Samen keuzes maken Samen keuzes maken

advertisement
Samen keuzes maken
Geef patiënt eigen regie over gezondheid en leefstijl
Patiënten met schizofrenie en andere ernstige psychiatrische aandoeningen hebben vaak gezondheidsgezondheidsproblemen. Deze patiënten hebben veelal een ongezonde leefstijl, roken veel en bewegen
bewegen weinig, zijn
minder alert op hun lichamelijke conditie. Ze hebben een verhoogd risico op het krijgen van met name
diabetes en harthart- en vaatziekten. De levensverwachting van deze groep is zo’n 20 jaar lager
dan bij de algemene populatie.
GGZ inGeest
inGeest wil een online vragenlijst ontwikkelen waarmee het mogelijk is voor de behandelaar om sámen
met de patiënt het onderwerp lichamelijke gezondheid en leefstijl bespreekbaar te maken en gezamenlijk
te komen tot leefstijlveranderingen. De ontwikkeling van een dergelijke vragenlijst kost ongeveer 20.000 euro.
Wij hopen dat u ons wilt helpen om dit te financieren.
Achtergrond
GGZ inGeest vindt het belangrijk expliciet aandacht te hebben voor de leefstijl van de patiënten in de
behandeling. De verwachting is dat met een geïntegreerde aanpak veel winst te boeken is op het gebied
van gezondheid, levensverwachting en kwaliteit van leven van onze patiënten.
Inmiddels gebeurt er op dit gebied van alles. Zo zijn twee projecten leefstijlcoaching in voorbereiding. Het
aanbod bewegings- en ontspanningsprogramma’s, waaronder de Fit-Inn in Bennebroek, wordt nog steeds
uitgebreid. (Ex-)patiënten worden opgeleid tot assistent sportbegeleiders. Een online vragenlijst
lichamelijke gezondheid en leefstijl is een welkome aanvulling!
Twee experts: patiënt en behandelaar
Samen keuzes maken. Dat is de kern van de module lichamelijke gezondheid en leefstijl. Dit is gebaseerd
op het zogeheten shared decision making, een methode uit de VS en in Nederland vertaald naar
www.samenkeuzesmaken.nl.
Behandelaar en patiënt communiceren open met elkaar en komen samen tot een optimale behandeling op
basis van de ervaringen, persoonlijke waarden en deskundigheid van allebei. Door samen keuzes te maken
houden patiënten zelf de regie over de behandeling. Een patiënt kan zelf aangeven of hij zich gezond
voelt, welke doelen en dromen hij heeft, en of hij nare bijwerkingen ervaart van de medicatie. De patiënt
noemt wat hij belangrijk vindt om te bespreken op het gebied van zijn gezondheid en de behandeling.
Binnen de somatische gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij COPD en dwarslaesie, wordt al langer gewerkt
volgens het principe van shared dicision making. Binnen de GGZ is het nog geen dagelijkse praktijk.
Onderzoek
Onderzoek in de VS laat zien dat er een grotere tevredenheid is bij de patiënt, er meer overeenstemming is
over de te volgen behandeling en dat de afspraken efficiënter verlopen. Patiënten voelen zich door de
online vragenlijst vrijer om zaken die spelen te melden dan in een face-to-face contact. Hierdoor komen
belangrijke onderwerpen voor de behandeling eerder aan de orde. Psychiaters geven aan dat de tijd van
het gesprek efficiënter gebruikt word (Deegan, Rapp, Holter & Riefer, 2008 Psychiatric Services, 59). Er is
dus eerste bewijs dat de patiënten actiever meedoen bij het psychiatrisch consult, dat het
1
computerprogramma hen helpt hun verhaal te vertellen en dat het gesprek over de medicatie zich meer
richt op de behoeften en wensen van de patiënt.
Online vragenlijst lichamelijke gezondheid en leefstijl
Samenkeuzesmaken.nl is een webapplicatie waarmee patiënt en behandelaar gezamenlijk het
behandelproces vorm geven. Als aanvulling hierop wil GGZ inGeest een vragenlijst ontwikkelen specifiek
gericht op lichamelijke gezondheid en leefstijl.
De online vragenlijst wordt ingevuld vóór het consult tussen patiënt en behandelaar. De lijst biedt de
patiënt een handvat voor het consult en geeft richting aan het gesprek. Samenkeuzesmaken wordt
begeleid door een ervaringsdeskundige en is gebaseerd op de herstelprincipes. In het kader van herstel
neemt de patiënt de eigen regie in de behandeling. Resultaten van de vragenlijst worden gebruikt door de
patiënt en behandelaar om zich voor te bereiden op het eerstvolgende consult. Hierdoor is er zicht op
progressie in het herstelproces van de patiënt.
Financiën
Voor de ontwikkeling van de online vragenlijst is een bedrag van €15.000,- nodig. Scholing van
ervaringsdeskundigen en behandelaren in het gebruik van de vragenlijst kost nog eens €5000,-.
In totaal is derhalve € 20.000,- nodig om dit project te kunnen realiseren.
Contactpersonen
Wilt u meer informatie over de vragenlijst lichamelijke gezondheid en leefstijl, over het principe van
samenkeuzesmaken of over hoe u ons financieel kunt steunen? Neem dan contact op met één van
onderstaande personen.
Communicatieadviseur/fondsenwerver
Joke van Ballegooijen
GGZ inGeest, locatie Lassusstraat
Lassusstraat 2
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
T (020) 7885101 of 06 12297880
E [email protected]
Projectleider vragenlijst lichamelijke gezondheid en leefstijl
Ronald van Gool,
GGZ inGeest, locatie Bennebroek
Rijksstraatweg 113
Postbus 5, 2120 BA Bennbroek
T (023) 583 2669 of 06 5395 2512
E [email protected]
www.ggzingeest.nl/fondsenwerving
Direct doneren?
doneren? Rekeningnummer
Rekeningnummer 4818, t.n.v. VUmc Fonds, Amsterdam, o.v.v.
GGZ inGeest, vragenlijst leefstijl.
2
Download