Ecogram - Zorg Verandert

advertisement
Netwerk in kaart brengen - Ecogram
Doel: inzichtelijk maken van je sociale netwerk.
Doelgroep: alle deelnemers.
Aantal deelnemers: in subgroepen van twee of drie mensen.
Tijdsduur: 20-30 minuten
Wat is het?
Een manier om snel je sociale netwerk in kaart te brengen.
Wanneer in te zetten?
Op elk moment dat er behoefte is aan het in kaart brengen van het sociale netwerk.
Voorbereiding
Benodigdheden:
 voldoende geprinte ecogrammen
 pennen
Instructie
Maak groepjes van drie mensen en vraag hen om gezamenlijk hun eigen ecogram in te vullen. Leg uit dat de
deelnemers eerst hun eigen ecogram invullen en vervolgens met elkaar hun ecogram bespreken. Belangrijk
is te achterhalen waarom iemand in de binnen of buiten cirkel staat. Is dat op basis van:
 contact (goed contact, en waarom?)
 veiligheid (voelt goed, en waarom?)
 vertrouwen
 wederkerigheid
 kwantiteit (veel contact)
 kwaliteit (waardevol contact, en waarom?)
Door het gesprek kan het zijn dat mensen toch op een andere plek terechtkomen.
Analyse van mogelijkheden
Vervolgens kun je hierop doorbouwen met de analyse van mogelijkheden (zie ‘Netwerk in kaart brengen’).
Sociaal netwerkmethodiek
Ga aan de hand van de sociaal netwerkmethodiek aan de slag met een casus. Kies een cliënt waar de
subgroep naar gaat kijken. Zet daarna de volgende stappen:
1. Vul gezamenlijk het ecogram voor de gekozen casus in.
2. Oefen in een rollenspel stap 2 van de sociaal netwerkmethodiek: het analyseren van de mogelijkheden
van het sociale netwerk. Gebruik daarbij eventueel het schema ‘Mogelijkheden sociaal netwerk’. Op een
andere manier vastleggen mag natuurlijk ook. In het rollenspel speelt één van de subgroepleden de cliënt,
de andere twee voeren om beurten (een deel van) het gesprek. Rouleren mag, als de tijd het toelaat.
Het ecogram
Familie
Professionals
Vrienden/kennissen
Buren/collega's
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards