Chronisch zieken

advertisement
Chronisch
zieken
Casestudy
Door: Romée Veldhuis
Student nummer: 500603452
Klas: LV14_5HK
Studiegidsnummer: G-VERP 40115570OP
Studieonderdeel: Chronisch zieken 2
Aantal woorden: 2969
Datum: 11 januari 2015
HBO-V regulier
jaar 5, Semester 1, 2014- 2015
Docent: Anouk Verburg
Hogeschool van Amsterdam
Inhoudsopgave
Inleiding
blz. 2
1. Etnografie
blz. 3
2. Visie
blz. 5
3. Aanwezige zorgproblemen
blz. 6
4. Belevingsgerichte zorg
blz. 7
5. Probleemgebied
blz. 11
6. Interventies
blz. 12
7. Zorgvoorstellen
blz. 13
Literatuurlijst
blz. 14
Bijlagen
Bijlage 1 - Verpleegplan
Bijlage 2 - Rouwcurve van Kübler-Ross
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
1
Inleiding
Voor het vak Chronisch Zieken 2 is er een take home toets gemaakt, waarin een
individu met een chronische ziekte centraal staat. Dit is gedaan aan de hand van
een etnografie van iemand met Cystic Fribrosis (CF). Vervolgens is de visie op de
chronische ziekte en het 13 stappenplan van belevingsgerichte zorg uitgewerkt en
zijn er interventies gezocht om de kwaliteit van leven van de beschreven persoon uit
de etnografie te verbeteren. Ten slotte zijn er een aantal verbeterpunten vermeld op
verschillende niveau’s (micro, meso, macro) om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
2
1. Etnografie
Mijn naam is Jacqueline van Dijk. Ik ben 20 jaar oud en woon bij mijn moeder en mijn
zusjes op de boerderij waar ik ben geboren en getogen. Een grote hobby van mij zijn
de paarden op de boerderij waar ik dagelijks op rijd. Ik zit nu in mijn tweede jaar van
de opleiding dieren, milieu en voedsel te Alkmaar en heb het hier erg naar mijn zin.
20 jaar geleden werd mijn moeder zwanger van mij. Zoals elke moeder was dit een
periode waarin zij op een roze wolk leefde. De zwangerschap liep zoals verwacht en
ik ben met 39 weken en 3 dagen geboren. Na mijn geboorte werd er zoals bij elke
pasgeborene een hielprikje afgenomen om op een aantal ziekten te screenen.
Hieruit kwam naar voren dat ik mogelijk CF had, ook wel taaislijmziekte genoemd. Ik
ben doorgestuurd naar een gespecialiseerd ziekenhuis waar een zweettest en een
DNA test werden afgenomen. Al snel bleek het vermoeden waar te zijn. CF werd
vastgesteld. De roze wolk waarop mijn ouders zich bevonden veranderde plotseling
in een berg van zorgen.
Door mijn CF heb ik last van taai, moeilijk ophoestbaar, slijm. Het taaie slijm in mijn
lichaam is niet in staat om afvalstoffen (bacteriën en stofdeeltjes) en enzymen te
vervoeren. Dit zorgt ervoor dat deze zich in mijn lichaam gaan ophopen. Vooral in
mijn longen veroorzaakt dit veel problemen. Het leidt tot veel ontstekingen en
benauwdheid. Verder veroorzaakt het taaie slijm littekens in mijn alvleesklier en mijn
lever. Mijn longen, alvleesklier en lever functioneren hierdoor niet meer zoals zij horen.
Ook mijn darmen kunnen door het taaie slijm verstopt raken. Dit komt omdat de
enzymen welke nodig zijn voor het verteren van vetten niet voldoende in mijn
darmen terecht komen. Ik slik elke dag veel medicatie waardoor de symptomen van
mijn CF worden verminderd en afgeremd.
Als klein meisje moest ik vaak naar het ziekenhuis, wat er voor gezorgd heeft dat ik
vaak dagen miste op school. Dit kon ik destijds niet altijd goed begrijpen en werd
soms boos als mijn moeder mij van school kwam ophalen. Ik herinner mij dat ik in de
kring heb verteld wat mijn ziekte inhoudt, om het mijn klasgenoten te laten
begrijpen. Hierdoor kreeg ik niet steeds vragen over waar ik was of waarom.
Ondanks mijn ziekte had ik wel veel vrienden. Omdat ik op een boerderij woon was
het altijd heel erg leuk als er vriendjes kwamen spelen. Ondanks mijn ziekte heb ik er
dus toen ik klein was sociaal niet extreem onder geleden. Ik ben wel altijd wat kleiner
en kwetsbaarder geweest dan mijn klasgenootjes.
