teksten automatisch correct geplaatst.
Als er bij het schemasymbool geen functietekst staat, wordt bij verwerkingen de
functietekst uit het pad gebruikt, net alsof deze bij het schemasymbool zou zijn
ingevoerd.
Een pad-functietekst vereenvoudigt de documentatie, omdat u niet bij elk
schemasymbool een eigen functietekst hoeft in te voeren.
Teksten kunnen worden voorzien van een uitlijningsvak. De tekst kan
automatisch worden aangepast aan de breedte van het vak – en zo aan de
beschikbare ruimte. Voordeel: als teksten bijvoorbeeld door vertaling in een
andere taal automatisch worden nabewerkt, hoeft niet in het gehele schema te
worden gecontroleerd of een tekst een andere tekst of een afbeelding overlapt.
In veel gevallen moeten bij een object in het schema gegevens van andere
objecten worden weergegeven. Om de betreffende informatie weer te geven,
gebruikt het systeem indirecte eigenschappen.
Gegevens die op een bepaalde plaats zijn ingevoerd, zijn ook op andere
plaatsen te zien. Daardoor behoort het redundante gegevensonderhoud tot het
verleden.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
25
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Tekening bewerken
De editor biedt een constructieve ondersteuning met zogeheten snap-punten
(bijvoorbeeld eindpunt, middelpunt van een cirkel, snijpunt) voor grafische
interacties. Grafische elementen kunnen worden uitgerekt, verschaald en
gedraaid. Ook kunnen op de projectpagina's verschillende afbeeldingsformaten
worden ingevoegd.
Een ontwerpmodus helpt u grafische elementen op bepaalde punten uit te
lijnen of op bepaalde coördinaten te plaatsen. Dit zorgt voor een moderne,
comfortabele en gebruiksvriendelijke manier om tekeningen te maken en
bewerken.
Bemating
Voor de bemating zijn functies beschikbaar voor eenvoudige bemating,
doorlopende bemating, oplopende bemating, basislijnbemating, hoekbemating,
radius en diameter. Met de bematingsfuncties kunnen normconforme
mechanische constructies evenals klantspecifieke tekeningen worden gemaakt.
De weergave van de maten met betrekking tot de maatlijnen en de maatlijnbegrenzing evenals de formattering of verschuiving van het maatgetal kan vrij
worden gekozen. Voor weergaven die niet op schaal zijn, kan het maatgetal
ook handmatig worden bewerkt. Om ruimte te besparen kan de maatlijnbegrenzing ook worden weggelaten. Voor internationale projecten kunnen ook
twee eenheden worden weergegeven om de duidelijkheid te vergroten.
Dankzij deze functies hoeft u bijvoorbeeld bij schakelkasten, montageplaten en
andere mechanische weergaven geen gebruik te maken van een aparte
oplossing: ook deze componenten kunnen met het systeem eenvoudig worden
weergegeven.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
26
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Symbolen
Net als bij de blokken die in CAD-schema's worden gebruikt, kunnen schema's
worden gemaakt door individuele symbolen samen te voegen. U selecteer de
bestaande symbolen uit een lijst of uit een boomstructuur met een grafisch
voorbeeld. Als u het symbool invoegt, kan dit eenvoudig in een van de acht
beschikbare varianten worden gedraaid of gespiegeld.
Door het schema met behulp van symbolen te maken, bent u er zeker van dat
de elementen op dezelfde manier worden weergegeven, en zoals u dat wilt. De
schema's zijn eenvoudig te lezen, door de juiste vooringestelde normering van
de afbeeldingen en de positie en het formaat van de teksten.
Als onderdeel van de stamgegevens levert EPLAN symboolbibliotheken
waarmee een normconforme engineering mogelijk wordt.
Symbooleditor
U kunt zelf nieuwe symbolen maken. Voor het maken van gedraaide
symboolvarianten is een Wizard beschikbaar.
De afbeelding en het invoegpunt worden indien nodig gedraaid; de
aansluitingen worden hieraan automatisch aangepast. Aan het symbool kan
logische informatie worden toegekend in de vorm van een functiedefinitie.
De grafische layout en codering van de symbolen kan vrij worden gekozen en
is onafhankelijk van de logica. Met de symbooleditor kunnen symbolen voor de
meest uiteenlopende (werk)standaarden efficiënt worden bewerkt en gemaakt.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
27
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Autoconnecting
Aansluitingen van schemasymbolen die horizontaal of verticaal tegenover
elkaar staan, worden automatisch verbonden. Bij het invoegen en verplaatsen
van symbolen of schemagedeelten wordt een voorbeeld (preview) van de
verbindingen weergegeven.
Via de smartconnecting-functie blijven de verbindingen ook bestaan als de
elementen worden verplaatst. Zo blijven de verbindingen tussen componenten
behouden als er in het project grafische wijzigingen worden uitgevoerd.
Met behulp van een afbreekpunt kan een verbinding of een potentiaal op een
andere projectpagina worden voortgezet; de naam van het afbreekpunt kunt u
zelf bepalen.
Via elkaar kruisende verbindingen kunnen wisselingen van de aansluitvolgorde
tussen elementen overzichtelijk worden weergegeven.
Autoconnecting vereenvoudigt het invoegen van elementen aanzienlijk, omdat
u de juiste positie direct kunt lokaliseren en de verbindingen automatisch door
het systeem worden getekend en gevolgd.
Automatische kruisverwijzing
Aan de hand van de in het schema aangegeven kruisverwijzing kunnen
onderdelen verdeeld (verspreid) worden weergegeven en kunnen de
bijbehorende schemasymbolen uit een groot aantal projectpagina's eenvoudig
worden teruggevonden. Hiervoor kunnen de volgende kruisverwijzingen
automatisch worden gegenereerd:
•
Symboolkruisverwijzingen
•
Kruisverwijzingen naar onderdelenlijsten
•
Afbreekpuntenkruisverwijzingen
•
Kruisverwijzingen naar apparatenoverzichtspagina's
•
Montageplaatkruisverwijzingen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
28
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De kruisverwijzing kan op verschillende manieren worden ingesteld of
normconform worden geformatteerd. Zo kan deze bij afbreekpunten
bijvoorbeeld per rij of per kolom als ster- of ketenkruisverwijzing worden
ingesteld. Ook kan deze tussen haakjes worden weergegeven, conform de in
Oost-Europa gehanteerde GOST-norm.
De automatische generering en formattering van kruisverwijzingen bespaart u
veel typewerk en zorgt ervoor dat in het schema verdeelde onderdelen correct
worden kruisverwezen.
Automatische contactspiegel
Het systeem genereert automatisch de contactspiegelweergave met
kruisverwijzingen in het schema, evenals de weergave van vrije elementen.
Elementen die nieuw in het schema zijn ingetekend, verschijnen in de
contactspiegel vanzelf als symbool of in een tabelkruis. Tabelvormige
formulieren kunnen ook worden gebruikt om speciale weergavetypen van
contactspiegels mogelijk te maken – zoals dat in Aziatische markten
gebruikelijk is.
De weergave van de aansluitcodes, kruisverwijzingen en artikelnummers kan
uitgebreid worden geconfigureerd. De contactspiegel verschijnt bij een
instelbare standaardpositie en kan per element vrij worden verplaatst.
Door de automatische weergave van de contactspiegel hebt u altijd overzicht
over de verdeelde elementen. Het ontwerp van verdeelde onderdelen wordt
daardoor aanzienlijk eenvoudiger en comfortabeler.
Layerbeheer
In de tekening kunnen verschillende layers worden gebruikt. Een overzichtelijk
beheer maakt het mogelijk om zelfgedefinieerde layers te maken en coderen,
die op dezelfde manier functioneren als in CAD-systemen en die tekstgroottes,
kleuren, lijndiktes, lijntypen etc. configureren.
De layers vereenvoudigen de uniforme weergave van elementen in het
schema. Wijzigingen van deze standaarden kunnen eenvoudig worden
uitgevoerd en worden met één actie direct overal effectief.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
29
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Macro's
Macro's maken het mogelijk om delen van het schema vaker te kunnen
gebruiken. Deze schemagedeelten worden onder een bepaalde naam opgeslagen, om later eenvoudig weer opnieuw te gebruiken. Voor het maken en
beheren van macro's zijn aparte macroprojecten beschikbaar. Daarbij kunt u
onder dezelfde bestandsnaam maximaal zestien varianten en elf weergavetypen van een macro maken, om de schakeling te variëren of de weergave te
draaien.
Bij het invoegen van de macro wordt onder het grafische voorbeeld in een
opmerkingenveld de beschrijvingstekst weergegeven die door de gebruiker is
opgegeven.
Via een macrovak dat samen met de macro is ingevoegd kunt u in het schema
een ingevoegde macro actualiseren of met een andere macro verwisselen. De
positie van de macro wordt eveneens opgeslagen, zodat wanneer de macro
opnieuw wordt gebruikt direct naar de oorspronkelijke positie kan worden
gesprongen.
Door delen van het schema als macro op te slaan, kunt u inspanningen die u
hebt verricht eenvoudig voor gelijksoortige taken opnieuw gebruiken. Als u
deze macro's gestructureerd genereert en opslaat, ontstaat zo een kennisdatabank die bij gelijksoortige projecten aanzienlijke tijdbesparing oplevert.
Variantentechniek
Machines beschikken steeds vaker over ontwerpvarianten die worden gebruikt
om aan individuele wensen van klanten te voldoen en om verschillende machineconfiguraties te realiseren. Optionele steekverbindingen voor een snelle en
montagevriendelijke uitwisseling van machinecomponenten of variabele motoraansturingen voor de flexibele toepassing van een aandrijving zijn voorbeelden
die door hun verschillende weergave in de documentatie doorwerken.
Om de engineering van deze machinevarianten te vereenvoudigen kunt u bij de
EPLAN-macro records als varianten (d.w.z. als waardetabellen voor technische
gegevens en artikelinformatie) opslaan. Daardoor hoeven macro's na het
invoegen niet handmatig te worden nabewerkt. Voor de gegevens in een macro
kunnen tijdelijke aanduidingen worden gedefinieerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
30
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De variant die tijdens de ontwerpfase is geselecteerd, stelt de waarden en
schakelingen beschikbaar die bij de betreffende toepassingssituatie horen. De
geselecteerde waarden kunnen later, in het definitieve schema, eenvoudig
worden verwisseld.
Op deze manier wordt de bestaande engineering-knowhow van alle medewerkers als kennisdatabank opgeslagen. Het ontwerp van schema's wordt
effectiever omdat er minder stappen hoeven te worden uitgevoerd, en
kwalitatief hoogwaardiger omdat vele instellingen standaard kunnen worden
aangebracht. Bovendien hoeven er minder macro's te worden onderhouden en
beheerd.
Componenten / onderdelen
Als u in het systeem een symbool in het schema invoegt, bevat deze afbeelding
een elektrische functie. Grafische en logische informatie wordt gescheiden
beheerd, zodat 'echte' functies op alle mogelijke manieren kunnen worden
weergegeven. Daardoor kan er worden voldaan aan grafisch verschillende
normen en werkvoorschriften.
Onderdelen kunnen bij het invoegen afzonderlijk of via een meervoudige selectie eenvoudig automatisch worden genummerd. Kenletters kunnen normconform worden toegekend of desgewenst individueel worden gedefinieerd.
Voor onderdelen zoals klemmen, stekers, PLC's, kabels of schemaobjecten
zoals verbindingen, potentialen en afbreekpunten zijn er centrale navigators
met speciale functionaliteiten. Hierdoor beschikt u over overzichtelijke
bewerkingsmogelijkheden, die onafhankelijk zijn van de wijze waarop ze op
verschillende projectpagina's worden weergegeven. Hiermee kunnen
onderdelen aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt en bewerkt.
Complexe en onbekende onderdelen hoeven in het programma niet in detail te
worden beschreven om ermee te kunnen werken. Met de apparaatkastfunctie is
een black-box-techniek beschikbaar die bij variabele detaillering snel tot
concrete resultaten leidt.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
31
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De componenten worden automatisch in apparaat- en materiaallijsten beheerd.
Apparaten die al eerder zijn ontworpen, kunnen worden geïmporteerd en
afgeboekt. Daarbij wordt er online gecontroleerd welke componenten reeds in
het schema zijn opgenomen.
Via koppelingen met externe voorontwerpen kunnen gegevens opnieuw worden
gebruikt en kunnen verschillen tussen het voorontwerp en het actuele ontwerp
eenvoudig worden herkend. Het engineeringproces wordt daardoor
transparanter en effectiever.
Klemmen
Het bereik "Klemmen" bevat uitgebreide functies voor klemmenstroken en
klemmen. Zo is het mogelijk om etageklemmen en meerdere klemmen met
dezelfde naam (zoals PE) te beheren.
Klemmen kunnen met nummeringsschema's worden genummerd en met
sorteeropties voor de positionering van de klemmen op de klemmenstrook
worden gerangschikt. Aan de klemmen kunnen verschillende brugtypen en
meerdere artikelen worden toegekend. Ook kunnen klemmenstroken worden
geïmporteerd en geëxporteerd.
Bovendien kunnen klemmenstroken als apparaten worden gemaakt en beheerd
en aan de hand van voordefinities worden gecontroleerd. De klemcodes
hoeven hierbij niet noodzakelijkerwijs te worden opgegeven.
Door overzichtelijke weergave en geautomatiseerde bewerkingsstappen helpen
deze functies u terugkerende taken snel en effectief te kunnen uitvoeren.
Stekers
Stekers kunnen ofwel als complete componenten ofwel als individuele
onderdelen "stekerpen" en "stekerbus" worden beschouwd. Ook als
stekerpennen en stekerbussen in het schema verdeeld worden weergegeven,
kan de onderlinge samenhang door het systeem worden beheerd. Hierbij is niet
alleen een verbindingstracering mogelijk, maar zijn ook uitgebreide
verwerkingen toegestaan.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
32
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Hierdoor kunnen groepen overzichtelijk op projectpagina's worden
onderverdeeld. Aanvullende plug-in-modules vormen eigen projectpagina's, die
u desgewenst in het project kunt kopiëren. Stekercontacten kunnen met
nummeringsschema's worden genummerd en met sorteeropties voor de
positionering van de stekercontacten op de stekerstrook worden gerangschikt.
De modulaire opbouw van groepen met stekerverbindingen wordt zo in
belangrijke mate ondersteund en aanzienlijk vereenvoudigd.
Verbindingen
Het systeem bevat een verbindingen-navigator die paginaoverschrijdend kan
worden gebruikt. Er kunnen verschillende typen verbindingen worden
onderscheiden en weergegeven, zoals hydraulische, pneumatische, elektrische
en proces engineeringsverbindingen, kabels, slangen, buizen, draden,
draadbruggen, vaste bruggen, faserails, verzamelrails etc.
Bovendien zijn er directe verbindingen, waarbij twee aansluitingen rechtstreeks
met elkaar worden verbonden. In het schema ontstaat dan echter één
verbindingslijn. Een voorbeeld hiervan is een zekering die direct op de
stroomrail wordt geplaatst. Deze verbinding wordt niet genummerd. Het is
echter een verbinding die wordt gebruikt voor doeltracering.
U kunt voor alle projecten, potentialen, signalen of netten voorinstellingen voor
de verbindingseigenschappen definiëren. Met de verbindingsdefinitiepunten
kan er informatie worden toegewezen aan iedere verbinding, zoals
dwarsdoorsnede, kleur, ader- / verbindingsnummer, typenummer, intrinsieke
veiligheid etc. Deze verbindingsgegevens kunnen worden verwerkt en in
formulieren worden uitgevoerd.
De verbindingen worden in het schema overeenkomstig de ingestelde
lijngegevens weergegeven. De lijngegevens kunt u voor het project, voor
potentialen, voor signalen of voor afzonderlijke verbindingen instellen.
Door bepaalde verbindingstypen in het schema grafisch te markeren, kunt u op
een professionele manier aangeven hoe bepaalde potentialen of intrinsiek
veilige verbindingen verlopen. Het ontwerp van verbindingen wordt daardoor
overzichtelijker en veiliger.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
33
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Verbindingsnummering
Met de verbindingsnummering kunt u verbindingscodes automatisch of
handmatig toekennen. Handmatig ingestelde en automatisch toegekende
verbindingscodes kunnen gezamenlijk in een project worden gebruikt. U kunt
afzonderlijke verbindingen van de nummering uitsluiten en de verbindingscode
voor die verbindingen (naderhand) vrij positioneren.
De formattering van de verbindingscode kan flexibel worden ingesteld. De code
kan naast getallen ook letters en bepaalde speciale tekens bevatten. Binnen de
functiedefinities die voor de nummering zijn geselecteerd, kunt u bepaalde
groepen verbindingen verschillend formatteren. Zo kan bijvoorbeeld de
verbindingscode voor verbindingen die aan PLC's zijn aangesloten anders zijn
dan die voor verbindingen die aan stekers zijn aangesloten.
De verbindingscodes kunnen in het schema worden weergegeven en tevens
als lijst en in formulieren worden uitgevoerd. Deze uitvoer kunt u gebruiken voor
het afdrukken door labelingsautomaten of op etiketten, maar ook voor
verbindingslijsten die bij de montage worden toegepast.
Door de automatische nummering van verbindingen hoeft bij nieuwe ontwerpen
en revisies veel minder handmatig werk te worden uitgevoerd. Bovendien wordt
zo gegarandeerd dat de codering de gewenste systematiek volgt.
Kabels
Kabels kunnen zowel in de navigator voor kabels als in de grafische editor
worden bewerkt. Een kabel kan behalve aders ook glasvezels of slangen
bevatten (hybride kabel). De kabels kunnen worden voorzien van een
kruisverwijzing, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd als ze
verdeeld in het schema worden weergegeven.
Een automatische procedure genereert en / of voltooit de kabels in het project.
Voor de systeemondersteunde nummering van kabels zijn er speciale formatteringsmogelijkheden. Bij afgeschermde kabels kunnen ook meervoudige
afschermingen worden beheerd. De kabellengtes die in het project worden
gebruikt kunnen per kabeltype automatisch worden berekend, om zo het aantal
benodigde kabelrollen te bepalen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
34
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Vanaf een bepaald aantal aders kunnen voor kabels automatisch reserveaders
worden gedefinieerd. Op deze manier wordt voldaan aan de werkstandaarden
van verschillende bedrijven, die bij de bekabeling een vast aantal reserveaders
voorschrijven.
De paginaoverschrijdende bewerkingsmogelijkheden gecombineerd met de
automatische functies "Kabel genereren", "Kabels nummeren", en "Kabellengte
berekenen" zorgen voor een aanzienlijke reductie van de
planningswerkzaamheden.
Met de module "FieldSys" kunnen kabellengtes ook automatisch wordern
bepaald.
Signalen & potentialen
In een navigator worden de potentialen en signalen die in het project zijn
gedefinieerd naar keuze in de boom- of in de lijstweergave weergegeven.
U kunt bij een aansluiting opgeven of deze een bron is voor een fysieke
potentiaal. De grenzen van de fysieke potentiaal worden bepaald door de bron
en de verbruiker. Bij potentialen zijn de volgende instellingen mogelijk:
•
Potentiaalnaam
•
Signaalnaam
•
Potentiaaltype
•
Potentiaalwaarde
•
Frequentie
•
Mogelijke tegenpotentialen.
Potentialen of signalen kunnen tijdelijk met een kleur worden gemarkeerd,
zodat hun omvang snel kan worden bepaald. Signalen en energiestromen
kunnen voorbij de paginagrenzen duidelijk worden gevisualiseerd en veilig
worden ontworpen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
35
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Componenten bewerken
Navigators
In de verschillende navigators worden de projectgegevens paginaonafhankelijk
weergegeven. Zo worden bijvoorbeeld in de onderdelen-navigator de functies
weergegeven, terwijl in de kabel-navigator alleen kabels en afschermingen of in
de klemmenstrook-navigator alleen klemmenstroken en klemmen worden
weergegeven. Deze dialoogvensters kunnen worden gedockt en blijven
desgewenst tijdens de bewerking van het project geopend.
In de navigators kunnen de gegevens van meerdere projecten tegelijkertijd
worden weergegeven en bewerkt. Er kunnen filters worden ingesteld, zodat
alleen de benodigde gegevens worden weergegeven.
In de grafische editor kunt u naar elk schemasymbool springen dat in de
navigator is geselecteerd. Daartoe wordt de betreffende projectpagina geopend
en het schemasymbool geselecteerd. Omgekeerd kan ook een in het schema
geselecteerd schemasymbool met de navigators worden gesynchroniseerd om
sneller de bij elkaar horende functies te vinden.
Met de navigators kunnen projectgegevens eenvoudig worden gevonden en
onafhankelijk van de projectpagina's worden gevisualiseerd en bewerkt.
Artikelbeheer
Het artikelbeheer wordt gebruikt om artikel- en leverancierspecifieke informatie
in meerdere talen op te slaan, zodat deze kan worden gecombineerd met het
project dat op dat moment worden bewerkt. Er kunnen zowel fabrikantspecifieke als bedrijfspecifieke artikelnummers worden beheerd. Via de toebehorenfunctie kunnen de vereiste of optionele toebehoren bij de artikelen worden
beheerd. Het programma verwerkt ook artikelvarianten als identieke artikelnummers met identieke commerciële, maar deels verschillende technische
gegevens.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
36
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De voor de beoordeling van de veiligheid van besturingen noodzakelijke
gegevens kunnen in het artikelbeheer direct bij de artikelen worden
opgeslagen. De gebruiker hoeft deze veiligheidsgerelateerde waarden niet
langer tijdrovend handmatig te verzamelen.
U kunt een groep artikelen combineren tot een bouwgroep die bij een onderdeel hoort (zoals een knop bij een maakcontact of de bevestiging bij de
drukknop). Deze bouwgroep krijgt dan een eigen artikelnummer en kan zelf ook
bouwgroepen bevatten.
U kunt ook modules vormen die naast onderdeelcodes (ODC's) gestructureerde
lijsten met subartikelen (zogeheten moduleposities) bevatten. Een module is
dus een verzameling artikelen die bij meerdere gemeenschappelijk geneste
onderdelen hoort (bijvoorbeeld een motorbesturing die in een 19"-Rack is
ingebouwd). Een module kan ook bouwgroepen bevatten.
Met deze functie kunt u sneller ontwerpen, omdat u gebruik maakt van modules
die volledig gereed zijn in plaats van met individuele functies.
Dit type artikelbeheer vormt een snelle en efficiënte oplossing voor het
registreren en beheren van commerciële en technische gegevens die voor
constructieschema's nodig zijn.
Binnen de boom- en lijstweergave is steeds een snelmenu beschikbaar,
waarmee verschillende acties kunnen worden uitgevoerd, zoals het maken van
een artikel of een variant, het kopiëren van een artikel, het invoegen van
technische artikelgegevens etc.
De artikelen met hun technische gegevens kunnen ook vanuit de grafische
weergave worden gegenereerd. Op deze manier kan direct worden afgeleid
welke technische functies het artikel in het schema bevat.
Artikelen kunnen op basis van individuele eisen van de klant worden
gestructureerd. Ook gestandaardiseerde structuren zoals VDMA, eCl@ss en
ETIM zijn mogelijk. Het uiterlijk van het EPLAN platform past zich optimaal aan
de bestaande structuur en denkwijze aan. Daardoor kunnen onderdelen aan de
hand van klantspecifieke criteria worden onderhouden en stap voor stap in een
boomstructuur worden geselecteerd. Artikelen kunnen daardoor intuïtief, snel
en eenvoudig worden beheerd en gebruikt.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
37
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
In het venster bestaat de mogelijkheid om de weergave van de artikelgegevens
via een filter te beperken, waarbij een veldgebaseerd filter en een volledige
tekst-filter beschikbaar zijn. Groepen met gegevens van bepaalde fabrikanten
kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Technische gegevens van een
artikel kunnen in andere gelijksoortige artikelen worden overgenomen.
Eventueel kan het systeem de prijzen automatisch in een andere valuta
omrekenen.
Als u namen in een andere taal gebruikt, kunt u de artikelstamgegevens in
verschillende talen maken en bewerken. De vertaling kan met de functie
"Vertalen" automatisch worden uitgevoerd.
Deze functies vereenvoudigen het onderhoud van artikelgegevens aanzienlijk
en maken het mogelijk om bestaande gegevens in internationale omgevingen
toe te passen.
De artikelgegevens worden in een Access-databank of op een SQL-server
opgeslagen. Door de ondersteuning van een SQL-databank kan de
performance van het artikelbeheer (en ook van de artikelselectie) bij grote
hoeveelheden gegevens aanzienlijk worden verbeterd.
Als u al gebruik maakt van een programma voor het beheer van artikelen en als
dit programma beschikt over de juiste interface, kunt u het systeem daaraan
koppelen. Bij deze koppeling worden de velden van de externe gegevensbron
aan velden van EPLAN Electric P8 toegekend. Deze toekenning kan worden
geconfigureerd. Het systeem maakt dan voor deze velden gebruik van de
externe databank, en niet van de eigen databank.
Zo wordt het programma volledig geïntegreerd in bestaande ERP-oplossingen.
Het beheer en onderhoud van gegevens verloopt dan centraal.
Apparaatselectie
Bij de apparaatselectie biedt het systeem artikelen aan die passen bij de
functies die in het schema zijn getekend. Dat kan na de ontwerpfase in het
schema gebeuren, maar ook als voorselectie, waarna deze in tweede instantie
in het schema worden afgeboekt.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
38
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
U kent aan een onderdeel een apparaat toe, dat een of meerdere artikelen kan
bevatten. De apparaatselectie vindt plaats aan de hand van technische
kenmerken en er worden automatisch artikelen aangeboden die een "passend"
of een "groter" aantal functies bevatten dan nodig is.
Een apparaatselectie kan voor het gehele project volledig worden uitgevoerd, of
voor een aantal geselecteerde onderdelen. Desgewenst kunnen alleen
artikelen in acht worden genomen waaraan nog geen apparaten zijn toegekend
of waarbij een fout (bijvoorbeeld overbezetting) is vastgesteld.
De apparaatselectie automatiseert het tijdrovende handmatig zoeken in catalogi
en ondersteunt u bij het ontwerpproces door reserveonderdelen aan te bieden
die kunnen worden afgeboekt. Bovendien kan in schema's automatisch worden
gecontroleerd of componenten te vaak of te weinig zijn toegekend.
Logische controles
Tijdens het bewerken van een project kunnen er (bedoelde en bedoelde)
inconsistenties of elektrotechnische en logische fouten ontstaan. Dergelijke
fouten kunnen leiden tot onjuiste of onvolledige verwerkingen.
Met EPLAN Electric P8 kunt u de logica van de schemapagina's controleren,
die u bij het maken van correcte schema's en verwerkingen ondersteunt.
Er worden onderdeelgegevens gecontroleerd, zoals onvolledige definities
(kabels, klemmen, relais, apparaten, PLC's etc.) en onderdelen die niet uniek
(niet kruisverwezen) zijn of die niet meer bestaan. Bovendien kunt u
functiegerichte controles uitvoeren – bijvoorbeeld op onvolledige
kruisverwijzingen of afbreekpunten, onjuiste potentiaaldefinities etc. De
projecten kunnen naar keuze online of offline worden gecontroleerd. Het aantal
maximaal mogelijke offline-controleproceduremeldingen is beperkt tot 10.000.
Daarbij bepaalt u zelf op welke criteria moet worden gecontroleerd en hoe de
betreffende meldingen moeten worden gecategoriseerd. De meldingen worden
ingedeeld in drie categorieën, overeenkomstig de ernst van de achterliggende
fout: Fout, Waarschuwing en Opmerking. Alle meldingen zijn afhankelijk van de
meldingscategorie voorzien van een symbool. Zo kunt u kritieke meldingen
onmiddellijk identificeren.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
39
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
De onjuistheden die bij de controleprocedures zijn ontdekt, worden
overzichtelijk in het meldingenbeheer aangegeven. Binnen de weergave van de
projectmeldingen kunt u via verschillende filterfuncties de omvang van de
weergegeven ontwerpfouten bepalen. Vanuit elke melding kunt u met een
intelligente sprongfunctie de betreffende fout in het project opzoeken. Bij de
projectmeldingen is in de online Help een uitgebreide beschrijving met
correctievoorstellen beschikbaar.
De meldingsteksten van het meldingenbeheer worden desgewenst in de
grafische editor weergegeven. Als er dan bijvoorbeeld een ongeldige actie of
een ongeldige invoer bij het schemasymbool plaatsvindt (bijvoorbeeld van een
reeds toegekende klemmencode), wordt de meldingstekst direct in de grafische
editor weergegeven.
Als de functie en het betreffende controletype ("Online / offline") zijn
ingeschakeld, zijn ontwerpfouten zodra ze ontstaan (dus "online") in het
schema zichtbaar en kunnen ze direct worden gecorrigeerd of voorkomen.
Door het restrictieve controletype "Fouten voorkomen" wordt bij elke ongeldige
invoer direct een melding uitgevoerd en is door het ongedaan maken van deze
wijziging een hoog kwaliteitsniveau van uw projectdocumentatie gegarandeerd.
Deze controles ondersteunen de gebruiker bij het maken van schema's. De
juistheid van de documentatie kan automatisch worden gecontroleerd, zodat
fouten in de planningsfase kunnen worden vastgesteld en de
inbedrijfstellingstijden worden verkort.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
40
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Verwerking van grote hoeveelheden
gegevens
Automatische ODC-nummering
Bij het invoegen of kopiëren van nieuwe onderdelen in het schema kunt u
aangeven of de oorspronkelijke codes behouden moeten blijven of dat er direct
automatisch moet worden genummerd. Voor elk ingevoegd onderdeel wordt er
online een ODC bepaald en automatisch toegekend. De teller van de ODC
wordt daarbij doorgeteld. U kunt onderdelen ook naderhand in de paginanavigator, de onderdelen-navigator of in de grafische editor nummeren.
Via een nummeringsformaat kunt u bepalen welke formaatelementen (pagina,
kenletter, pad, rij, teller etc.) in welke volgorde worden gebruikt. Aan de hand
van een voorbeeld kan de nummering worden gecontroleerd of gewijzigd
voordat deze naar het project wordt teruggeschreven.
In een nummeringsschema wordt aangegeven of bijvoorbeeld de klemmen /
stekercontacten bij de labeling van de klemmencode of de stekercontactcode
alfanumeriek of puur numeriek moeten worden genummerd.
Bij onderdelen die aan een PLC zijn aangesloten, kunt u delen van het PLCadres of de code van de PLC-aansluiting overnemen in de onderdeelcode (of
de klemmen- of stekercontactcode). Een dergelijke codering is gebruikelijk bij
projecten die voldoen aan de NFPA-norm (VS).
Om te controleren of de handmatig ingevoerde tekens van de ODC correct zijn,
is een codecontrolefunctie beschikbaar.
De automatische nummeringsfuncties besparen veel typewerk en voorkomen
daarnaast dat verschillende onderdelen dezelfde naam krijgen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
41
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Automatische verbindingsnummering
Via de verbindingsnummering kunnen codes voor verbindingen handmatig of
automatisch worden toegekend. U kunt afzonderlijke verbindingen van de
nummering uitsluiten en de verbindingscodes voor die verbindingen (ook
naderhand) vrij positioneren. De formattering van de verbindingscode kan
flexibel worden ingesteld.
De code kan naast getallen ook letters en bepaalde speciale tekens bevatten.
In het formaat kunnen eigenschappen van de aangesloten functies (en onderdelen) en eigenschappen van het signaal of het potentiaal worden gebruikt.
Bovendien kunt u een teller en / of een subteller aangeven.
De instellingen voor de verbindingsnummering worden opgeslagen in
schema's. Daardoor hebt u de beschikking over reeds gedefinieerde
instellingen en kunt u deze desgewenst wijzigen.
Binnen de verbindingen die voor de nummering zijn geselecteerd, kunt u
bepaalde groepen verschillend formatteren. Zo kan bijvoorbeeld de
verbindingscode voor verbindingen die aan PLC's zijn aangesloten anders zijn
dan die voor verbindingen die aan stekers zijn aangesloten.
De verbindingscodes kunnen in het schema worden weergegeven en tevens
als lijst en in formulieren worden uitgevoerd. Deze uitvoer kunt u gebruiken voor
het afdrukken door labelingsautomaten of op etiketten, maar ook voor
verbindingslijsten die bij de montage worden toegepast.
De verbindingsnummering kan gemakkelijk worden ingesteld, zodat de
verbindingen van het project in één nummeringsprocedure automatisch correct
worden gecodeerd.
Blokbewerking
De blokbewerking wordt bij de verschillende objecten op dezelfde wijze
toegepast. Eerst selecteert u de objecten die moeten worden bewerkt en
vervolgens opent u het eigenschappendialoogvenster. Als bij de elementen in
het invoerveld dezelfde gegevens zijn ingevoerd, ziet u deze waarde. Anders
verschijnt er een tijdelijke aanduiding, die u kunt bewerken.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
42
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Zo kunnen de gemeenschappelijke eigenschappen van de geselecteerde
objecten tegelijkertijd worden gewijzigd of gesynchroniseerd. U kunt
bijvoorbeeld de functietekst, de graveergegevens of de technische waarden
gemeenschappelijk bewerken. De elementen die via de zoekfunctie zijn
gevonden kunnen eveneens als blok worden bewerkt. Dit vereenvoudigt het
selecteren van elementen die moeten worden nabewerkt.
Voor het nabewerken van het schema zijn veel minder bewerkingsstappen
nodig, omdat u niet meer in het schema naar elementen hoeft te zoeken en te
springen en de nieuwe waarden slechts één keer hoeven te worden ingevoerd.
In tabel bewerken
Via de tabelbewerking kunnen verschillende objecten op verschillende
projectpagina's in één dialoogvenster gemeenschappelijk worden bewerkt.
De ODC's van de geselecteerde onderdelen worden in de vorm van een tabel
overzichtelijk weergegeven en kunnen bloksgewijs worden bewerkt; ze kunnen
bijvoorbeeld worden hernoemd of genummerd. Onderdeelcodes kunnen
worden onderverdeeld in kolommen, waarvan u het aantal en de namen zelf
kunt definiëren. De gegevens van objecten worden door middel van "kopiëren &
plakken" in andere programma's ingevoegd, daar bewerkt en weer
teruggekopieerd.
Op deze manier kunnen gegevens van identieke objecten op verschillende
projectpagina's gestructureerd worden weergegeven en overzichtelijk worden
bewerkt.
Gegevens extern bewerken
Voor de directe koppeling met andere programma's (zoals Excel) kunt u
sjablonen maken waarmee de gegevens in dit programma kunnen worden
bewerkt. In de sjabloon kunnen bijvoorbeeld ook Excel-macro's worden
opgeslagen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
43
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
U kunt opgeven welke gegevens bij de externe bewerking van projectpagina's,
functies en verbindingen in acht moeten worden genomen. U kunt de
betreffende gegevens exporteren om deze op een ander werkstation te
bewerken. U kunt de externe toepassing ook direct starten om de gegevens te
wijzigen en deze in het systeem terug importeren.
Op deze manier is het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens te bewerken,
met de "Look & Feel" van andere programma's. Gegevens kunnen met behulp
van scripts en vergelijkbare functies automatisch in externe programma's
worden gewijzigd.
Via het extern bewerken van gegevens kunnen ook nieuwe gegevens in het
EPLAN platform worden gegenereerd, zoals pagina's of functies. De nieuw
gegenereerde functies kunnen dan vanuit de navigators via slepen &
neerzetten eenvoudig in het schema worden ingevoegd.
Zoeken / Vervangen
U kunt naar keuze in het hele project of alleen op bepaalde projectpagina's
naar objecten zoeken. Bovendien kunt u definiëren in welke projectgegevens
een zoekterm wordt gezocht.
Als zoektermen zijn alle tekenreeksen toegestaan, die ook tijdelijke
aanduidingen (zoals "*" en "?") mogen bevatten. U kunt ook naar meerdere
samenhangende termen zoeken.
De resultaten van een zoekactie worden in een resultatenlijst ingevoerd. In de
resultatenlijsten kunt u aanvullende zoekresultaten invoeren en gegevens vervangen. Bovendien kunt u naar de objecten op de projectpagina's navigeren.
Met de vervangfunctie kunnen termen die zich in de resultatenlijst bevinden
automatisch door nieuwe of gewijzigde termen worden vervangen
Voor de geselecteerde invoeren in een resultatenlijst kunt u – via de rechtermuisknop – het bewerkingsdialoogvenster voor de betreffende objecten openen
en wijzigingen aan de objecten aanbrengen. Blokbewerking voor meerdere
geselecteerde objecten en teksten is ook mogelijk.
Vaak moeten gegevens worden nabewerkt die meerdere keren voorkomen;
met de zoekfunctie kan dit zeer effectief en snel worden uitgevoerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
44
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Automatisch verwerken (script)
Om een project automatisch te verwerken, maakt u een script. Hierin is
vastgelegd welke projectacties automatisch moeten worden uitgevoerd.
Via de gebruikersinterface kan met slechts enkele muisklikken een eenvoudig
script worden gemaakt. Ervaren gebruikers kunnen het script met een editor
nabewerken en uitbreiden.
Het script kan door een opdrachtregel worden opgeroepen. De opdrachtregel
opent EPLAN en voert de projectacties uit die in het script zijn gedefinieerd.
Door middel van scripts kunnen vaak voorkomende procedures eenvoudig
worden geautomatiseerd. Dit vermijdt de tijdrovende handmatig invoer van
steeds terugkerende eenvoudige procedures.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
45
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Assembly Reports
In het systeem kunnen grafische verwerkingen zoals klemmenaansluitlijsten,
kabelaansluitlijsten en materiaallijsten automatisch worden gegenereerd en
desgewenst ook automatisch worden geactualiseerd.
Om bepaalde verwerkingen van het actualiseringsproces uit te sluiten, is in het
snelmenu van het dialoogvenster "Verwerkingen - <Projectnaam>" de optie
"Verwerkingspagina's blokkeren" beschikbaar. Met deze optie worden
projectgegevens in tijdelijke aanduiding-teksten op geblokkeerde
verwerkingspagina's niet geactualiseerd.
Bij elkaar horende verwerkingen voor projectgedeelten of verwerkingstypen
kunnen in blokken worden gegroepeerd. De verwerkingen die tot een
verwerkingsblok behoren worden dan gelijktijdig geactualiseerd.
Het resultaat van de verwerking wordt in een verwerkingspagina weergegeven
of in externe bestanden uitgevoerd – bijvoorbeeld voor de labeling van
onderdeeletiketten. De verwerkingspagina's kunnen in hetzelfde of in een ander
project worden uitgevoerd.
Meerdere korte verwerkingen kunnen bijvoorbeeld op één projectpagina
worden uitgevoerd. Door verwerkingen vrij te positioneren (zoals een
materiaallijst op een montageplaattekening) ontstaat overzichtelijke en
compacte documentatie.
In slechts enkele handelingen maakt u automatisch foutloze verwerkingen. Op
deze manier krijgt u transparante informatie over de toewijzing van componenten. Zo ontstaat een hoogwaardige compacte productiedocumentatie,
waardoor drukkosten en druktijd worden gereduceerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
46
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Algemene verwerkingen
•
Inhoudsopgave
•
Titelblad / voorblad
•
Structuurcodeoverzicht
•
Plotkaderdocumentatie
•
Formulierdocumentatie
•
Symbooloverzicht
•
Verbindingslijst.
Functiegerichte verwerkingen
•
Klemmenaansluitlijst
Eén klemmenaansluitlijst per klemmenstrook. Opbouw en toewijzing.
•
Klemmenopbouwlijst
Eén klemmenopbouwlijst per klemmenstrook.
•
Stekeraansluitlijst
Eén stekeraansluitlijst per steker. Opbouw en toewijzing.
•
Kabelaansluitlijst
Kabeleigenschappen
•
Kabelweergaveschema
Geeft enkellijnig voorgedefinieerde kabels meerlijnig en met
stekercontacttoewijzing weer.
Revisieoverzicht
•
Het revisieoverzicht voert de gegevens van de revisies in het project uit.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
47
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Graphical Reports
Aansluitschema's
In de automatische aansluitschema's worden de aangesloten doelen van
componenten grafisch weergegeven. Zo kan in één oogopslag worden gezien
hoe de signaal- en energiestromen tussen de componenten zijn bedraad. De
tijdrovende handmatige vervaardiging van aansluitschema's uit het bestaande
schema wordt door het systeem overgenomen.
•
Klemmenaansluitschema
•
Stekeraansluitschema
•
Kabelaansluitschema.
Apparaataansluitschema
•
In het apparaataansluitschema wordt de bedrading van de aansluitingen
onderdeelgericht weergegeven. Er wordt op onderdelen gesorteerd.
EPLAN Overview Reports
Overzichten
De automatische overzichten bieden een snel en juist overzicht van alle
artikelen die in het schema worden gebruikt. De hoeveelheden van de planning
kunnen efficiënt worden gecontroleerd en weergegeven.
•
Kabeloverzicht
•
Stekeroverzicht
•
Klemmenstrookoverzicht.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
48
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Potentiaal- & signaaloverzicht
•
Het potentiaaloverzicht voert de projectgegevens van potentialen en
signalen uit.
EPLAN Article Reports
•
Artikellijsten
De in het project gebruikte artikelen worden afzonderlijk weergegeven.
•
Artikellijstoverzicht
De in het project gebruikte artikelen worden weergegeven. Gelijke
artikelen worden gecombineerd en in een overzicht weergegeven.
Onderdelenlijst
•
De onderdelenlijst voert de in het project gebruikte onderdelen uit.
EPLAN Interfacing
Voor de optische codering en identificatie van onderdelen en verbindingen bij
de installatie, moeten deze worden gelabeld. De onderdelen worden hiertoe
bijvoorbeeld met labels en schildjes beplakt.
De labelingsinformatie die naar de labels en schildjes wordt uitgevoerd, kan
direct uit het systeem worden gegenereerd. Identificerende en beschrijvende
informatie van componenten en verbindingen kan automatisch voor de labeling
worden voorbereid. De gegevens worden dan uitgevoerd naar externe
toepassingen zoals Excel.
Doordat de bestaande gegevens direct verder worden bewerkt, is de juistheid
van de codes gegarandeerd en hoeven deze niet meer opnieuw in een
labelingsysteem te worden ingevoerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
49
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Administration
Instellingen
In EPLAN Electric P8 kunnen de instellingen aan individuele eisen en wensen
worden aangepast. De instellingen zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën,
die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in subcategorieën. Deze onderverdeling wordt als boomstructuur in het instellingendialoogvenster
weergegeven.
Met de projectspecifieke instellingen definieert u de eigenschappen van een
project, zoals de grafische weergave van objecten. De projectspecifieke
instellingen zijn onderverdeeld op elektrotechnische functies. De projectinstellingen kunnen in een gemeenschappelijk dialoogvenster worden
gedefinieerd – ook als de instellingen betrekking hebben op verschillende
bereiken.
Bovendien kunt u de werkomgeving gebruikergedefinieerd instellen en zo de
functionaliteit van het programma aanpassen aan de werkwijze van iedere
gebruiker. De gebruikerspecifieke instellingen worden geladen, onafhankelijk
van het werkstation waarop de gebruiker werkt.
Ook stationspecifieke instellingen zijn mogelijk – bijvoorbeeld voor het
bestandsformaat bij het beheer van systeemmeldingen.
Daarnaast kunt u bedrijfspecifieke instellingen definiëren, om voor de gebruikte
werkstations identieke standaarden en bedrijfsconventies vast te leggen.
In het instellingendialoogvenster kunnen de individuele instellingen worden
teruggezet op een door EPLAN Electric P8 gedefinieerde standaardinstelling.
Aan de hand van de instellingen kan het uiterlijk en het gedrag van het systeem
worden aangepast aan verschillende werkmethoden en standaarden. Het
programma kan optimaal worden geïntegreerd in de bestaande werkomgeving.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
50
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Formulier- & plotkadereditor
Formulieren geven informatie of resultaten van verwerkingsprocedures grafisch
weer. U bepaalt zelf in welke volgorde, in welke layout etc. de gegevens
moeten worden uitgevoerd.
In tegenstelling tot formulieren definiëren plotkaders de logische structuur van
het schema, d.w.z. via de toekenning van een plotkader aan een projectpagina
worden koptekst, paginaformaat en de verdeling in rijen en kolommen
gedefinieerd.
Formulieren en plotkaders bestaan uit statische elementen zoals rechthoeken,
lijnen, ingevoegde afbeeldingsbestanden etc. Naast afbeeldingen kunnen ook
macro's en symbolen in een formulier of plotkader worden ingevoegd, die net
zoals de bijbehorende objecten op schemapagina's kunnen worden bewerkt.
De macro's en symbolen kunnen dus worden verplaatst of naar een andere
positie worden gesleept en er kunnen bepaalde eigenschappen zoals lijntype,
tekstuitlijning etc. aan worden toegekend.
Voor plotkaders en formulieren bestaat een sjabloon waarmee aan een nieuw
gegenereerd object bepaalde voorinstellingen worden toegewezen.
Met de formuliereditor kunnen de plotkaders en formulieren eenvoudig
bedrijfspecifiek worden aangepast. De schema's die hieruit ontstaan hebben
het gewenste uiterlijk. De vereiste inhoud wordt echter automatisch
gegenereerd.
Project comprimeren
Tijdens het ontwerpen van een project worden geregeld projectgegevens
gegenereerd die aan het eind van het ontwerpproces niet meer in het project
worden gebruikt. Deze gegevens kunnen via de comprimeringsfunctie uit het
project worden verwijderd.
Tijdens de comprimering wordt er gecontroleerd welke projectgegevens in het
systeem worden gebruikt en of de gegevens consistent zijn. Andere gegevens
worden verwijderd, zodat alleen nog de gebruikte gegevens in het project
voorkomen. Uiteraard kunt u instellen welke projectgegevens moeten worden
verwijderd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
51
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Door middel van de comprimering kunnen de voorgedefinieerde waardensets
voor tijdelijke aanduiding-objecten uit het project worden verwijderd en kunnen
de zoekresultatenlijsten en het meldingenbeheer worden leeg gemaakt.
Onderdelenlijsten, niet-gebruikte taalinvoeren, layers zonder projectgegevens,
structuurcodes (zoals groep, installatieplaats) zonder projectgegevens etc.
kunnen worden verwijderd. Met de functie "Project reorganiseren" kan
bovendien de databank intern worden geoptimaliseerd.
Als u niet-gebruikte projectgegevens automatisch verwijdert, wordt het
bestandsformaat van een project verkleind en wordt het beheer van gegevens
(plotkaders, formulieren, reserveonderdelen etc.) vereenvoudigd.
EPLAN Mounting Panel
Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Mounting Panel" kunnen behalve schema's
met bijbehorende aansluitlijsten en overzichten ook schakelkasten en
montageplaten worden ontworpen.
Met behulp van sprongfuncties kunt u voor een component tussen montageplaat- en schemaweergave heen en weer schakelen. Bij het plaatsen van
componenten op de montageplaat kan er rekening worden gehouden met
geblokkeerde vlakken en inbouwafstanden.
Voor de montageplaat kunt u ook automatisch componentlegenda's genereren,
die op verschillende manieren in het project kunnen worden opgenomen.
Om de verschillende werkwijzen van ontwerpers en engineers te ondersteunen,
kan er ook zonder dat er een schema bestaat een schakelkast worden
gemaakt. Artikelplaatsingen op een montageplaat definiëren een apparaat,
zelfs als er nog geen functie in het schema is geplaatst.
Bij het plaatsen door middel van "slepen & neerzetten" worden de apparaten
die in het schema worden gebruikt of die in de artikelvoorselectie zijn
opgenomen in een lijst- of boomstructuur weergegeven. Tijdens het plaatsen
van de elementen in het schema, wordt er gecontroleerd of deze op de juiste
montageplaat zijn geplaatst. Zo kan direct worden gezien welke componenten
uit het schema nog op de montageplaat moeten worden geplaatst.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
52
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Op deze manier is de montageplaat de bepalende factor of deze kan snel
vanuit het schema worden ingedeeld.
Schakelkastlegenda
De gegevens van de componenten in de kasten kunnen automatisch worden
weergegeven. De legenda kan ook als vensterlegenda – d.w.z. als vrij te
plaatsen grafisch object– op dezelfde projectpagina worden gegenereerd
waarop ook de montageplaat zich bevindt. Bovendien kan de legenda als apart
formulier op een eigen projectpagina worden uitgevoerd. In dat geval wordt op
de schakelkastopbouwpagina in de grafische editor geen legenda
weergegeven. Bij de componenten worden echter positienummers en geen
onderdeelcodes weergegeven. Dit legendatype wordt in het systeem als
paginalegenda aangeduid.
De automatisch gegenereerde legenda verbetert de overzichtelijkheid van de
montageplaatweergave aanzienlijk en verschaft de belangrijkste informatie die
nodig is voor de productie.
EPLAN PLC & Bus Extension
PLC Processing
De uitbreidingsmodule "PLC & Bus Extension" ondersteunt de gebruiker bij het
beheer van PLC-besturingen en bussystemen. De PLC-informatie van een
project kan in een dialoogvenster worden weergegeven en bewerkt. Het adres
hoeft een aansluiting niet uniek te identificeren; het kan tijdens het
ontwerpproces in eerste instantie vrij blijven.
U kunt in een project meerdere bussystemen en PLC-besturingen beheren.
Daarbij kunnen er aan een PLC meerdere bussystemen zijn aangesloten en
kan een bussysteem meerdere PLC-besturingen bevatten.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
53
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
PLC-aansluitingen kunnen automatisch opnieuw worden geadresseerd en op
overzichtspagina's worden weergegeven. De instellingen voor de verschillende
PLC-typen kunnen in schema's worden opgeslagen en er kan centraal tussen
deze schema's worden geschakeld. Het symbolisch adres, de kanaalcode en
de functietekst worden beheerd. De I/O-lijsten kunnen worden geïmporteerd,
naderhand worden bewerkt en met het schema worden gesynchroniseerd.
Hierdoor komt de tijdrovende handmatige synchronisatie te vervallen en is een
optimaal disciplineoverschrijdend engineeringsproces gewaarborgd.
De toewijzing van de PLC-bouwgroepen kan zo in elke fase van het project
worden bekeken en systeemondersteund worden bewerkt.
Bustopologie
U kunt uw bus- / netwerktopologie met symbolen op een enkellijnige schemapagina grafisch weergeven. De busadressen worden dan door het systeem
beheerd, afhankelijk van de slave- en masterconfiguratie. Verschillende
communicatieprotocollen kunnen direct bij de steker worden gedefinieerd,
waardoor de registratie van busgegevens aanzienlijk eenvoudiger en
overzichtelijker wordt.
PLC-gegevensuitwisseling
Voor busgegevens zijn de volgende uitwisselingsformaten beschikbaar:
•
ABB Automation Builder 1.1
•
B&R Automation Studio 4.0
•
Beckhoff TwinCAT versie 2.10 / 2.11
•
3S Codesys
•
Mitsubishi GX Works2
•
Rockwell RSLogix professional versie 20 / 21
•
Schneider Unity Pro versie 7.0 / 8.0
•
Siemens SIMATIC STEP 7 versie 5.4 / 5.5
•
PLC standaard uitwisselingsformaat.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
54
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
U kunt de toekenning van de module aan de steekplaats van het bouwgroepenrack net zo ontwerpen als de buskabel en het stationtype van de
busdeelnemer – dus bijvoorbeeld als serienummer of als modelnummer. In de
PLC-navigator kunt u zien welke bouwgroepen-racks en modules de
busstructuur in de hardware vormen.
Schema's automatisch uit PLC-gegevens genereren
U kunt PLC-functies uit een busconfiguratiebestand importeren of in de PLCnavigator maken. Als brongegevens worden I/O-lijsten en
hardwareconfiguraties uit de PLC-tool van de fabrikant gebruikt.
EPLAN Electric P8 biedt de mogelijkheid om PLC-functies automatisch te
plaatsen en zo PLC-schema's met verschillende overzichtspagina's via één
druk op de knop te genereren.
Op deze manier kunt u busconfiguraties met speciale
busconfiguratieprogramma's maken en vervolgens de gegevens in EPLAN
Electric P8 importeren en daaruit automatisch een schema genereren. Als
doelgegevens worden schema's, PLC-overzichten en de opbouw van hardware
automatisch gegenereerd.
Door deze functie wordt de elektro-engineer verlost van handmatige
tekenwerkzaamheden. De engineering van de PLC- en buscomponenten
verloopt sneller en de kwaliteit hiervan neemt toe.
PLC-verwerkingen
•
PLC-diagram
PLC-aansluitingen van de PLC-kaart. Eén diagram per PLC-kaart.
•
PLC-kaartenoverzicht
Een PLC-kaartenoverzicht bevat de fysieke insteekkaarten van de PLC
die in het schema bij verdeelde weergave zijn aangegeven met
afzonderlijke PLC-kasten. In het overzicht is grafisch afgebeeld welke in/ uitgangen er toegewezen en welke vrij zijn, welke functie ze uitvoeren
en op welke schemapagina's ze worden weergegeven. Een dergelijk
overzicht kan – afhankelijk van fabrikant en type – een verschillend
aantal in- en uitgangen bevatten.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
55
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Single Line
Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Single Line" kunnen enkellijnige schema's
als deel van de projectdocumentatie worden gemaakt.
Hiermee kunnen groepsoverzichten aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt.
U kunt dezelfde techniek gebruiken om een kabelschema ("araignée de
câblage“) te maken. Deze documentatievorm wordt veel in Frankrijk gebruikt.
Daar kunnen kabels, klemmenstroken en stekers eenvoudig vooraf worden
gedefinieerd en later in het gedetailleerde schema worden afgeboekt. Enkellijnige weergaven worden ook vaak gebruikt om de stroomverdeling eenvoudig
en overzichtelijk weer te geven en zo de beveiligingswaarden te bepalen.
Met het systeem kunnen uit macro's enkellijnige weergaven voor het grafische
voorontwerp worden gemaakt. Zo kunt u aan het begin van het ontwerpproces
zeer snel een totaaloverzicht maken en zo de planning van artikelen die vooruit
moeten worden besteld vereenvoudigen. Desgewenst kan ook in de enkellijnige
weergave de gedetailleerde aansluiting van componenten als tabel in de
databank worden opgeslagen.
Meerlijnige en enkellijnige schema's kunnen worden gesynchroniseerd. Zo kunt
u de andere weergavevorm bij kopieer- en nabewerkingsfuncties automatisch
actualiseren. Het systeem bevat een functie om automatisch te kunnen
schakelen tussen de enkellijnige en meerlijnige projectplanning.
In vergelijking met een pure meerlijnige weergave is de leesbaarheid van de
documentatie aanzienlijk eenvoudiger en de engineer krijgt heel snel een
totaaloverzicht van de installatie. Omdat details die herhaaldelijk voorkomen
kunnen worden weggelaten, zijn er minder schemapagina's nodig. Hierdoor
worden de documentatiewerkzaamheden gereduceerd.
Ook is het mogelijk om individuele verbindingen via een bundel te combineren
als een enkellijnige weergave. U kunt zelf uit symbolen de gewenste bundel
samenstellen. Daarbij worden de afzonderlijke delen met elkaar verbonden
door een autoconnecting-lijn met een speciale kleur. De gecombineerde
verbindingen kunnen ook via afbreekpunten op andere projectpagina's worden
voortgezet.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
56
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Door verbindingen in het schema te combineren, kan er op projectpagina's
meer informatie worden opgeslagen. De schema's worden leesbaarder,
compacter en eenvoudiger te ontwerpen.
EPLAN Revision Management
Via de uitbreidingsmodule "EPLAN Revision Management", kunnen aanpassingen die naderhand op basis van revisiebeheer aan bestaande installaties
zijn aangebracht, automatisch worden geregistreerd en gedocumenteerd.
Daarbij kan worden teruggegrepen op oudere versies van het project en
kunnen de gewijzigde projectpagina's worden voorzien van een
goedkeuringsstempel.
Revisiemarkeringen kunnen op twee manieren worden gegenereerd:
Als u een revisie hebt gemaakt en hierin verder werkt, worden wijzigingen
automatisch gemarkeerd (wijzigingstracering). Zodra in een revisie wijzigingen
aan een projectpagina worden aangebracht, worden deze wijzigingen door het
systeem aangeduid als "Concept". Dit wordt grafisch aangegeven door een
watermerk op de projectpagina. Deze aanduiding blijft net zo lang bestaan
totdat u de projectpagina afsluit. Als u de cursor in een revisie over een
gewijzigd object beweegt, verschijnt er een knopinfo met informatie over de
revisie.
U kunt ook een bepaalde projectstatus "bevriezen" en deze later vergelijken
met een andere projectstatus. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld achterhalen
welke projectpagina's zijn gewijzigd en deze informatie gebruiken voor een
nieuwe printopdracht. U kunt daarbij gedetailleerd aangeven welke eigenschappen met elkaar moeten worden vergeleken. De instellingen worden in een
schema opgeslagen. Zo kunt u voor verschillende doelen verschillende
schema's maken en instellingen die in een dergelijk schema zijn opgeslagen
opnieuw gebruiken.
Als er in een revisie objecten zijn gewijzigd, worden deze in het schema door
grafische markeringen aangegeven.
De revisiestatussen die voor een project zijn gemaakt, kunnen in revisieoverzichten worden uitgevoerd. Deze kunnen worden afgedrukt of als aparte
verwerkingspagina's in het actuele project worden ingevoegd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
57
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Het revisiebeheer voldoet aan de eisen die gelden ten aanzien van de
traceerbaarheid van wijzigingen. Wijzigingen kunnen automatisch worden
vastgesteld, weergegeven, grafisch worden gemarkeerd en van opmerkingen
worden voorzien. Op deze manier kunnen revisies overzichtelijk en efficiënt
worden beheerd.
EPLAN Multi Language Translation
Door toenemende globalisering is het noodzakelijk geworden om vertrouwd met
vreemde talen te kunnen omgaan en schema's in één of meerdere talen te
kunnen uitvoeren. De uitbreidingsmodule "EPLAN Multi Language Translation"
biedt deze mogelijkheid, terwijl u uw eigen taal kunt blijven gebruiken.
Het programma kan Unicode-lettertypen weergeven. De teksten worden
automatisch online vertaald. De ondersteuning van professionele
vertaalbureaus kan door gegevensuitwisseling via XML of in Office-formaat
worden geïntegreerd.
De functie "AutoAanvullen" minimaliseert de hoeveelheid tekst die moet worden
getypt, net als in uw Internet-browser. De documentatie wordt door het gebruik
van standaardtermen begrijpelijker en typefouten worden voorkomen. De
bestaande elektrotechnische know-how is zo wereldwijd inzetbaar – en dat
binnen de kortst mogelijke tijd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
58
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Operational Sequence
Bij het maken van Sequential Function Charts wordt u door de uitbreidingsmodule "EPLAN Operational Sequence" ondersteund aan de hand van nieuwe
formulieren, symbolen etc.
Sequential Function Charts zijn eenvoudige grafische weergaven die het proces van een installatie, een machine of een apparaat overzichtelijk weergeven
en beschrijven. Tot de Sequential Function Charts worden functiediagrammen
(richtlijn VDI 3260) en GRAFCET-diagrammen (DIN EN 60848) gerekend.
GRAFCET-diagrammen zijn weergaven van procesbesturingen, in de specificatietaal GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes / Transitions).
Met de Sequential Function Charts geeft het EPLAN platform u de mogelijkheid
om het engineeringproces nog uniformer te maken. In de toekomst hebt u nog
maar één programma nodig om schema's, fluid-schema's, functiediagrammen
en GRAFCET-diagrammen te maken.
Door de integratie van de Sequential Function Charts in de machine- en
installatiedocumentatie heeft iedereen die bij het project is betrokken eenvoudig
toegang tot de actuele beschrijving van het functionele proces. De individuele
afstemming gebeurt sneller en gemakkelijker.
EPLAN Net Based Wiring
Met deze uitbreidingsmodule ontwerpt u de bedrading van de componenten in
een installatie vanuit functioneel oogpunt in tabelvorm. Via zogeheten puntaftakkingen geeft u in het schema alleen weer welke componenten /
aansluitingen met elkaar zijn verbonden; de volgorde van de verbindingen hoeft
op dat moment nog niet te worden bepaald. Als de ruimtelijke indeling van de
componenten en de optimale bedrading op een later moment door de monteur
is bepaald, kan deze informatie worden ingevoerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
59
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Bij potentialen die sterk verdeeld worden weergegeven, kan met behulp van
netgebaseerde weergave een groot aantal afbreekpunten en verbindingslijnen
in het schema worden weggelaten. De engineer kan zo complexe verbindingen
vereenvoudigd weergeven, waardoor het schema overzichtelijker wordt en voor
de monteur eenvoudiger te lezen is.
De bedradingsvolgorde kan door de monteur tijdens de bouw van de
schakelkast of installatie eenvoudig en snel wordt bepaald, omdat de optimale
bedrading aan de hand van de ruimtelijke indeling in de werkplaats goed kan
worden vastgesteld. Hierdoor wordt ongunstig kabelverloop (splitaftakking) in
het schema voorkomen.
Met behulp van "Net Based Wiring" kan een en hetzelfde schema voor
verschillende bedradingsvarianten worden gebruikt zonder dat het moet worden
aangepast. Na verwerking van de informatie uit de werkplaats is de
bedradingslijst compleet en correct.
In combinatie met EPLAN Pro Panel Professional en de Process Wiring module
kunnen netgebaseerde verbindingen optimaal worden gerouteerd en
automatisch weer in het schema worden teruggeschreven.
De bedradingslijsten kunnen worden gebruikt voor de aansturing van
draadconfectioneringsmachines, waardoor het productieproces van een
machine / installatie aanzienlijk wordt versneld.
EPLAN FieldSys
Met de uitbreidingsmodule "EPLAN FieldSys" kunt u routeringstrajecten voor
verbindingen (kabels) als schaalgetrouwe weergaven ontwerpen. Op deze
manier kunnen in EPLAN 2D-overzichtsweergaven met legschema's in
plattegronden van gebouwen, machines, installaties etc. worden gemaakt.
Plattegronden kunnen zeer eenvoudig op schaal als DXF- / DWG-bestanden
worden geïmporteerd.
De routeringstrajecten worden logisch, transparant en consistent in een
uniforme projectdocumentatie vastgelegd. EPLAN zoekt automatisch de kortste
weg en bepaalt de verbindingslengtes. Desgewenst kunnen aanvullende
routeringsregels worden gedefinieerd om het routeringsproces gericht te sturen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
60
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN FieldSys vereenvoudigt de engineering van de machine- en
installatiebekabeling. Dankzij de automatische routering en bepaling van
lengtes kan er snel een uitgebreide documentatie worden samengesteld.
Omvangrijke verwerkingen, die op basis van de routeringsresultaten worden
gegenereerd, ondersteunen ook de engineering van de daaropvolgende fasen
zoals montage en service.
EPLAN Project Options
Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Project Options" kunt u deelbereiken van
een machine of installatie als projectopties definiëren en deze in EPLAN naar
keuze weergeven of verbergen. Op die manier kunnen uitrustingskenmerken of
een afwijkende dimensionering van een machine of installatie eenvoudig via
projectopties worden weergegeven en beheerd. Projectopties die zijn
uitgeschakeld (verborgen) worden niet meer verwerkt, zodat verwerkingen van
een project automatisch aan de geselecteerde projectopties worden aangepast.
Voor het beheer van de projectopties is een nieuwe navigator, de "projectoptienavigator", beschikbaar. Deze kunt u vanuit het menu "Projectgegevens"
oproepen. Als voor bepaalde klanten delen van een machine of installatie die
via een projectoptie zijn gedefinieerd moeten worden weggelaten, schakelt u de
projectoptie in de navigator uit. Het schema en de verwerkingen worden dan
automatisch aangepast.
Een projectoptie kan ook transparant worden ingesteld. De projectgedeelten
worden dan transparant in het schema weergegeven maar niet verwerkt. Via de
transparante weergave kan eenvoudig worden herkend dat op de betreffende
plaats in de documentatie een projectoptie is opgeslagen maar dat die op dat
moment is uitgeschakeld.
Door het in- en uitschakelen van projectopties kan de engineer een project
volgens specificaties van de klant genereren.
Heel eenvoudig: uit een basisproject een nieuw project maken, enkele
instellingen aanbrengen – en klaar is de projectdocumentatie. Omdat alle
projectopties centraal in de navigator worden beheerd, is de bediening van de
software zeer eenvoudig en intuïtief.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
61
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Als voorbereiding op de engineering kunnen door uw specialisten van te voren
sjabloonschema's en projectopties worden gedefinieerd. Het projectresultaat is
daardoor niet meer engineerspecifiek, maar dankzij standaardisering
reproduceerbaar en kwalitatief zeer hoogwaardig. Door deze
projectvoorbereiding wordt de bestaande engineering-knowhow van het bedrijf
via sjablonen en projectopties transparant en persoonsonafhankelijk in het
systeem opgeslagen. De overdracht van knowhow kan d.m.v. projectopties
worden gestuurd.
Aanvullende informatie (bijv. in uitgeschakelde projectopties) kan voorafgaand
aan de levering uit een project worden verwijderd. Er is een verwerking
beschikbaar die aangeeft welke projectopties in het project voorkomen en
welke zijn geselecteerd.
In combinatie met het rechtenbeheer kan de workflow nog gerichter worden
gestuurd. Terwijl de collega's van de ontwikkelingsafdeling de sjablonen en
projectopties definiëren, kunnen engineers snel en betrouwbaar gebruik maken
van de voorbereide onderdelen in plaats van deze opnieuw te moeten
ontwikkelen.
De fluid- en elektrotechniek kunnen in combinatie met projectopties worden
geïntegreerd. Op deze manier wordt uitgaande van de mechanische en fluidtechnische engineering direct de uitwerking van een bepaalde projectoptie in de
elektrotechniek (incl. montageschema en I / O-bezetting van de PLC) gestuurd.
EPLAN Project Management
De uitbreidingsmodule "EPLAN Project Management" biedt de mogelijkheid om
projecten op verschillende stations te beheren. Om ook vanuit andere
werkstations bestaande projecten via het projectbeheer te kunnen vinden, kunt
u de kopgegevens van de projecten in een projectbeheerdatabank inlezen.
In het projectbeheer kunt u ook projectspecifieke en projectoverschrijdende
informatie weergeven. Talrijke functies maken het gebruik eenvoudig –
bijvoorbeeld als u meerdere projecten tegelijkertijd wilt bewerken, backuppen of
veilig wilt opslaan.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
62
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Projecteigenschappen kunnen in het projectbeheer bloksgewijs worden
bewerkt. Ook kunt u een totaaloverzicht van de projectkopgegevens van een
project uitvoeren en indien gewenst kunt u de gebruikers laten weergeven die
het geselecteerde project op dat moment bewerken.
Met deze eigenschappen kunnen bestaande (deel)projecten consequent
worden hergebruikt en hoeft u bij uw ontwerpen niet steeds geheel opnieuw te
beginnen.
EPLAN User Rights Management
De workflow in het systeem kan – net als het Windows-rechtenbeheer –
eenvoudig worden beheerd.
Via de uitbreidingsmodule "EPLAN User Rights Management" kunnen via
rechtenbeheer, dat in een boomstructuur wordt weergegeven, dialoogvensters,
menuopdrachten en werkbalken in de gebruikersinterface worden vergrendeld.
De rechten kunnen bloksgewijs worden toegekend, maar indien nodig kunnen
ook individuele bewerkingsfuncties zoals "Project verwijderen" worden
vergrendeld. Als een gebruiker voor bepaalde bewerkingen geen rechten heeft,
worden de bijbehorende menuopdrachten verborgen. Op deze manier hebben
gebruikers alleen toegang tot opdrachten die voor hun specifieke taken nodig
zijn.
Op deze manier kan een beheerder zowel de rechten als de menustructuur
configureren. Gebruikers wordt verlost van menuopdrachten die ze niet nodig
hebben. Dat verhoogt de overzichtelijkheid van het programma en daarmee de
bedieningssnelheid en de arbeidseffectiviteit.
De verdeling van de bewerkingstaken is in elk bedrijf verschillend en is
afhankelijk van de werkwijze, het project, de kennis van de gebruiker etc. De
gebruikers ontvangen hun rechten via hun lidmaatschap bij een of meerdere
groepen. De toegestane bewerkingsrechten kunnen door de beheerder aan de
gebruikersgroepen worden toegekend. Deze groepen geven de rechten weer
door aan de gebruikers in de groep.
Als de gebruiker die bij Windows is aangemeld als systeemgebruiker is
ingesteld, vindt de aanmelding automatisch plaats en hoeft de gebruiker zijn
naam en wachtwoord niet opnieuw op te geven.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
63
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Als er met het rechtenbeheer moet worden gewerkt, moet de module op alle
EPLAN-werkplekken binnen het bedrijf worden toegepast. Alleen dan kan
worden gegarandeerd dat gebruikers de rechtenstructuur correct hanteren.
Met het rechtenbeheer kunnen gebruikers op basis van hun mogelijkheden
worden ingezet. Engineering-taken kunnen worden verdeeld en gecontroleerd
en bedieningsfouten worden voorkomen. Bovendien voldoet u met het
rechtenbeheer aan de standaardiseringsvoorschriften.
EPLAN Multiuser Management
Omvangrijke projecten worden vaak door meerdere personen tegelijkertijd
bewerkt en zijn vanwege de grote hoeveelheid gegevens snel onoverzichtelijk.
Hoewel de engineer alleen in een gedefinieerd deel van het project werkt, geeft
EPLAN in dialoogvenster en navigators alle projectgegevens weer. In de
betreffende toepassingssituatie beperkt de uitbreidingsmodule "EPLAN
Multiuser Management" de hoeveelheid gegevens voor de individuele
gebruiker.
Bewerkingsbereiken
Met deze uitbreidingsmodule kunnen projecten die zijn gestructureerd door
middel van codeblokken worden onderverdeeld in bewerkingsbereiken. De
onderverdeling van de projecten in bewerkingsbereiken wordt verricht op basis
van de structuurcodes die in het project aanwezig zijn. Daarbij kan ofwel iedere
gebruiker afzonderlijk definiëren in welke bewerkingsbereiken hij wil werken,
ofwel wordt de toewijzing van de bewerkingsbereiken centraal door een
beheerder geregeld.
Door de onderverdeling van een project in afzonderlijke werkomgevingen
kunnen de gebruikers zich elk op hun eigen taak concentreren. Daardoor
worden omvangrijke projecten overzichtelijker, wordt de oriëntatie makkelijker
en verloopt de engineering in multi-user-modus sneller.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
64
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Sub-Project Management
Met het Sub-Project Management kunnen omvangrijke projecten in kleinere
deelprojecten worden gesplitst en bewerkt. Deze deelprojecten kunnen dan
onafhankelijk van het totale project in kleinere teams worden bewerkt.
Projecten kunnen desgewenst op basis van verschillende criteria worden
onderverdeeld, bijvoorbeeld op basis van bereik of structuurcode. De door de
gebruiker gedefinieerde criteria voor de onderverdeling worden in filterschema's
opgeslagen. Dankzij een dergelijke werkwijze kan ook eenvoudig met
toeleveranciers worden samengewerkt.
Nadat de deelprojecten zijn bewerkt, kunnen ze weer in het totale project
worden gegenereerd en kan vervolgens de complete documentatie automatisch
worden gegenereerd.
Multiuser-Monitor
Het dialoogvenster "Multi-user-monitor" biedt de gebruiker nog meer
transparantie. Zijn er in het huidige project op het moment grote verwerkingen
of controleprocedures aan de gang? Met name bij de bewerking van projecten
met meerdere gebruikers is het van belang om eenvoudig en snel een overzicht
te krijgen over lopende bewerkingsstappen.
Als een gebruiker voor een project een actie met een bepaalde looptijd heeft
gestart (controleprocedures, verwerkingen etc.), wordt dit in de multi-usermonitor door een voortgangsbalk in tabelvorm weergegeven.
Door op het gebruikerskenmerk te klikken, kunnen e-mails worden verzonden
om de gebruikers onderling op elkaar af te stemmen. Met één muisklik wordt de
in de instellingen opgeslagen informatie over de actuele bewerkers van het
project weergegeven (naam, telefoon, computer).
Met behulp van de EPLAN multi-user-monitor wordt duidelijk welke andere
gebruikers in welk project actief zijn. U kunt in één oogopslag zien welke acties
door anderen in het project worden uitgevoerd, zodat u de bewerking van
projecten efficiënter kunt coördineren.
Gestructureerd en efficiënt projectwerk leidt tot het sneller afhandelen van
projecten; dit wordt optimaal ondersteund door de multi-user-monitor.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
65
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Change of Standard
Bij het werken in een internationale omgeving worden bestaande schema's
volgens verschillende normen uitgevoerd: IEC / DIN, NFPA / JIC, GOST, ISO,
BSI, ANSI, IEEE, JIS etc. Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Change of
Standard" kan een bestaand project op basis van een Wizard-functie aan de
voorschriften van een andere norm worden aangepast.
Noodzakelijke wijzigingen worden in dit dialoogvenster weergegeven.
Desgewenst kunnen bestaande plotkaders en formulieren door andere worden
vervangen, schema's worden gedraaid (Europa – USA), symboolbibliotheken
en individuele symbolen worden vervangen en codes worden aangepast aan
die van de doelnorm door een geschikte sjabloon te selecteren.
Het systeem ondersteunt zowel inches als millimeters. De verschillende
papierformaten worden omgezet – desgewenst ook twee projectpagina's op
één blad met ladder-indeling. De complete documentatie kan zo eenvoudig
worden aangepast aan een andere norm, zonder dat u zich in deze (andere)
norm hoeft te verdiepen.
Het bestaande schema wordt dus – in enkele stappen en ondersteund door het
systeem – eenvoudig omgevormd en hoeft dus niet geheel opnieuw te worden
getekend.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
66
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Project Reference
Deze uitbreidingsmodule ondersteunt de samenwerking tussen opdrachtgever
en leverancier. Het project dat door de leverancier wordt aangeboden kan snel
en automatisch worden gecontroleerd op de richtlijnen en standaarden van de
opdrachtgever. Een overzichtelijke weergave van de controleresultaten maakt
het mogelijk om de projectkwaliteit gefundeerd te kunnen beoordelen. Op deze
manier kan de opdrachtgever snel beslissen of hij het geleverde project
accepteert of dat hij de leverancier opdraagt het project te verbeteren.
