JANUARI 2014

advertisement
JANUARI 2014
Beste puzzelaar,
De oplossing van de ladderpuzzel van januari:
1
D
E
S
I
G
N
A
T
I
E
E
I
S
E
N
18
M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
E
I
N
D
E
2
U
N
I
V
E
R
S
E
E
L
E
U
V
E
L
19
A
P
P
E
L
L
E
R
E
N
R
A
P
E
N
3
I
R
R
E
L
E
V
A
N
T
N
E
V
E
L
20
K
O
D
D
E
B
E
I
E
R
D
I
O
D
E
4
Z
I
E
L
K
N
Y
P
E
R
L
I
N
Z
E
21
E
V
A
N
G
E
L
I
S
T
A
N
G
E
L
5
E
G
A
L
I
S
E
R
E
N
E
N
G
E
L
22
N
A
S
I
G
O
R
E
N
G
N
I
G
E
R
6
N
E
P
T
U
N
I
S
C
H
P
U
I
S
T
23
N
O
R
M
A
L
I
T
E
R
E
N
O
R
M
7
D
R
E
U
T
E
L
A
A
R
E
T
U
D
E
24
O
V
E
R
T
O
L
L
I
G
E
I
V
O
L
8
V
E
R
B
L
O
E
M
E
N
L
O
V
E
R
25
G
O
E
D
D
U
N
K
E
N
N
O
D
E
N
9
E
X
P
A
N
D
E
R
E
N
D
E
E
R
N
26
G
A
N
Z
E
N
B
O
R
D
E
G
A
R
D
10
R
A
D
D
R
A
A
I
E
R
A
A
R
D
E
27
E
L
E
M
E
N
T
A
I
R
M
E
N
I
E
11
M
A
G
I
S
T
R
A
A
L
A
G
A
A
T
28
E
M
O
T
I
O
N
E
E
L
M
O
T
E
L
12
O
G
E
N
D
I
E
N
S
T
D
I
E
E
T
29
N
E
E
R
Z
E
T
T
E
N
E
N
T
E
R
13
E
G
E
L
A
N
T
I
E
R
I
N
T
R
A
30
B
R
E
A
K
D
A
N
C
E
R
A
D
E
N
14
D
E
S
A
S
T
R
E
U
S
S
T
E
U
R
31
E
R
B
A
R
M
E
L
Y
K
R
E
K
E
L
15
E
X
O
R
B
I
T
A
N
T
B
R
E
I
N
32
W
A
T
E
R
D
I
C
H
T
A
C
T
I
E
16
N
E
G
L
I
G
E
R
E
N
E
G
G
E
N
33
Y
Z
E
R
H
A
N
D
E
L
A
R
E
N
D
17
S
T
R
A
P
A
T
S
E
N
T
A
P
A
S
34
S
L
O
D
D
E
R
V
O
S
D
R
O
E
S
De zinnen:
Duizend vermoedens maken nog geen bewijs.
Een lepel daad is beter dan een emmer raad.
Dit laatste betekent zoiets als: Je hebt meer aan mensen die je daadwerkelijk helpen (ook al is het maar een
kleine bijdrage) dan aan mensen die alleen maar (emmers vol) raad geven.
Veel puzzelaars meldden dat ze met plezier deze puzzel hebben opgelost. Dat is fijn, daar doen we het voor!
Kennelijk houden velen van u van flink naar woorden speuren in verschillende woordenboeken. En dat hebt u
goed gedaan! Een enkeling meldde dat het ook deze keer erg moeilijk was: “deze, dat was echt kopschroapn!”
We weten niet precies wat dat betekent, maar het klinkt alsof je er hoofdpijn van krijgt…
Enkele woorden leverden problemen op. Bijv. neptunisch, een woord dat niet in de woordenlijst Nederlandse
taal te vinden is en ook niet in van Dale. Zelfs op internet was dit woord niet makkelijk te vinden. Maar omdat
het wel in het Koenen woordenboek staat, hebben we het toch in de puzzel durven zetten. Neptunisch
gesteente is gesteente dat ontstaan is in de zee, in water afgezet gesteente. Sommigen van u vulden
neptunisme in, dit hebben we fout gerekend. Het woord bestaat wel, maar past niet bij de gegeven
omschrijving. Neptunisme is de theorie die stelt dat alle aardse gesteenten van oorsprong in
de oceanen gevormd zijn.
Ook nummer 9 ging her en der fout. Sommigen van u vulden i.p.v. expanderen het woord extenderen in. Ook
dat is niet goed gerekend, dit woord staat niet in de verschillende woordenboeken en ook niet in de
woordenlijst Nederlandse taal.
Af en toe mailen of schrijven mensen ons met opmerkingen over de puntentelling. Prima, dat moet u ook zeker
blijven doen als u denkt dat er iets niet klopt. Puzzelinzendingen bewaren we zo’n 6 maanden, dus eigenlijk
altijd kunnen we (vermeend) onrecht nagaan en indien nodig rechtzetten, want ook wij kunnen fouten maken.
Puzzelaars die ons mailen krijgen ook antwoord op hun mail, voor puzzelaars die per post inzenden is dat
lastiger. Een enkel keertje schrijven we terug, maar meestal ziet u aan uw puntentotaal in de eerstvolgende
brief of uw opmerking al dan niet terecht was.
Tot zover weer deze maand. Veel plezier met de puzzel van februari en tot de volgende keer.
Vriendelijke groet,
DéGéPuzzels
volgende ladderpuzzels
1 maart 2014
12 april 2014
Download