Op de mindere dagen, wanneer ik erg benauwd was en veel hoestte, kon ik niet
mee doen met gym. Ik vond dit verschrikkelijk. Omdat mijn voedingstoestand destijds
achteruit ging en ik veel gewicht verloor, kreeg ik rond mijn tiende jaar een sonde in
mijn buik, zodat ik ‘s nachts sondevoeding toegediend kon krijgen. Hierdoor kreeg ik
de nodige voedingstoffen toch binnen. Ik herinner mij nog goed dat ik het omkleden
bij gym erg vervelend vond, omdat iedereen dan de sonde kon zien.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
3
Tegenwoordig heb ik leren leven met mijn chronische ziekte. Ik heb er niet altijd zin in
en zou graag een dag zonder willen. Voortdurend ziek en benauwd zijn, letten op je
medicatie en eten maakt mij soms ontzettend moe en boos. Naarmate ik ouder
word merk ik dat de lichamelijke klachten toenemen en ik steeds meer medicatie
moet innemen om deze klachten tegen te gaan. Ik heb dan ook soms dagen dat ik
‘instort’. Ik kan op zo een momennt verdrietig en boos worden op iedereen in mijn
omgeving. Ik weet dat ik niet oud zal worden, hier ben ik soms dan ook heel bang
voor. Hoe erg zal het worden? Ik probeer nu het nog kan zo veel mogelijk van het
leven te genieten en de dingen te doen die ik leuk vind.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
4
2. Visie chronisch ziek zijn
Er zijn verschillende definities van een chronische ziekte of aandoening. Wat dit voor
iedereen persoonlijk inhoudt is verschillend. De kenmerken die ik aanhoud voor het
onderscheiden van een chronische aandoening ten opzichte van een niet
chronische aandoening zijn(3):
 De persoon met de ziekte behoeft over het algemeen meer en langduriger
(medische) hulp dan niet-chronisch zieken(3);
 Langdurig (langer dan drie maanden, of meer dan drie ziekteperioden per
jaar) last van dezelfde lichamelijke of psychische aandoening(4);
 De ziekte is progressief, dus verergert in de loop der tijd(4);
 De ziekte is niet te genezen(4).
De persoon uit de beschreven etnografie heeft te maken met een chronische ziekte,
omdat de persoon langdurig ziek is. De ziekte zal gedurende haar leven niet
genezen en verloopt progressief. Er is geen behandeling voor de ziekte. Wel kan er
aan symptoombehandeling worden gedaan, om de progressie van de ziekte en de
lichamelijke gevolgen hiervan zo veel mogelijk tegen te gaan. De persoon is
hierdoor altijd afhankelijk van medische hulp.
Ten opzichte van een chronische ziekte heeft een niet chronische ziekte een ander
verloop. Zo zullen niet chronische ziekten in de loop der tijd verminderen en
genezen. Er is hierdoor bij niet chronische ziektes geen langdurige (medische) hulp
nodig.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
5
3. Aanwezige zorgproblemen per
invalshoek
In onderstaande tabel zijn vanuit het holistische perspectief de aanwezige
zorgproblemen vanuit de casus genoteerd.
Invalshoek
Aanwezige zorgproblemen
Lichamelijk
-
Vaak luchtweginfecties, door taaislijm
Vaak ziek
Altijd lage weerstand
Veel hoesten en benauwd
Beperkt in lichamelijke beweging
Regelmatig buikpijn
Laag lichaamsgewicht, door weinig eten en trek,
hierdoor sonde gekregen.
Psychisch
-
Vaak naar het ziekenhuis hierdoor droevig
Somberheid
Sociaal
-
Verminderde participatie in de maatschappij.
Verminderd sociaal contact
Veel gemist op school door ziekte en ziekenhuisbezoek
Tabel 1: zorgproblemen
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
6
4. Belevingsgerichte zorg in 13
stappen
In dit hoofdstuk wordt het ‘13 stappenplan belevingsgerichte zorg' uitgewerkt(5-7).
Hierin zal voornamelijk de focus op lichamelijk gebied zijn gericht.
Er is gekozen voor Benauwdheid vanwege luchtweginfecties, omdat dit veel invloed
heeft op hoe Jacqueline zich mentaal voelt, en het de kwaliteit van haar leven
vermindert. Zie tabel 2 voor de uitwerking.
P
Benauwdheid
E
Veel hoesten, benauwd en luchtweginfecties door CF
S
Veel ziek, elke inspanning kost veel energie, beperkt in lichamelijke beweging,
snel vermoeid.