Vaak worden projecten met een bepaalde projectstatus door de ene
projectpartij (bijvoorbeeld de opdrachtgever) naar andere projectpartijen
(bijvoorbeeld de ingenieursbureaus) verzonden. Deze bewerken het project en
zenden een nieuwere versie met een recentere projectstatus terug. Met behulp
van de projectcontrole kan de opdrachtgever controleren of het project aan zijn
eisen voldoet en of het overeenstemt met de opgegeven standaard, voordat
deze met deze projectstatus verder gaat werken. Bij een projectvergelijking
tussen vergelijkingsproject en uitgangsproject kunnen de volgende criteria
worden gecontroleerd:
•
Bevat het project geen fouten? Een project gevat geen fouten als de
voorgeschreven controleprocedures geen foutmeldingen hebben
gegenereerd.
•
Zijn de projectspecifieke instellingen ongewijzigd?
•
Zijn de eigenschappen van de projectgegevens ongewijzigd?
•
Zijn de engineeringsinstellingen aangehouden?
Als de projectstatus niet voldoet aan de gewenste eisen, kan er een
meldingsbericht worden gegenereerd waarin de verschillen met de
projectinstellingen worden aangegeven.
De functie "EPLAN Project Reference" kan worden gebruikt om instellingen te
definiëren en automatisch te controleren op de kwaliteitstandaarden waaraan
de documentatie moet voldoen. Dat vereenvoudigt en versnelt het beheer van
projecten bij de projectuitwisseling tussen verschillende bedrijven.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
67
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Pro Panel
EPLAN Pro Panel is een uitbreidingsmodule bij EPLAN Electric P8 en EPLAN
Fluid waarmee onderdelen van de elektro- en fluidtechniek naar keuze uit het
EPLAN project, uit het EPLAN artikelbeheer of vanuit het EPLAN Data Portal
kunnen worden geplaatst. Met behulp van mechanische componenten zoals
draadkokers, montagerails, montageplaten of complete schakelkasten kunnen
met EPLAN Pro Panel complexe montageopbouwconstructies eenvoudig in 3D
worden gerealiseerd.
Van de montageplaten en schakelkasten kunnen met behulp van zogeheten
2D-modelaanzichten tekeningen worden gegenereerd en op projectpagina's
worden ingevoegd. De modelaanzichten kunnen worden voorzien van
bematingen en andere informatie en als documentatie voor de productie
worden gebruikt.
Aan de hand van verwerkingen in de vorm van schakelkastlegenda's en
materiaallijsten kunt u eenvoudig de benodigde materialen berekenen.
Een functionele uitbreiding van de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel",
bijvoorbeeld met aderroutering, aderconfectionering, NC-bewerking of andere
vormen van productie-integratie of ondersteuning van
automatiseringstechnologieën voor de productie, is niet mogelijk.
Voor dergelijke uitgebreide bewerkingsmogelijkheden is "EPLAN Pro Panel
Professional" als stand-alone-versie en als add-on met diverse
uitbreidingsmodulen en interfaces beschikbaar.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
68
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Pro Panel Professional
Virtuele 3D-schakelkastbouw
Met EPLAN Pro Panel ontwerpt en construeert u besturingskasten, schakelinstallaties en flexibele stroomverdeelsystemen voor de energievoorziening in
3D. Tot de mogelijkheden van de software behoren 3D-montageopbouw,
virtuele 3D-bedrading alsmede constructie, modificatie en aanpassing van
koperrails.
Andere functies hebben betrekking op de productie-integratie: direct vanuit
EPLAN Pro Panel kunnen alle voor de productie relevante projectverwerkingen,
tekeningen en uitslagen, inclusief de voor de machineaansturing benodigde
gegevens worden gegenereerd – zowel voor de mechanische bewerking van
kastcomponenten of koperrails als voor de aansturing van automaten en het
gebruik van serviceconcepten voor de kabel- en draadconfectionering, de
automatische indeling van klemmenstroken alsmede de robotondersteunde
bedrading van onderdelen. Innovatieve bundelingstechnologieën worden
eveneens ondersteund.
Innovatieve 3D-montageopbouw en bedrading
Vrije keus van workflow-opzet en engineeringsmethode – EPLAN Pro Panel is
flexibel: U bepaalt zelf de manier waarop u werkt – op basis van onderdeel- en
verbindingslijsten, elektrotechnische of fluidschema's, in de 3D-montageopbouw direct op de montageplaat of als constructie van verzamelrailsystemen
en flexibele stroomverdelers. Alle relevante componenten kunnen daarbij op
eenvoudige wijze worden geïdentificeerd en bijvoorbeeld op de montageplaat
worden gemonteerd. Met de innovatieve eTouch-technologie plaatst u
onderdelen en componenten in 3D net zo nauwkeurig en eenvoudig als in 2D.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
69
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Optimale dimensionering en engineeringszekerheid: het virtuele 3D-model van
de schakelkast of de schakelinstallatie ondersteunt u bij de dimensionering en
de perfecte benutting van ruimte. Geïntegreerde engineeringstools zoals de
collisioncontrole, de online weergave van verbindingen of het rekening houden
met opgaven van fabrikanten op het gebied van inbouwvoorschriften, minimale
afstanden materiaaleigenschappen en buigradii maken een snelle en optimale
positionering en inbouw mogelijk. Het herkennen van stoorspanningen en
andere aspecten voor een transparante kwaliteitsborging worden in de
ontwikkelingsfase meegenomen en – dit biedt extra engineeringszekerheid
Virtuele bedrading
Voor een perfecte bedrading van de besturingstechniek maakt EPLAN Pro
Panel gebruik van de 3D-montagelayout en bijvoorbeeld ook van het schema.
Aan de hand van de combinatie van de exacte positie van de component in de
montageopbouw en de verbindingsinformatie vindt de virtuele bedrading in de
schakelkast plaats. Met één druk op de knop bepaalt het systeem de optimale
ader- en kabelrouteringstrajecten alsmede alle daaruit resulterende
verbindingslengtes. Het resultaat van de virtuele bedrading kan vervolgens
weer worden gebruikt om het schema verder te optimaliseren.
EPLAN Pro Panel Copper
Meten, afkorten, buigen, inpassen en verbinden: koperrails vormen een
belangrijke factor bij de engineering van energieverdelers. Met de
uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel Copper" kunnen individuele
verzamelrailsystemen en flexibele stroomverdelers inclusief de te buigen
koperrails en hun verbindingen worden geëngineerd en in de inbouwsituatie
worden ingepast. Alle vereiste gegevens voor boringen, stansingen,
buighoeken of buigradii worden in de vorm van tekeningen en
machinegegevens ook voor de NC-ondersteunde productie ter beschikking
gesteld – de nieuwe dimensie im constructie, productie en montage.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
70
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Fluid
Deze add-on maakt de normconforme engineering mogelijk van hydraulica,
pneumatiek, smering, koeling en elektrotechniek, in een centrale documentatie
en op een gemeenschappelijk platform. Automatische kruisverwijzingen tussen
deze bereiken vereenvoudigen de navigatie en de bewerking van hybride
componenten zoals elektro-pneumatische of elektro-hydraulische
bouwgroepen.
Met de Fluid-functionaliteiten kan het systeem voldoen aan hoge eisen van
effectiviteit en uniforme engineering in de elektro- en fluidtechniek.
De leveringsomvang omvat aparte symboolbibliotheken voor de bereiken
"Hydraulica", "Pneumatiek", "Smering" en "Koeling". Bij het gebruik van
verdelersymbolen kan automatisch een voorgedefinieerde naam voor de
onderdeelcode worden toegekend. Hierdoor wordt het coderingsproces
aanzienlijk vereenvoudigd.
Via de bereiken "Hydraulica", "Pneumatiek", "Smering" en "Koeling" kunt u de
fluidtechniekspecifieke verwerkingen doelgericht beïnvloeden. U kunt deze
bijvoorbeeld gebruiken om Fluid-verbindingslijsten voor schema's van de
hydraulica, pneumatiek, smering en koeling apart uit te voeren.
Het systeem ondersteunt de codering van fluidtechniekcomponenten volgens
de norm DIN-ISO 1219-2. Onderdeelcodes bij fluidtechniekcomponenten
kunnen overeenkomstig de norm van een kader worden voorzien.
Festo-koppeling
Door de Festo-koppeling kunt u eenvoudig artikelgegevens uit een Festoproductcatalogus importeren en in EPLAN Electric P8 gebruiken. De
instellingen voor de import – de toekenning van artikelgegevens – kunt u heel
eenvoudig zelf configureren en op elk moment naar wens aanpassen.
Met behulp van zogeheten "redirect links" in de artikelgegevens kan toegang
worden verkregen tot de Festo-website, met actuele documentatie en
technische gegevens van het artikel.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
71
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Een woordenboek met de termen van de fluidtechniek conform ISO 5589 wordt
meegeleverd. Artikelen uit de Festo-productcatalogus kunnen in het
artikelbeheer via de DKI-interface worden geïmporteerd en vervolgens in het
project worden gebruikt.
EPLAN Fluid Hose Configurator
Met de EPLAN Fluid Hose Configurator (slangleidingconfigurator) beschikt de
gebruiker in de hydraulica over een tool waarmee hydraulische slangleidingen
volledig kunnen worden gespecificeerd. De hiervoor benodigde gegevens
worden duidelijk en gericht weergegeven. Op basis van voorgedefinieerde
voorschriften (bijvoorbeeld conform DIN 20066) wordt automatisch een
normconforme typecode gegenereerd en aan de geselecteerde hydraulische
slangleiding overgedragen. Met deze normconforme typecode kan de
slangleiding bij elke toeleverancier eenduidig worden besteld.
Als extra informatie kunnen met EPLAN Fluid verwerkingpagina's bij de
documentatie worden gegenereerd, waardoor een eenduidige communicatie
tussen besteller en toeleverancier van de slangleiding wordt ondersteund.
De EPLAN Fluid Hose Configurator is als functie binnen EPLAN Fluid en als
stand-alone-versie beschikbaar. Deze kan apart worden geïnstalleerd en is
bijvoorbeeld geschikt voor toepassing in de montage / productie.
Hierdoor zijn de volgende workflows mogelijk:
Bewerking in zijn geheel door de engineer met EPLAN Fluid
Bij deze werkwijze gebruikt de EPLAN Fluid-engineer de functie van de
slangleidingconfigurator als tool voor het definiëren van de ontworpen
slangleidingen. De volledige beschrijving van de slangleiding wordt hier binnen
EPLAN Fluid uitgevoerd.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
72
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Samenspel van engineer en monteur (productie)
Bij deze werkwijze definieert de engineer de slangleidingen en geeft deze de
randvoorwaarden op (drukbereik, nominale doorsnede etc., maar niet de
inbouwafstanden). Via de exportfunctie kan de configuratie worden
geëxporteerd. De monteur gebruikt de stand-alone-versie van de
slangleidingconfigurator en importeert de overgedragen gegevens. Bij het
inbouwen van de slangleidingen voert hij de daadwerkelijk gehanteerde
inbouwmaten (bijv. slangleidinglengte, torsiehoek etc.) in de configurator in en
exporteert hij vervolgens de opgeslagen gegevens. Daarna kan de engineer in
EPLAN Fluid zonder extra inspanning de gegevens in zijn documentatie
invoeren en de verwerkingspagina's genereren.
Gebruik door monteur of verkoopafdeling als stand-alone-versie
Bij deze werkwijze wordt de slangleidingconfigurator zonder EPLAN platform
gebruikt. De slangleidingconfigurator biedt hier alleen het voordeel van de
gerichte definitie van de slangleidingen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
73
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Preplanning Professional
Het engineeringproces van een machine / installatie bestaat uit afzonderlijke
fasen waarin het concept op basis van de eerste globale ontwerpen en ideeën
steeds verder wordt verfijnd en concreter wordt, totdat uiteindelijk alle
documenten en informatie zijn gemaakt die nodig zijn voor de productie en
bouw van de machine.
Daarbij zijn de pre-planning en ontwerpplanning (Basic Engineering) zeer
vroege fasen in het project, waarin concepten voor de technische omvang van
de machine / installatie worden uitgewerkt en een eerste inschatting wordt
gemaakt van de benodigde aantallen. Het doel hiervan is om het technisch
meest voordelige concept te bepalen en de standaardinstellingen voor de
daaropvolgende detailplanning (Detail Engineering) te definiëren.
Met de add-on "EPLAN Preplanning Professional" kunt u reeds in een vroeg
stadium van het engineeringsproces de technische gegevens van de
procesautomatisering of automatiseringstechniek in de machine- en
installatiebouw in het EPLAN platform registreren en beheren.
De integratie van de pre-planning in de ontwerpfase en de uniformiteit van
processen en gegevens zorgt voor besparing van tijd en kosten terwijl
tegelijkertijd de kwaliteit van het project toeneemt. Daarnaast ondersteunt
EPLAN Preplanning Professional dankzij de verregaande flexibiliteit een
eenvoudige overstap naar deze nieuwe engineeringsmethodiek.
Het centrale dialoogvenster van de pre-planning in het EPLAN platform is de
pre-planning navigator. In dit dialoogvenster worden de in een project
gedefinieerde pre-planning gegevens weergegeven en beheerd. Door het
gebruik van zogeheten "pre-planning macro's" en door het kopiëren en
verplaatsen van bestaande segmenten met slepen & neerzetten kunt u een
machine- / installatiestructuur maken en bewerken. Parallel aan de weergave in
de pre-planning navigator kan de gebruiker in de grafische editor van EPLAN
op de betreffende pre-planning pagina's ook grafische machine- / installatieoverzichten of P&ID's maken. Deze grafische informatie is gekoppeld met de
pre-planning gegevens in de navigator en kan in beide weergaven worden
bewerkt. Als alternatief voor gegevensregistratie biedt de pre-planning een
uitgebreide importfunctie, waarmee gegevens uit Excel-tabellen aan het EPLAN
platform kunnen worden overgedragen.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
74
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Op deze manier kunnen op basis van informatie uit andere planningsafdelingen
in EPLAN door een importactie pre-planning structuren worden gegenereerd.
De gegevens die in de pre-planning bij segmenten en planningsobjecten zijn
ingevoerd, kunnen in verwerkingen worden uitgevoerd en zo bijvoorbeeld voor
materiaallijsten of voor calculatie van prijzen en uren worden gebruikt. Vanuit
de pre-planning (pre-planning navigator) kan in een latere ontwerpfase met
slepen & neerzetten ook de detailplanning in EPLAN Electric P8 (elektroschema) of EPLAN Fluid (fluidschema) worden gemaakt. Dankzij het
samenspel van EPLAN Electric P8 en EPLAN Fluid binnen het gemeenschappelijk platform kan een uniforme en gemeenschappelijke documentatie
voor de procesautomatisering in de machine- en installatiebouw worden
gegenereerd.
EPLAN Preplanning P&ID
De add-on "EPLAN Preplanning P&ID" biedt uitgebreide bewerkingsfuncties
voor de grafische en databankgerichte vervaardiging van P&ID's
(installatieoverzichten).
Met behulp van een symboolbibliotheek maakt u deze schema's als integraal
bestanddeel van de machine- / installatiedocumentatie en kunt u reeds in de
voorbereidende planningsfase de beslissende installatiegegevens in de
projectdatabank opnemen.
De grafische editor van EPLAN ondersteunt u bij de engineering met functies
voor het bewerken van grafische weergaven en macro's.
Parallel aan de grafische plaatsing van PLT-systemen worden de bijbehorende
planningsobjecten (zoals sensoren, pompen, reservoirs etc.) in de pre-planning
navigator geregistreerd en kunnen daar in een boomstructuur worden beheerd.
Door de integratie in het EPLAN-platform zijn de verzamelde P&IDprojectgegevens beschikbaar voor de fluidtechniek (EPLAN Fluid) en de
elektrotechniek (EPLAN Electric P8). Het centrale gegevensbeheer zorgt ervoor
dat informatie projectoverkoepelend wordt gesynchroniseerd en maakt een
afdelingsoverschrijdend engineeringsproces mogelijk.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
75
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Data Portal
Via de uitbreidingsmodule "EPLAN Data Portal" hebt u toegang tot web-based
apparaatgegevens en stamgegevens van bekende fabrikanten die u direct in
het EPLAN platform kunt overnemen. Behalve alfanumerieke artikelgegevens
bevatten deze stamgegevens o.a. schemamacro's, artikelinformatie in
verschillende talen, voorbeeldafbeeldingen, documenten etc.
De gegevens die de fabrikanten ter beschikking stellen, worden bij het
downloaden direct geïntegreerd in het EPLAN platform. Het is mogelijk om elk
artikel en elke component selectief te downloaden. Dat zorgt voor een
duidelijke structuur en gerichte actualisatie van uw persoonlijke artikelbeheer.
Hoogwaardige stamgegevens maken uniform gebruik in EPLAN makkelijker en
zorgen voor betere projectdocumentatie, van schema's en gedetailleerde
verwerkingen tot en met de integratie van fabrikantendocumentatie
(informatiebladen, handboeken) in hoogwaardige productieplannen.
Met het EPLAN Data Portal wordt de integratie van artikelgegevens in het
engineeringproces stukken makkelijker voor engineers. Zonder eerst lang in
fabrikantencatalogi te moeten zoeken, kan tijdens de engineering direct gebruik
worden gemaakt van geclassificeerde en op toepasbaarheid in EPLAN geteste
stamgegevens waardoor de engineeringstijd aanzienlijk wordt gereduceerd.
Ook bij de inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden zijn gedetailleerde
componentgegevens van doorslaggevend belang.
Om het EPLAN Data Portal te kunnen gebruiken, is een softwareserviceovereenkomst vereist.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
76
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN API Extension
Met de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" kan EPLAN via een
programmeerinterface extern worden gestuurd of klantspecifiek worden
uitgebreid en aangepast. De in EPLAN beschikbare programmafuncties zijn
modulair opgebouwd; via de programmeerinterface kunnen ze vanuit andere
programma's direct worden gebruikt. Ook kunnen klantspecifieke uitbreidingen
in de EPLAN-interface worden geïntegreerd.
In principe hebt u voor deze functionaliteit alleen een teksteditor en een ".NET"compiler nodig. Maar voor een meer gebruiksvriendelijk ontwikkelingsproces
raden wij een geïntegreerde ontwikkelomgeving aan, zoals "Visual Studio".
Als programmeertalen kunnen de door ".NET" ondersteunde talen worden
gebruikt. De code kan als script direct in het systeem worden geladen,
gecompileerd en uitgevoerd.
Via de programmeerinterface kan het systeem uitgebreid worden aangepast
om aan uw wensen te voldoen. Op deze manier wordt maximale integratie
bereikt, waardoor de werkprocedures worden verkort en de workflow wordt
versneld.
Het gebruik van de API en de mogelijke samenwerking tussen EPLAN en
softwareaanbieders in de EPLAN-omgeving is via het EPLAN API Developer
Network (EADN) geregeld.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
77
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Hardwarevereisten
Computerplatform
Het computerplatform is een PC met een Intel Core i5 of i7 processor of
compatibel. Een computer met een hoge kloksnelheid en minder CPU-Cores
heeft de voorkeur boven een computer met een lagere kloksnelheid en meer
CPU-Cores.
Aanbevolen configuratie computerplatform
Processor:
Multi-Core-CPU, niet ouder dan 3 jaar
Werkgeheugen:
8 GB *1
Harde schrijf:
500 GB
Monitor / Resolutie:
2 beeldschermen 21" of 16:10 grafisch systeem met een
resolutie van 1680 x 1050
3D-weergave:
grafische kaart van ATI of Nvidia met actuele OpenGL
driver *2
*1: Voor afzonderlijke functionaliteiten, zoals PDF- en DXF-uitvoer, is bij grote projecten of zeer omvangrijke
tekeningen meer geheugenruimte nodig.
*2: Voor toepassing met EPLAN Pro Panel dient u een grafische kaart te gebruiken die vergelijkbaar is met een
Quadro 600.
Netwerk
Wij adviseren het gebruik van een Microsoft Windows-netwerk.
Netwerkoverdrachtssnelheid van de server:
1 Gbit/s
Netwerkoverdrachtssnelheid van de client-computer:
100 Mbit/s
Aanbevolen latentietijd
< 1ms
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
78
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Multiuser
Neem contact op met EPLAN-support voor de minimum vereisten voor multiuser-gebruik. Op basis van uw wensen kunnen wij u individueel adviseren.
Softwarevrijgave
In de actuele versie 2.5 zijn de programma's van het EPLAN platform alleen als
64 bit-versie beschikbaar.
Besturingssystemen
Het EPLAN platform ondersteunt de 64 bit-varianten van het Microsoft
besturingssysteem Windows 7 en Windows 8 / 8.1.
De geïnstalleerde EPLAN taal moet door het besturingssysteem worden
ondersteund.
Voor het EPLAN-platform hebt u .NET Framework 4.0 van Microsoft nodig.
Het programma is vrijgegeven voor de volgende besturingssystemen:
Werkstation
•
Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate
•
Microsoft Windows 8 (64 bit) Pro, Enterprise
•
Microsoft Windows 8.1 (64 bit) Pro, Enterprise
Server
•
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit)
•
Microsoft Windows Server 2012 (64 bit)
•
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bit)
•
Terminal-Server met Citrix XenApp 7.6 en Citrix Desktop 7.6
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
79
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Microsoft producten
Om Microsoft Office-bestandsformaten vanuit EPLAN te kunnen maken, moet
op uw computer een door EPLAN vrijgegeven en correct functionerende Officeversie zijn geïnstalleerd.
•
Microsoft Office 2010 (32 bit en 64 bit)*
•
Microsoft Office 2013 (32 bit en 64 bit)*
•
Microsoft Internet Explorer 10
•
Microsoft Internet Explorer 11
*Afhankelijk van de gekozen databanken voor het artikelbeheer, het projectbeheer en het woordenboek
is het gebruik van een 64 bit-Office-versie noodzakelijk.
SQL-Server (64 bit)
•
Microsoft SQL-Server 2008 R2
•
Microsoft SQL-Server 2012
•
Microsoft SQL-Server 2014
Autodesk producten (64 bit)
•
AutoCAD 2015
•
AutoCAD 2016
•
Autodesk Vault 2014 - op basis van EPLAN EPR/PDM Integration Suite
•
Autodesk Vault 2015 - op basis van EPLAN EPR/PDM Integration Suite
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
80
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
PDF-redlining
•
Adobe Reader versie XI
•
Adobe Acrobat versie XI Standard / Pro
•
Adobe Reader versie DC
•
Adobe Acrobat versie DC Standard / Pro
PLC-systemen (PLC & Bus Extension)
•
ABB Automation Builder 1.1
•
Beckhoff TwinCAT 2.10
•
Beckhoff TwinCAT 2:11
•
3S Codesys
•
Mitsubishi GX Works2
•
Rockwell RSLogix professional 20
•
Rockwell RSLogix professional 21
•
Schneider Unity Pro 7.0
•
Schneider Unity Pro 8.0 / 8.1
•
Siemens SIMATIC STEP 7 versie 5.4 SP4
•
Siemens SIMATIC STEP 7 versie 5.5
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.
81
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
Licentie-overzicht
Standaard functionaliteit
- Niet beschikbaar
EPLAN Electric P8
O Optionele uitbreidingsmodule / add-on
Compact
Select
Professional
Professional+
Ultimate
max. 40
EPLAN Assembly Reports
EPLAN Interfacing
EPLAN Article Reports
EPLAN Mounting Panel
O
EPLAN Overview Reports
-
EPLAN Multiuser
-
EPLAN PLC & Bus
Extension
-
O
EPLAN Single Line
-
O
EPLAN Revision
Management
-
O
Schemapagina's
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
beschikbaar
optioneel
− niet beschikbaar
82
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Electric P8
Compact
Select
Professional
Professional+
Ultimate
EPLAN Multi Language
Translation
-
O
EPLAN Project
Management
-
O
EPLAN Graphical Reports
-
-
EPLAN User Rights
Management
-
O
O
EPLAN Project Options
-
-
O
EPLAN Operational
Sequence
-
O
O
O
EPLAN Net Based Wiring
-
O
O
O
EPLAN Multi User
Management
-
O
O
O
EPLAN Change of
Standard
-
O
O
O
EPLAN FieldSys
-
O
O
O
EPLAN Project Reference
-
-
O
O
EPLAN Pro Panel (Add-on)
O
O
O
O
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
beschikbaar
optioneel
− niet beschikbaar
83
Productbeschrijving
Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.5
Stand: 09/2015
EPLAN Electric P8
Compact
Select
Professional
Professional+
Ultimate
EPLAN Preplanning P&ID
(Add-on)
O
O
O
O
EPLAN Preplanning
Professional (Add-on)
-
O
O
O
EPLAN Fluid (add-on)
-
O
O
O
EPLAN Pro Panel
Professional (Add-on)
-
O
O
O
O
EPLAN Fluid Compact
(Add-on)
O
-
-
-
-
EPLAN Data Portal
O
O
O
O
O
Fouten en wijzigingen voorbehouden.
De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar.
beschikbaar
optioneel
− niet beschikbaar
84
Download