Regio ANTWERPEN Noorderlaan 108 2030 Antwerpen 03 543 97

advertisement
Regio ANTWERPEN
Noorderlaan 108 ● 2030 Antwerpen
03 543 97 05
www.dsko.be ● www.katholiekonderwijs.vlaanderen
H@llo ● voor BaO en BuBaO ● juni 2017
Geachte mevrouw
Geachte heer
Nu het derde trimester van dit schooljaar al ver is gevorderd, merken we dat overal het
volgend schooljaar volop wordt voorbereid en dat er tegelijkertijd nog heel veel af te
ronden activiteiten zijn. Kortom een hectische tijd. We wensen je daarbij de nodige
kalmte, vastberadenheid en heel veel doorzettingsvermogen.
Inhoud van deze H@llo:
1.
Nascholingsaanbod 2017-2018 ....................................................................1
2.
Vacatures ............................................................................................4
1. Nascholingsaanbod 2017-2018
Je kan vanaf vrijdag 2 juni inschrijven voor het aanbod van de regio Antwerpen op http://www.nascholing.be/Antwerpen -basisonderwijs – 'ZILL aanbod' OF 'Ander aanbod'
Ander aanbod
Ik leer… Wil jij mij coachen?
Kagan Coöperatieve Leerstrategieën
als krachtige toolbox voor al wie wil
in-zetten op de betrokkenheid van
alle kinderen
Wijs met woorden! Woordenschatverwerving stimuleren bij kinderen
Krachtige leeromgeving
Datum
26 september – 9.30-12.30 uur
24 oktober – 13.30-16.30 uur
23 november – 13.30-16.30 uur
4 december – 13.30-16.30 uur
2 oktober – 9-16 uur
23 oktober – 9.30-12.30 uur
16 januari – 9.30-12.30 uur
Co-teachen: samen krachtig in de
klas
13 november – 9-12 uur
22 januari – 9-12 uur
Breed evalueren: de dynamiek van
het leren versterken
14 november – 9.30-15.30 uur
26 januari – 9.30-12.30 uur
Ontspannen lesgeven in een
ontspannen klas
15 november – 9.30-12.30 uur
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Bewegingsopvoeding: 20 bouwstenen
die werken in de gymzaal
27 november – 9.30-12.30 uur
UDL, het antwoord op diversiteit in
de klas
16 januari – 10-12 uur
19 februai – 13.30-15.30 uur
20 bouwstenen om je onderwijs te
versterken
30 januari – 9.30-12.30 uur
Dag van de leerkracht
bewegingsopvoeding
14 mei
Voor deze dag kan er nog niet
ingeschreven worden
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
Werken zonder thema
Jongens de kans geven jongen te zijn
Leefgroepen in de kleuterschool (2,5
– 5 jaar): een rijke kans
Speelplaatswerking
Ken je kwartiermakers?
Leesvaardigheid verhogen met effect
Aan de slag met het IDP-rapport
In ontwikkeling
Leergebieden
Datum
20 februari – 9-15.30 uur
Schoolbeleid en communicatie
Datum
25 september - 9.30–16 uur
ROK: werken aan onderwijskwaliteit
op basis van data
Coachen van collega’s
2 oktober – 9.30-16 uur
4 december – 9.30-16 uur
17 mei – 9.30-16 uur
3 oktober – 9-16 uur
24 oktober – 9-16 uur
Praten met en luisteren naar ouders
10 oktober – 9-16 uur
Coachen van collega’s verdieping
17 oktober – 9-16 uur
14 november – 9-16 uur
Directiedriedaagse BaO
14 – 16 maart
Voor deze driedaagse kan er
nog niet ingeschreven worden
In ontwikkeling
In ontwikkeling
Co-teaching en teamteaching
Onderwijskwaliteit onderzoeken en
ontwikkelen
Van schoolzelfevaluatie tot actieplan
met TRIS als mogelijk instrument
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
In ontwikkeling
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Floreal
Blankenberge
Zorg
Datum
12 oktober – 9.30-12.30 uur
Hoe meer problemen, hoe liever
Introductiesessie onthaalonderwijs
19 oktober – 9.30-15.30 uur
6 maart – 9.30-15.30 uur
Zelfzorg voor leerkrachten en
directies
7 november – 9-16 uur
Ik ben een groeiende professional
Anders kijken naar moeilijk gedrag
15 januari – 13.30-16.30 uur
5 maart – 13.30-16.30 uur
26 maart – 13.30-16.30
24 april – 13.30-16.30 uur
Omgaan met moeilijk gedrag
In ontwikkeling
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
ZILL-aanbod
Infodagen: kennismaking met het
nieuwe leerplanconcept
Zillig aan de slag met het jonge kind:
 Voor beginnende leerkrachten
kleuteronderwijs
 Voor ervaren leerkrachten
kleuterondewijs
Muzische didactiek
Algemeen
Datum
18 oktober of
15 november of
13 december of
25 april of
16 mei of
30 mei of
Telkens van 9.30 tot 12 uur
In ontwikkeling
Cultuurgebonden ontwikkelvelden
Datum
28 november – 9-16 uur
Muzische ontwikkeling evalueren
5 december – 9-16 uur
Werken aan krachtig WO-onderwijs
vanuit het leerplanconcept ZILL
8 december – 9.30-12 uur
Zin in goed onderwijs Frans
23 januari – 13-16 uur
Werk maken van STEM in de lagere
school
19 februari – 13.30-16 uur
Lesplaats
Provinciaal
Vormingscentrum
Smekenstraat 61
2390 Malle
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Wiskundeonderwijs binnen het
leerplanconcept ZILL
Muzisch-creatief met media
13 maart – 9-12 uur
of
13 maart – 13-16 uur
27 maart – 9-16 uur
Werk maken van STEM in de
kleuterschool
16 april – 13.30-16 uur
Aan de slag met de toolkit
taalontwikkeling Nederlands
In ontwikkeling
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Datum
ZILL: Motorische en zintuiglijke
6 maart – 9.30-12 uur
ontwikkeling in het leerplanconcept
Leren leren gelinkt aan ZILL
4 mei – 9.30-16 uur
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Lesplaats
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
2. Vacatures
We ontvingen volgende vacatures:







Directeur VBS Vosberg Rumst
Directeur GVBS De Springplank, Lille
Directeur GVBS Klavertje 3, Bouwel
Directeur GVBS Sint-Calasanz, Hoevenen
Directeur GVBS Mater Dei, Zegersdreef, Brasschaat
Directeur GVBS Mater Dei, Della Faillestraat, Brasschaat
Directeur BuBaO Katrinahof, Antwerpen
Vacatures die ons bezorgd worden, kan je steeds raadplegen via http://www.dsko.be
Indien je vacatures wil kenbaar maken langs deze weg, mag je die bezorgen aan
[email protected].
Heb je graag dat je teamleden ‘H@llo’ rechtstreeks in hun mailbox ontvangen?
Iedereen kan zichzelf inschrijven via onze website www.dsko.be  Begeleidingsdienst.
Dank om hen hierop attent te maken.
Met vriendelijke groeten
namens
Ria Van Huffel
Regiodirecteur Antwerpen
Bert Smet
Niveaucoördinator BaO - BuBaO
Download