liberale beweging voor - Vind Brugse Vereniging

advertisement
1
LIBERALE BEWEGING VOOR
VOLKSONTWIKKELING V.Z.W.
LIBERALE
WERKING
VERENIGING
VOOR
SOCIO-CULTURELE
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: LVSW Brugge
IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge
DATUM ACTIVITEIT: 17 oktober 2013
PLAATS: Revillpark 1, 8000 Brugge
AANVANG: 14.00 u.
EINDE: 17.30 u.
VERANTWOORDELIJKEN: bestuur
NAAM SPREKER: Raph Dochy
DESKUNDIGHEID SPREKER: ingenieur in de scheikunde en de voeding
AANTAL AANWEZIGEN: 19
TITEL VAN DE ACTIVITEIT: water, bron van gezondheid
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
Zoals de planeet aarde, bestaan wij ook voor 70 % uit water. Water heeft 3
aggregaattoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig. De vaste vorm of ijs en de
vloeibare vorm of water is zichtbaar voor het oog, in tegenstelling tot de
gasvormige toestand, die een noodzakelijke vorm is voor onze ademhaling en ons
leven.
Water is een belangrijke informatiedrager en energiebron. Elke vorm bezit een
trilling en een golflengte en elke golflengte heeft haar individuele hoeveelheid
informatie of specifieke trilling. Bij water hangt dat af van zijn specifieke
samenstelling. Geen enkel water is gelijk, ook niet haar samenstelling. Water laat
zich zien als een levende entiteit, een vloeibaar kristal, dat over bewustzijn,
intelligentie en geheugen beschikt. De sleutel daartoe ligt in de moleculaire
rangschikking, die goed geordend of warrig kan zijn. Water bestaat uit een
combinatie van vrije watermoleculen, elektrolyten en allerlei clusters. De
verhouding en soort ervan bepaalt de orde (hexagonale binding) of de wanorde of
warrigheid en de energetische waarde.
Dr. Masuru Emoto heeft de magische vermogens van water diverse malen
gefotografeerd via de microscoop, wanneer het overgaat van vloeibare naar
hexagonale kristalvorm bij de bevriezing. Bij de doortocht door een stad is de
kristalstructuur van het water volledig chaotisch. Leidingwater is door hergebruik
niet meer in staat mooie kristallen te vormen, wat wijst op een sterke vervuiling
en energetisch verval. Emoto heeft ook het effect van muziek en woorden op
water onderzocht: de kristalvorm van water dat naar muziek van Bach had
geluisterd was zeer mooi en krachtig, maar metaalgeluiden of ongeordende
muziek gaf een chaos van totaal verwarde en losgelaten moleculen. Hetzelfde
impact op water zag hij door woorden als liefde en haat te gebruiken.
2
De Franse onderzoekers Bovis en Simoneton ontwikkelden een schaalverdeling, de
Bovis-biometer om de energetische waarden van water, voedsel, levende wezens,
en dergelijke te kwalificeren. De waarde van meer dan 6500 Bovis-eenheden
wordt als gezond aanvaard. Onder die waarde is men gevoelig voor ziekte of is
men ziek. Het drinken van bronwater met een bio-energetische waarde die hoger
ligt dan die van de mens, vb. 8000 Bovis-eenheden, is zeer positief voor het
lichaam. Leidingwater heeft een gemiddelde waarde van 100 tot 4000 Boviseenheden en is dan ook minder aan te raden. Wanneer men stromend water in de
natuur bekijkt, stelt men vast dat het altijd in een spiraal draait. Daardoor
ontstaan er draaikolken in beken en rivieren. Meestal is het linksdraaiend, maar
rechtsdraaiend bronwater kan tot 40000 Bovis-eenheden bevatten.
Een eenvoudige, betrouwbare en goedkope methode om zuiver en goed drinkbaar
water te verkrijgen is het systeem van de omgekeerde osmose. Dit is een
waterfilter met zulke kleine gaatjes dat 95 % of meer opgeloste zouten en alle
grootmoleculen tegenhoudt.
Er zijn meer dan 400 soorten commerciële waters. Er zijn 4 soorten water:
tafelwater of drinkwater, bronwater, mineraalwater en geneeskrachtig water. Aan
te raden zijn Mont Roucous, Spa en Volvic. Goed water bevat zo weinig mogelijk
nitraten, is arm aan mineralen, heeft een hoge elektrische weerstand en het dient
om in ons lichaam de afvalstoffen op te lossen en te verwijderen. Dit kan niet
gebeuren met een zoutrijk mineraalwater. Water dient voldoende zuurstof te
bevatten en moet licht alkalisch zijn.
Een optimale gezondheid kan worden verkregen en behouden door dagelijks 1,5
tot 2,5 liter water van de allerhoogste zuiverheid en energetische kwaliteit te
drinken. Water is de beste medicijn, vaak zelfs de enig noodzakelijke om allerlei
kwalen en ziekten te voorkomen en zelfs te bestrijden: verhoogde bloeddruk,
verhoogde
cholesterol,
maagen
darmproblemen,
hartproblemen,
slokdarmontsteking of maagbreuk, verstopping of constipatie, astma, allergieën,
auto-immuunziekten, fibromyalgie, aambeien, neurologische ziekten als Alzheimer
en Parkinson, obesitas, ouderdomsdiabetes, reumatische pijnen, problemen met
de tussenwervelschijven en zelfs kanker. Water zorgt ook voor een mooie, strakke
huid en beschermt weefsels, hersenen, ogen, ruggenmerg en de foetus tegen
schokken.
De voordrachtgever merkt ook op dat alle waterhoudende dranken meestal geen
goede waterleveranciers zijn: koffie en cola bevatten cafeïne en allerhande
chemische stoffen die nog meer water vragen om het lichaam te zuiveren;
frisdranken en industriële fruitsappen hebben een hoge concentratie suikers wat
de wateropname vertraagt; alcoholische dranken werken op andere manier, maar
ook zij ontwateren.
Water moet vóór de maaltijden worden gedronken, liefst een half uur voor het
eten. Dit bereidt het spijsverteringskanaal voor op het komende voedsel. Bij grote
hitte of zware inspanningen moet je ook meer water drinken.
Niet de vaste stoffen regelen de verschillende functies in ons lichaam, maar wel
water. Water is dus de biologische regulator bij uitstek. Water is dus heel
belangrijk voor het leven; zonder water is er geen leven.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards