Voeding, leefstijl en gezondheid

advertisement
Diëtetiek
Wilt u meer weten
of heeft u vragen?
(072) 575 31 30
[email protected]
www.magentazorg.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
Van 8.00 tot 17.00 uur
Postbus 8218, 1802 KE Alkmaar
Behandeling,
begeleiding en advies
bij het ouder worden.
Zorg doen we samen met:
U doet ertoe bij behandelzorg
Voeding, leefstijl
en gezondheid
Hulp bij het huishouden,
thuiszorg, ambulante
Goede voeding en een verantwoorde leefstijl zijn
begeleiding en dagbesteding.
belangrijk. Juist als u wat ouder bent of problemen heeft
met uw gezondheid. Als u daarover vragen heeft of
Wonen met zorg.
advies en ondersteuning wilt, zijn wij er voor u. Op de
woonzorglocaties van Magentazorg, maar ook bij u thuis.
Diëtetiek: advies en ondersteuning
voor een gezonde leefstijl
Met al uw vragen over voeding, leefstijl en gezondheid kunt
u bij ons terecht. Ook als u op advies van uw arts (tijdelijk)
een dieet moet volgen, bent u voor ondersteuning bij ons
aan het juiste adres.
Wij zijn gespecialiseerd in voeding,
• diabetes mellitus (suikerziekte) heeft
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
Over
leefstijl en gezondheid voor ouderen.
en niet goed weet waarmee u
van Diëtisten (NVD), het netwerk ‘Diëtisten werkzaam
Behandelzorg
We bieden begeleiding als u op een
rekening moet houden
in Verpleeg- en Verzorgingshuizen’ (DV&V) en
Behandelzorg biedt
ParkinsonNet.
naast diëtetiek ook
woonzorglocatie van Magentazorg
• de ziekte van Parkinson heeft en bij
verblijft, maar ook wanneer u nog
uw voeding rekening moet houden
zelfstandig woont of na een verblijf bij
met uw medicijnen
Magentazorg weer naar huis gaat.
Wij kunnen u helpen als u
bijvoorbeeld:
• ongewenst bent afgevallen en weer
wilt aankomen/aansterken
• wilt afvallen
• op gewicht wilt blijven
fysiotherapie,
Behandelplan
oefentherapie,
Samen met u stellen wij een behandelplan op.
ergotherapie, logopedie
eiwitbehoefte heeft (door bijv. COPD,
We adviseren en begeleiden u, indien gewenst in
en senioren-fitness.
nier- of darmproblemen) of decubitus
overleg met uw partner of familie. Indien wenselijk
Behandeling kan
(doorligplekken)
betrekken we er andere deskundigen bij, zoals de
plaatsvinden op een van
specialist ouderengeneeskunde, huisarts, logopedist,
onze woonzorglocaties,
­fysiotherapeut en/of ergotherapeut.
maar ook bij u aan huis.
• een verhoogde energie- of
• kauw- of slikproblemen heeft en
praktische tips wilt om uw voeding
te verrijken
Vergoeding zorgverzekering
Ons advies wordt tijdens uw verblijf in het verpleeghuis volledig vergoed. Wanneer u zelfstandig woont of
in een van onze verzorgingshuizen, dan wordt door de
meeste zorgverzekeraars drie uur dieet­advies vergoed
vanuit het basispakket. Over het algemeen vergoeden
ze meer uren vanuit de aan­vullende pakketten (zie uw
polisvoorwaarden). Dieetspecifieke bijvoeding wordt
vaak door de zorgverzekeraar vergoed.
Download