De GROTE zeeklassen quiz

advertisement
KENNISronde
Algemene kennisvragen
10 vragen
Schrijf het antwoord op je blad
Per goed antwoord krijg je 1 PUNT
1. Hoe heet de tante van
Suske en Wiske?
2. In welke stad staat de
Big Ben?
3. Waar gaat de zon onder?
4. Hoeveel seconden
zitten er in 5 minuten?
5. Hoe noemt men de
grootste woestijn op aarde?
6. Is een dolfijn een vis of
een zoogdier?
7. Welke kleur krijg je als
je rood en blauw mengt?
8. Bij welke disney-film
hoort de hond Pongo?
9. Wat komt er uit de
mouw in dit spreekwoord?
10. In welke stad staat het
Vrijheidsbeeld
ZEEronde
Vragen over de zee en haar omgeving
10 meerkeuzevragen
2 PUNTEN per goed antwoord
1. De haai heeft een
olieachtige lever, bij wat
helpt dat hen?
A. Onder water te ademen
B. Drijven
C. Hun prooi te vergiftigen
2. Wat is de gemiddelde
diepte van de Noordzee?
A. 250 meter diep
B. 95 meter diep
C. 25 meter diep
3. De stekelrog heeft
achteraan een stekel. Wat
is zijn functie?
A. Gebruikt hem als voelspriet
B. Plant zich hiermee voort
C. Vergiftigt zijn prooi hiermee (mens/dier)
4. Bij zeepaardjes verloopt
de zwangerschap op een
aparte manier. Wat is hier
zo speciaal aan?
A. Het mannelijke zeepaardje wordt i.p.v. het
vrouwtje.
B. Ze zijn 3 jaar zwanger
C. Ze krijgen miljoenen kleine zeepaardjes tegelijk
5. Komen er in de
Noordzee dolfijnen voor?
A. Ja, zeer veel
B. Neen, daar is het veel te koud voor
C. Soms, als ze daar zin in hebben
6. De kreeft heeft een
grote en een kleine
schaar, de grote is om te
verbrijzelen en de kleine
om te snijden.
A. Fout
B. Juist
7. Een zeeschildpad is een
herbivoor. Wat bedoelt
men hiermee?
A. Deze eet plantaardig voedsel en vlees
B. Deze eet alleen maar plantaardig voedsel
C. Deze herkauwt zijn voedsel opnieuw voor hij het
opeet
8. De lengte van onze
kustlijn bedraagt …
A. Ongeveer 67 kilometer
B. Ongeveer 20 kilometer
C. Ongeveer 146 kilometer
9. Krabben doen iets
achterwaarts. Wat?
A. ADEMEN: Ze nemen water langs achteren
binnen en laten het door het bek vooraan weer
naar buiten stromen.
B. STAPPEN: Ze kunnen sneller achterwaarts
wegstappen van hun vijand.
10. Er bestaan 17 soorten
pinguïns, hoe heet de
grootste soort?
A. Humboldt pinguïn
B. Fairy pinguïn
C. Keizerpinguïn
PUZZELronde
Kader van 9 woorden
3 woorden horen samen om één themawoord te
vinden
Per goed antwoord 3 PUNTEN
5 puzzels
Puzzel 1
Puzzel 2
Puzzel 3
Puzzel 4
Puzzel 5
Puzzel 6
OPHAALronde
5 vragen
Meerkeuzevragen
Per goed antwoord 1 PUNT
1. Op hoeveel graden
kookt water?
A. 37° Celsius
B. 100° Celsius
C. 250° Celsius
2. Wat drinkt een koe?
A. Melk
B. Water
C. Niks
3. Water uit de zee
smaakt?
A. Zoet
B. Bitter
C. Zout
4. Wat zijn rozijnen?
A. Gedroogde druiven
B. Granen
C. Nootjes
5. Wat leg je bij een
banaan in de fruitschaal
als je wil dat de banan
sneller rijpt?
A. Nog een banaan
B. Dadels
C. Appel of kiwi
UITBEELDronde
1 iemand van elke groep komt naar het midden
van de zaal
Hij/ zij gaat iets uitbeelden voor zijn/haar groep
zonder te spreken of geluiden te maken!
Per goed antwoord 5 PUNTEN
FOUT geraden? Andere groepen mogen raden
voor 2 PUNTEN
MUZIEKronde
Nuriën
Raden welke artiest dit liedje zingt
Per goed antwoord 2 PUNTEN
Raad je enkel de titel van het liedje = 1 PUNT
FOTOronde
5 meerkeuzevragen
Foto’s van zeedieren
Per goed antwoord 2 PUNTEN
A. Stekelrog
B. Witte rog
C. Pladijs
A. Verpleegsterhaai
B. Hamerhaai
C. Zebrahaai
A. Zeeanemoon
B. Zeewier
C. Koraal
A. Roodborstvis
B. Pirahna
C. Rietvoorn
A. Japanse spinkrab
B. Kokosnootkrab
C. erwtkrab
FINALE
1 iemand uit de groep komt vooraan en krijgt een
briefje op het voorhoofd geplaatst
De persoon die vooraan met het briefje staat,
stelt ja/neen-vragen aan zijn groep om te weten
te komen wat er op zijn briefje staat
Per goed antwoord 3 PUNTEN
Download