Oei, ik groei!

advertisement
Oei,
ik
groei!
Wat gebeurt
er met mijn
kind?
inhoud
8-12 jaar
6-8 jaar
2-4 jaar
0-2 jaar
4-6 jaar
baby 0-6 maanden
• Leren
Tips:
1. neem tijd voor je
kind
2. praat tegen je kind
3.
ruike
n
4.
Hechting
Hechting=
liefde
+
laat
rondkijken
proevenbaby
horen
zien
veiligheid
Laat ontdekken
...wat is dat?
• Taal
……………
5.* mee
naar
nadoen
vanbuiten
geluiden
* emoties begrijpen
voelen
Ontwikkeling
kruipen
lopen
rennen
brabbelen
praten
baby/dreumes
6 maanden - 2 jaar
 Prettig
 Lastig
meer vrijheid; eigen keuzes
maken
Weglopen, struikelen,
vallen
keuzes kenbaar maken, beter
contact met ouder
eigen mening krijgen en
uiten.
“NEE MAMA!”
Tips:
1. Maak tijd vrij
gevoel kunnen uitspreken
2. Korteregels
momenten
van
leren
uitproberen/stout zijn
fantaseren
aandacht
experimenteren
3. speelgoed
sociale ontwikkeling
complimenten geven
afkeuren
spelen
herkennen
emoties zoeken bij anderen
eenkennig zijn
Peuter/kleuter 2-6 jaar
Rekening houden met
anderen
Rekening
houden met anderen
Tips:
In hele zinnen spreken
In hele zinnen spreken
1. Luister
naar je
kind doen
Gezelschapsspelletjes
Gezelschapsspelletjes
doen
verschil
tussen “echt”
Het
enverschil
“niet tussen
“echt” en
2. Voer
korte
gesprekjes
echt”niet kennen “niet echt”niet kennen
3. aanmoedigen
40 minuten alleen spelen
40 minuten alleen spelen
4. regels
Helpen met klusjes Helpen met klusjes
5. Prijzen
“goed
Kan een puzzel maken
Kan een puzzel maken
6.
voordoen
gedaan”
Begrijpt waarom hij straf
Begrijpt
krijgtwaarom hij straf krijgt
7. leermomenten
Waarom vragen stellen
Waarom vragen stellen
Weten of hij/zij een
jongen/meisje
is jongen/meisje is
Weten
of hij/zij een
Kind 6-8 jaar
Pest
jouw
Tips:
jouw
kindkind?
gepest?
Tegen mijn verlies
Mijn goede manieren
laten zien
Wordt
Gehoorzamen aan
afspraken
alleen op
1.
1. Nooit
Praat negeren!
erover Verantwoord
de stoep spelen
pesten
en
gepest
worden
Mijn naam
netjes
2.
Praat
er
samen
over
schrijven
Tijdens een uitstapje,
2.ouder=verantwoordelij
alleen naar het toilet
3.
Blijf
rustig
k3. Bewust maken Verder dan morgen
Bij vrienden logeren
kijken
3. Neem je kind serieus
Zwemdiploma halen
“waarom?”-vragen
beantwoorden
Kind 8-12 jaar
tips
1. Volledige aandacht
2. Aanraken - knuffelen
3. Praten over interesses
4. prijzen
5. regels
6. Wees realistisch
Opvoedvragen?
consultatiebureau (0-4 jaar);
de school (4-12 jaar);
ouder-kind centrum;
sociaal wijkteam
vragen
EINDE
Download