Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd

advertisement
2
Themakaart
Tijd van Grieken
en Romeinen
Archeologische vondsten
uit de Romeinse tijd
De Romeinse put
Door de aanleg van de snelweg A73 en de bouw
van nieuwe wijken als Antoniusveld en Brukske
waren archeologen in staat om een opgravingen
te doen in Venray. Daardoor werd duidelijk dat in
onze streek sinds duizenden jaren mensen gewoond
hebben. Onder de dikke laag akkergrond werden
resten gevonden van eerdere beschavingen. Bij
de A73, in het gebied dat we het Hoogriebroek
noemen, werd een waterput gevonden. Deze put,
die gemaakt is van eikenhout, is redelijk bewaard
gebleven. Onderzoek maakte duidelijk dat deze
put in de tijd van de Romeinen aangelegd werd. In
dit gebied hebben rond de 3e eeuw verschillende
kleine boerderijen gestaan. De boeren deden
aan landbouw en veeteelt. De mensen in deze
nederzetting hadden ook contact met andere
gebieden, dat werd duidelijk uit de opgravingen.
Allereerst uit de vondst van glasscherven in
een afvalberg, maar ook uit de vondst van
compleet glaswerk in een grafveld in ’t Brukske.
Glas kwam namelijk vaak uit het Middellandse
Zeegebied. Een andere bijzondere vondst was
een zegelring met daarop de afbeelding van een
Romeins galei. De Romeinse marine verzorgde
op de Rijn het transport van troepen, voorraden
en bouwmaterialen. Of iemand echt uit het
Hoogriebroek contact had met de Romeinse marine
(Classis Germanica Inferior) is niet te achterhalen.
Buiten veeteelt en landbouw werden er ook
ambachten uitgeoefend. Een ijzeren lepelboor die
gevonden is, wijst namelijk op houtbewerking. Wat
in deze streek veel gemaakt werd was aardewerk.
Veel voorbeelden hiervan zijn gevonden op de
grafvelden in het Brukske. Deze schalen werden bij
de brandstapel geplaatst of in het graf. Veel schalen
werden gebruikt om uit te eten en te drinken en
hoorden dus bij het vaatwerk. Er zijn ook enkele
schalen gevonden met een bijzonder functie zoals
een wrijfschaal, voor het verwerken van kruiden
en een kaaspers. In de wijk ’t Brukske zijn vooral
grafvelden gevonden. In het Antoniusveld zijn
veel funderingssporen gevonden van gebouwen.
Hieruit bleek dat er minstens tien schuren gestaan
hebben. In een graf in deze wijk werd ook een fibula
gevonden. Deze mantelspeld gemaakt van brons
bleek echter uit de Middeleeuwen te komen.
Bron: Boek ‘De weg terug, archeologische ontdekkingen langs de A73
bij Venray’
3000 VC tot 500
De Romeinse Put (De Hulst, Venray)
Wat ga je doen?
Aan het einde van de 20e eeuw hebben archeologen
een Romeinse waterput gevonden bij Venray aan
de A73. Je gaat hier informatie over lezen en maakt
daarna een woordzoeker.
Lees de tekst hiernaast en zoek de dikgedrukte
oranje woorden uit de tekst in de woordzoeker op
de achterkant van deze themakaart.
Wat heb je nodig
Een kopie van de achterkant van deze themakaart,
een potlood, gum en liniaal
VERTELD
OM NOOIT
TE VERGETEN
© Copyright:
Rooys Gidsen Gilde
De Jongens van Boven
Opdrachtkaart
2
Tijd van Grieken
en Romeinen
Archeologische vondsten
uit de Romeinse tijd
I
V
C
C
U
O
K
N
E
T
H
I
M
M
I
C
B
N
A
L
D
Y
C
L
I
X
E
J
U
Z
I
C
W
P
D
G
O
Z
N
J
N
G
E
T
Q
N
O
P
E
V
H
L
H
F
Q
N
U
E
U
A
Y
Q
T
Y
S
N
R
F
E
E
M
Z
B
U
I
O
W
G
N
Z
G
B
Q
P
E
E
B
K
R
O
M
E
I
N
E
N
M
E
E
A
C
R
M
M
T
G
E
V
A
A
T
W
E
R
K
J
A
L
D
U
D
A
M
A
Z
R
I
Q
Y
B
Q
U
M
K
U
G
T
R
E
N
C
N
W
U
A
A
R
D
E
W
E
R
K
R
D
I
E
I
R
L
E
D
E
Z
S
F
G
G
S
F
K
U
G
O
D
J
R
N
Z
E
H
S
U
T
A
V
O
L
X
X
G
B
G
O
C
O
I
G
E
A
3000 VC tot 500
B
T
X
K
Q
E
O
A
R
Z
A
A
X
B
K
I
A
W
T
H
E
A
Q
U
C
L
H
S
A
O
V
Z
K
L
X
Z
L
U
T
C
V
P
Z
N
F
D
W
W
V
E
E
T
E
E
L
T
E
O
I
S
N
E
T
U
O
H
N
E
K
I
E
X
K
P
T
M
N
B
N
F
M
L
J
G
G
H
J
R
E
G
K
J
F
E
E
O
D
D
G
J
E
B
O
L
Z
B
Z
K
B
E
S
X
I
L
Z
T
R
N
V
I
O
P
G
R
A
V
I
N
G
X
K
Z
E
J
Q
H
T
A
P
R
O
E
S
T
B
R
O
N
S
R
U
K
C
I
L
P
W
L
M
W
S
R
E
P
S
A
A
K
C
L
R
H
M
P
J
M
G
P
U
Z
R
W
M
B
Q
A
Z
B
Y
S
B
Q
Q
B
K
C
J
O
K
Q
Woordzoeker
Brukske
Opgraving
Hoogriebroek
Waterput
Eikenhout
Romeinen
Landbouw
Veeteelt
Nederzetting
Glaswerk
Grafveld
Zegelring
Bouwmaterialen
Lepelboor
Aardewerk
Brandstapel
VERTELD
OM NOOIT
TE VERGETEN
Vaatwerk
Wrijfschaal
Kaaspers
Brons
© Copyright:
Rooys Gidsen Gilde
De Jongens van Boven
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards