Oorsprong van mineraalwater.qxd

advertisement
Drankenkennis 2
j
g
Oorsprong van bron- en mineraalwater
De productielanden
Al in de prehistorie gebruikte de mens mineraalwater. Men kende toen uitsluitend mineraalwater,
omdat het opgepompte water direct werd afgevuld in
kruiken. Mineraalwater is bronwater met opgeloste
mineralen uit de lagen gesteente waarin het water
ligt opgeslagen.
In bijzonder veel landen wordt bron- en mineraalwater geproduceerd. De productie is afhankelijk van de
bodemomstandigheden in die landen. Landen als
Schotland, Zweden, Italië, Frankrijk, Duitsland en
België zijn voor ons de meest bekende landen waar
het water vandaan gehaald wordt. Ook in Nederland
heeft men zijn eigen bronnen.
Waterwinning
Waterwinning is van toepassing op zowel bron- als
mineraalwater. De geologische formatie van de vindplaats van mineraalwater bepaalt de samenstelling
en de smaak van het water. Het water dat langzaam
door het gesteente heen sijpelt lost heel langzaam de
mineralen op die zich in het gesteente bevinden.
Tegelijkertijd ontdoen klei-, zand- en andere aardlagen het water van verontreinigingen. Dit proces kan
jaren, soms zelfs eeuwen, duren. Uiteindelijk verzamelt het water zich in bronnen die meestal honderden meters diep onder de grond liggen.
Globaal gezien zijn er twee soorten gesteente van
belang voor de samenstelling van water en daarmee
ook twee soorten water:
Gesteente ontstaan door een vulkaanuitbarsting
In de watersoorten die gevonden worden bij
gesteente ontstaan door vulkaanuitbarsting worden
vaak sporen gevonden van magnesium, sulfaten,
ijzer en natuurlijk koolzuur.
Gesteente ontstaan door zeeafzettingen
In de watersoorten die gevonden worden bij
gesteente ontstaan door zeeafzetting worden vaak
mineralen aangetroffen als zouten en kalk. Naast de
opname van mineralen in het water vindt opname
ook plaats door middel van percolatie. Percolatie is
een proces dat we onder andere ook tegenkomen bij
het aromatiseren van alcohol. Het water in de steenlagen circuleert in op- en neergaande bewegingen
waarbij mineralen langzaam in het water worden
opgenomen. Sommige watersoorten doen er wel 40
jaar over voordat er voldoende mineralen in het
water zijn opgelost. Er zijn mineraalwaters op de
markt, waarvan men heeft vastgesteld dat ze duizenden jaren oud zijn. Een voorbeeld is het Zwitserse
merk Aqui, waarvan men zegt dat de leeftijd rond de
5000 jaar ligt.
1
Download