Beleidsadviseur Sport en gezonde leefstijl

advertisement
Ben JIJ de ontbrekende schakel?
De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte
gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen
inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en
innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt
herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de
samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.
De gemeente investeert in lokale netwerken en is actief betrokken bij regionale samenwerking o.a. bij
Veiligheidsregio Utrecht, GGDrU en de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen. Daarnaast wordt een
ambtelijke samenwerking met de gemeente Houten onderzocht.
Team Samenleving bestaat uit 15 medewerkers en houdt zich bezig met het sociaal domein en veiligheidsdomein in brede zin. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden als Wmo, jeugd, welzijn, werk & inkomen,
onderwijs, openbare orde en veiligheid, sport, cultuur en volksgezondheid. Het taakveld sport heeft directe
raakvlakken met gezondheid enerzijds en welzijn, Wmo en jeugdbeleid anderzijds. Ben jij deskundig, betrokken
en sterk in samenwerking? Heb je zin om aan de slag te gaan met sport en bewegen binnen het sociaal
domein? Reageer dan op onze vacature:
Beleidsadviseur Sport en gezonde leefstijl 32-36 uur
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en – advisering op het gebied van sport,
gezonde leefstijl en combinatiefuncties. Je bent de contactpersoon voor de sportstichtingen en
sportverenigingen en je stuurt op een goed beheer van de sportaccommodaties. Daarnaast initieer je overleg
met en tussen de combinatiefunctionarissen. In het kader van het gezondheidsbeleid ben je verantwoordelijk
voor het deelproject gezond gewicht en voor de alcohol- en drugspreventie. Je beheert de betreffende
budgetten en verzorgt desgewenst financiële overzichten en rapportages.
Jouw kwaliteiten
Je beschikt over een relevante opleiding op Hbo+-niveau en hebt ervaring met sportbeleid. Je kent de
gemeentelijke context van sport en bewegen. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is jou
vertrouwd: je kunt het bestuur integraal adviseren, waarbij je rollen en verantwoordelijkheden goed voor ogen
houdt. Je bent een getalenteerde verbinder met oog voor vernieuwing die denkt in mogelijkheden; je hebt
gevoel voor de partijen in het veld en herkent de couleur locale van een plattelandsomgeving met een
kleinstedelijk karakter. De gemeentelijke belangen houd je daarbij goed in het oog. Je bent in staat zelfstandig
voorstellen voor college en raad te schrijven, overleg te voeren met stakeholders en financiële gegevens te
analyseren en verwerken.
Wij bieden jou
De functie is gewaardeerd in schaal 10 (beleidsadviseur B). Het salaris bedraagt maximaal € 4.121,- bruto per
maand bij een 36-urige werkweek. De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele
werktijden en het Individueel Keuze Budget waarin je bronnen kunt inzetten voor een aantal persoonlijke
doelen. Deze functie is in elk geval voor de duur van 1 jaar, mogelijk volgt daarna een vaste aanstelling.
Solliciteren?
Heb je belangstelling voor deze functie? Je kunt tot en met 25 april 2017 reageren. Stuur brief en CV per mail
naar [email protected] o.v.v. de vacaturenaam. De gesprekken vinden plaats in de
week van 1 mei. Met vragen kun je terecht bij Riemada Hament, teamleider Samenleving, telefoon (0343) 595
679 of via [email protected]
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards