1 - rekeneninlijn

advertisement
Datum
Naam:
Periode 1 klas 1
mesocode f
s
domein
1R-1
v
v
getallen
1R-7
v
v
getallen
1R-14
v
v
getallen
1R-9 kr2
v
v
getallen
1R-10
v
v
getallen
1R-6-4
v
v
getallen
1R-22
v
v
getallen
1R-14
v
v
getallen
1R-7-20
v
v
getallen
1R-7-20
v
v
getallen
1R-9-8
v
v
getallen
1R-2
v
v
getallen
1R-16
v
v
getallen
Zij ontdekken de kwaliteiten van de getallen 1 tot en
met 12.
Zij kunnen de getallen 1 tot en met 12 positioneren
op een getallenlijn.
Zij kunnen in een ontdektekening aantallen en
hoeveelheden herkennen en een strategie hierbij
hanteren.
De kinderen kunnen akoestisch tellen en van daaruit
synchroon aan handelingen en voorwerpen tot 10,
later tot 20.
Zij kunnen vanuit het handelen de getallen 5 en 10
splitsen.
Zij tellen hoeveelheden (resultatief tellen) en vinden
allerlei mogelijkheden om deze getallen weer te geven
(Romeinse schrijfwijze, turven, dobbelsteenbeelden).
De kinderen kennen de begrippen meer, minder en
evenveel, verder weg, dichtbij enz.
Zij kunnen een tekening maken van een rekenverhaal
en de aantallen erbij schrijven.
De kinderen kunnen aantallen schatten vanuit een
concrete situatie.Zij kunnen een aantal passen
schatten in een ruimte die voor hen te overzien is.
Door structurerend tellen kunnen Zij deze aantallen
controleren
De kinderen kunnen hoeveelheden onder de tien
schatten.
De kinderen kunnen gezamenlijk tot 24 tellen(heen en
terug), individueel kunnen zij tot 12 heen en terug
tellen.
Zij kunnen lopen en tellen met het accent op de 2, en
met het accent op de 3.
Zij kunnen vanuit een concrete situatie aantallen
verdubbelen.
2. Leerinhoud per week
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
3 Lesvoorbereiding en logboek per dag week 1
Maandag
Logboek
Opmerkingen
Dinsdag
Logboek
Woensdag
opmerkingen
Logboek
opmerkingen
Donderdag
Logboek
opmerkingen
Vrijdag
Logboek
opmerkingen
3 Lesvoorbereiding en logboek per dag
Maandag
week 2
Logboek
Opmerkingen
Dinsdag
Logboek
opmerkingen
Woensdag
Logboek
opmerkingen
Donderdag
Logboek
opmerkingen
Vrijdag
Logboek
opmerkingen
3 Lesvoorbereiding en logboek per dag
Maandag
week 3
Logboek
Opmerkingen
Dinsdag
Logboek
opmerkingen
Woensdag
Logboek
opmerkingen
Donderdag
Logboek
opmerkingen
Vrijdag
Logboek
opmerkingen
3 Lesvoorbereiding en logboek per dag
Maandag
week 4
Logboek
Opmerkingen
Dinsdag
Logboek
opmerkingen
Woensdag
Logboek
Donderdag
opmerkingen
Logboek
opmerkingen
Vrijdag
Logboek
opmerkingen
Doel
Zij ontdekken de kwaliteiten van de getallen 1 tot
en met 12.
Zij kunnen de getallen 1 tot en met 12
positioneren op een getallenlijn.
Zij kunnen in een ontdektekening aantallen en
hoeveelheden herkennen en een strategie hierbij
hanteren.
De kinderen kunnen akoestisch tellen en van
daaruit synchroon aan handelingen en
voorwerpen tot 10, later tot 20.
Zij kunnen vanuit het handelen de getallen 5 en
10 splitsen.
Zij tellen hoeveelheden (resultatief tellen) en
vinden allerlei mogelijkheden om deze getallen
weer te geven (Romeinse schrijfwijze, turven,
dobbelsteenbeelden).
De kinderen kennen de begrippen meer, minder
en evenveel, verder weg, dichtbij enz.
Zij kunnen een tekening maken van een
rekenverhaal en de aantallen erbij schrijven.
De kinderen kunnen aantallen schatten vanuit
een concrete situatie.Zij kunnen een aantal
passen schatten in een ruimte die voor hen te
overzien is. Door structurerend tellen kunnen Zij
deze aantallen controleren
De kinderen kunnen hoeveelheden onder de tien
schatten.
De kinderen kunnen gezamenlijk tot 24
tellen(heen en terug), individueel kunnen zij tot
12 heen en terug tellen.
Zij kunnen lopen en tellen met het accent op de
2, en met het accent op de 3.
Zij kunnen vanuit een concrete situatie aantallen
verdubbelen.

Waarnemingskader
Zij ontdekken de kwaliteiten van
de getallen 1 tot en met 12.
Zij kunnen de getallen 1 tot en
met 12 positioneren op een
getallenlijn.
Zij kunnen in een ontdektekening
aantallen en hoeveelheden
herkennen en een strategie hierbij
hanteren.
De kinderen kunnen akoestisch
tellen en van daaruit synchroon
aan handelingen en voorwerpen
tot 10, later tot 20.
Zij kunnen vanuit het handelen de
getallen 5 en 10 splitsen.
Zij tellen hoeveelheden (resultatief
tellen) en vinden allerlei
mogelijkheden om deze getallen
weer te geven (Romeinse
schrijfwijze, turven,
dobbelsteenbeelden).
De kinderen kennen de begrippen
meer, minder en evenveel, verder
weg, dichtbij enz.
Zij kunnen een tekening maken
van een rekenverhaal en de
aantallen erbij schrijven.
De kinderen kunnen aantallen
schatten vanuit een concrete
situatie.Zij kunnen een aantal
passen schatten in een ruimte die
voor hen te overzien is. Door
structurerend tellen kunnen Zij
deze aantallen controleren
De kinderen kunnen hoeveelheden
onder de tien schatten.
De kinderen kunnen gezamenlijk
tot 24 tellen(heen en terug),
individueel kunnen zij tot 12 heen
en terug tellen.
Zij kunnen lopen en tellen met het
accent op de 2, en met het accent
op de 3.
Zij kunnen vanuit een concrete
situatie aantallen verdubbelen.

naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
pieter
5. Volglijsten
Zij ontdekken de kwaliteiten van
de getallen 1 tot en met 12.
Zij kunnen de getallen 1 tot en
met 12 positioneren op een
getallenlijn.
Zij kunnen in een ontdektekening
aantallen en hoeveelheden
herkennen en een strategie hierbij
hanteren.
De kinderen kunnen akoestisch
tellen en van daaruit synchroon
aan handelingen en voorwerpen
tot 10, later tot 20.
Zij kunnen vanuit het handelen de
getallen 5 en 10 splitsen.
Zij tellen hoeveelheden (resultatief
tellen) en vinden allerlei
mogelijkheden om deze getallen
weer te geven (Romeinse
schrijfwijze, turven,
dobbelsteenbeelden).
De kinderen kennen de begrippen
meer, minder en evenveel, verder
weg, dichtbij enz.
Zij kunnen een tekening maken
van een rekenverhaal en de
aantallen erbij schrijven.
De kinderen kunnen aantallen
schatten vanuit een concrete
situatie.Zij kunnen een aantal
passen schatten in een ruimte die
voor hen te overzien is. Door
structurerend tellen kunnen Zij
deze aantallen controleren
De kinderen kunnen hoeveelheden
onder de tien schatten.
De kinderen kunnen gezamenlijk
tot 24 tellen(heen en terug),
individueel kunnen zij tot 12 heen
en terug tellen.
Zij kunnen lopen en tellen met het
accent op de 2, en met het accent
op de 3.
Zij kunnen vanuit een concrete
situatie aantallen verdubbelen.

naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
naam
pieter
5. Volglijsten
6. Evaluatie
Leerstof
Leerlingen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards