inventaris en goederen - ANKO Verzekeringsdienst

advertisement
INVENTARIS EN
GOEDEREN
Waarom deze verzekering?
Naast schade aan het pand, kan ook schade
ontstaan aan de goederen en inventaris die
in het gebouw aanwezig zijn. De schade aan
inventaris kan ontstaan door onder andere
brand, ontploffing of inbraak. Maar ook door
bijvoorbeeld verhuizing (binnen Nederland) of
beroving.
Een goederen- en inventarisverzekering is
vergelijkbaar met de inboedelverzekering voor
particulieren. Alleen betreft het hier de inboedel/
inventaris van een bedrijf. Tevens kunnen
eventueel aanwezige (opgeslagen) voorraden
van goederen worden verzekerd.
Je betaalt voor deze verzekering 2,85‰ over de
waarde van de inventaris en de goederen. Voor
schade geldt een eigen risico van
€ 225,- per gebeurtenis. Deze premie geldt voor
panden die van steen gebouwd zijn en hard gedekt zijn. Indien er sprake is van een afwijkende
bouwaard of risicovolle
belendingen (zoals horeca of coffeeshops) dan
is de premie op aanvraag.
Extra’s
Naast deze scherpe premie bieden wij je een
aantal gratis extra’s aan die aansluiten op jouw
bedrijfsvoering:
•
•
Winkelgeldverzekering (tot een bedrag van
€ 5.000,-).
Gratis 15% dekking voor je goederenvoorraad: heb je een inventaris van
€ 50.000,-, dan heb je gratis € 7.500,- aan
ANKO Goederen en inventaris - mei 2014
•
•
•
•
goederen verzekerd. Het meerdere kun je
meeverzekeren.
Reconstructiekosten (tot een bedrag van
€ 2.500,-).
Vandalisme aan reclameborden (tot een bedrag van € 1.250,-). Uitgesloten is schade
aan lichtreclame en schade door graffiti.
Inductieschade is gratis meeverzekerd.
Horizontale neerslagschade is gratis meeverzekerd.
Je elektronica of computers kun je aanvullend
meeverzekeren. De premie hiervoor bedraagt
3,16‰ over de verzekerde waarde. Een
uitgebreid overzicht van de dekking vind je in de
polisvoorwaarden die je kunt downloaden op
onze site.
Rekenvoorbeeld
Inventaris van € 50.000,-, de premie bedraagt
€ 142,50 per jaar.
Goederen 15% van € 50.000,-, zijnde
€ 7.500,-: gratis meeverzekerd
• € 7.500,- extra aan goederen premie:
€ 21,38 per jaar.
•
Bovengenoemde premies zijn exclusief
administratiekosten en
assurantiebelasting en
T 010 - 288 44 80
zijn onder voorbehoud
E [email protected]
van definitieve
I www.ankoverzekeringsdienst.nl
acceptatie door de
/ANKO_VD
verzekeraar.
/ANKOVerzekeringsdienst
/company/ANKO-Verzekeringsdienst
Download