Title and Code of Course: Stromingen en methodes in de taalkunde

advertisement
Title and Code of Course: Stromingen en methodes in de taalkunde van de 20ste eeuw MHL
0011
Instructor’s Name: Dr. Julia Albertne Balazsi
Instructor’s Email Address: [email protected]
Credit Point Value:
6
Number of Lessons
per Week:
2
Type of Course:
Seminar 
Lecture ☐
Method of Evaluation:
Oral Examination ☐
In-Class Presentation 
Other ☐
Course Description:
De bedoeling van de cursus is de voornaamste taalkundige stromingen en methodes kennen en
met elkaar kunnen vergelijken. Aan de hand van reportages met bekende linguïsten leren de
studenten de belangrijkste problemen van de taalkunde in de 20ste eeuw kennen.
Het schrijven van een recensie over een taalkundig artikel staat in het werkcollege ook centraal.
Bibliography:
APPEL, René et. al (szerk.): Taal en taalwetenschap. Oxford: Blackwell, 2005.
DIRVEN, René et.al (szerk): Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. Leuven: Acco, 1999.
JACKENDOFF, Ray: Taal en de menselijke natuur. Utrecht: Het Spectrum, 1996
KOENEN, Liesbeth: Het vermogen te verlangen. Amsterdam: Atlas, 1997.
LAKOFF, George & JOHNSON, Mark: Leven in metaforen. Nijmegen: Sun, 1999
SIJS, Nicoline van der et. al: Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom.
Amsterdam: Bert Bakker, 2006
Download