Tabel 2. PES-structuur Benauwdheid
Stap 1. Wat is de hulpvraag van de chronisch zieke in eigen woorden?
Jacqueline is vaak ziek wat haar erg belemmert in haar dagelijkse bezigheden. Ze
moet vanwege ziekte, zoals bijvoorbeeld luchtweginfecties, vaak thuis blijven of
naar het ziekenhuis. Ze is dan erg benauwd en elke inspanning kost veel energie. Dit
zorgt ervoor dat ze veel afwezig is van school en minder kan afspreken met
vriendinnen. Op zulke momenten heeft Jacqueline veel hulp nodig van haar
moeder. Haar moeder brengt haar altijd naar het ziekenhuis en is er wanneer ze het
nodig heeft. Dit vergt veel van de energie en tijd van haar moeder. Jacqueline
heeft het hier soms moeilijk mee. Ze wilt haar moeder niet continu tot last zijn.
Jacqueline wilt het liefst alles zelf doen, om haar moeder te ontlasten. Extra
zorgondersteuning thuis van iemand buitenaf zal voor Jacqueline een grote hulp
bieden. Zo kan ze thuis zijn in plaats van in het ziekenhuis, heeft haar moeder iets
meer rust en hoeft zij niet steeds naar het ziekenhuis te rijden.
Stap 2. Bespreek met de chronisch zieke hoe zijn situatie ervaart en hoe hij
hiermee om gaat.
Jacqueline kan goed omgaan met haar ziekte. Ze heeft het immers al haar hele
leven en weet niet beter. Jacqueline is vaak ziek wat haar belemmert in de dingen
die ze doet, zoals haar opleiding en paardrijden. Dit vindt ze het meest vervelend. Ze
moet altijd rekening houden met de CF en kan het niet een keer een dag vergeten.
Om te weten dat ze niet oud wordt vindt ze moeilijk maar ze probeert daar niet over
na te denken en haar leven optimaal te leven door de dingen te doen die ze leuk
vindt.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
7
Stap 3. Wat zijn de gezondheidsproblemen en bestaansproblemen van de
chronisch zieke? Zijn er interactie problemen of zijn te verwachten?
Gezondheidsproblematiek: Veel en langdurig hoesten, weinig eetlust, vaak
luchtweginfecties, buikpijn, obstipatie, vettige ontlasting.
Bestaansproblematiek: Niet meer alle lessen van de opleiding kunnen volgen,
achterlopen op school, verminderd contact met vrienden en studiegenoten.
Interactieproblematiek: Jacqueline brengt vanwege haar ziekte veel tijd door in het
ziekenhuis en mist hierdoor lessen. Zij heeft hierdoor minder contact met haar
studiegenoten en vriendinnen.
Stap 4. Ga na welke factoren beïnvloed kunnen worden en stel vast of deze
de persoon of het systeem betreffen.
De ervaren lichamelijke klachten kunnen op dit moment beperkt worden beïnvloed,
aangezien er hedendaags nog geen genezing mogelijk is voor Cystic fibrosis.
Wellicht zouden aanpassingen in haar medicatie mogelijkheid kunnen bieden op
vermindering van de optredende infecties door de CF. Tevens zou Jacqueline
wellicht beter kunnen mobiliseren met behulp van fysiotherapeutische oefeningen,
om zo het taaie slijm beter te kunnen ophoesten en infecties tegen te gaan. Het
opstellen van een dieet door een diëtist, passend bij jacqueline haar ziektebeeld,
zouden de obstipatie en de energiebehoefte kunnen optimaliseren en zo de
kwaliteit van leven verbeteren. Dit zijn verbeteringen op systeem niveau.
Stap 5. Ga na wat de meest overheersende problemen zijn die aangepakt
moeten worden
De meest overheersende problemen die moeten worden aangepakt zijn de
lichamelijke klachten zoals de buikpijn en luchtweginfecties. Dit zorgt bij Jacqueline
voor de meeste hinder. Het is fysiek heel zwaar voor haar, maar nog zwaarder door
het missen van lessen en het contact met vrienden en studiegenoten. Wannneer
deze klachten verminderd kunnen worden zou dit Jacqueline erg helpen.
Stap 6. Ga na waaruit de rol van de mantelzorg en vrijwilligerszorg bestaat.
Stel vast welke vormen van samenwerking of steun gewenst en mogelijk
zijn.
Jacqueline haar moeder is haar mantelzorger. Echter heeft zij de taak de boerderij
draaiende te houden en heeft Jacqueline nog twee zusjes, waar ook voor gezorgd
moet worden. De zusjes van Jacqueline zijn jonger dan haar en kunnen haar met
kleine dingetjes wel helpen, maar kunnen haar niet helpen met de medische kanten
van de ziekte. Om overbelasting van Jacqueline haar moeder te voorkomen is het
voor hun beide gewenst om professionele zorgvelening in te schakelen. Zij kunnen,
wanneer Jacqueline ziek is, Jacqueline en haar moeder thuis ondersteunen bij de
zorg.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
8
Stap 7. Stel op basis van de prioriteiten en in overleg met de cliënt en haar
mantelzorg de doelen van de zorgverlening vast.
In overleg met de patiënt en haar mantelzorger zijn er een aantal doelen
vastgesteld:
 Binnen twee weken is de thuiszorg ingeschakeld, zodat als Jacqueline ziek
wordt zij thuis medische zorg kan ontvangen(8).
 Binnen een maand heeft Jacqueline (met behulp van de fysiotherapeut) de
oefeningen, welke haar benauwdheid verminderen en waarmee zij het taaie
slijm beter kan ophoesten, onder de knie(8).
 Binnen twee weken heeft Jacqueline de hulpmiddelen, welke worden
gebruikt om de fysiotherapie interventies te vergemakkelijken, in huis.
Stap 8. Maak een vergelijking tussen wat nodig is en wat toegestaan is
volgens de criteria van de instelling.
Jaqcueline heeft voor het starten van thuiszorg een indicatie nodig van Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een instantie opgericht vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die indicaties afgeeft voor verzorging aan huis ofwel
een instantie. Voor de zorg thuis is er sprake van vergoeding vanuit de AWBZ(9).
Fysiotherapie voor thuis kan worden aangevraagd bij de huisarts. Voor mensen van
18 jaar en ouder zal vanaf de 21e behandeling worden vergoed vanuit de
basisverzekering. Er kan ook een aanvullende verzekering worden aangevraagd,
waarbij meestal 18 behandelingen worden vergoed(9).
Hulpmiddelen worden volledig vergoed vanuit de AWBZ of de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) indien er sprake is van medische
noodzaak(9).
Stap 9. Leg vast welke activiteiten nodig zijn.





indicatie aanvraag CIZ;
oriëntatie op verschillende thuiszorginstanties;
oriëntatie op verschillende (medische) fitness praktijken;
fysiotherapie aanvraag, vanuit verwijsbrief van de huisarts;
aanvraag hulpmiddelen bij CF-arts.
Stap 10. Maak een eigen plan van aanpak (het verpleegplan of zorgplan): leg
hierin vast wie wanneer wat en waarom gaat doen.
Voor uitwerking, zie tabel 1 in de bijlage.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
9
Stap 11. Leg vast wie de eerstverantwoordelijke is, wie de zorg coördineert,
wie de verpleegregie heeft en waaruit deze bestaat
Jacqueline wil zelf de coördinatie in handen hebben, zij zal dit doen in overleg met
haar moeder. Dit houdt in dat Jacqueline na enige tijd zelf evalueert in hoeverre de
ingeschakelde zorg ook daadwerkelijk helpt bij het verbeteren van het uitvoeren
van haar dagelijkse bezigheden en het aangeeft wanneer dit niet voldoende blijkt
te zijn.
Stap 12. Voer de gemaakte afspraken (het zorgplan) uit en evalueer
regelmatig de zorgverlening.
Het zorgplan opgesteld in vraag 10 zal ingaan vanaf het moment dat de indicatie
voor thuiszorg is vrijgegeven vanuit het CIZ. Indien dit is gestart zal er twee weken
later een evaluatiemoment zijn met haar moeder, de fysiotherapeut en eventueel
een medewerker van de thuiszorg om de nieuw ingeschakelde zorg te evalueren.
Stap 13. Beoordeel samen met de cliënt in hoeverre de gezamenlijk gestelde
doelen bereikt zijn.
Tot op heden niet van toepassing.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
10
5. Probleemgebied omtrent kwaliteit
van leven
Cystic fibrosis (CF), ook wel pancreasfibrose of taaislijmziekte genoemd, is één van
de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten. De patiënt zelf heeft heel wat
te verwerken, te regelen en te managen in zijn eigen ziekteproces. De omgeving
van iemand met CF ontkomt ook niet aan de zorgen en activiteiten die voortkomen
uit de ziekte zelf(8). De lichamelijke klachten zijn vaak de meest herkenbare, zoals de
benauwdheid, veel hoesten en vaak ziek. Echter kan er ook sprake zijn van
psychische klachten, zoals angsten en depressie. In dit hoofdstuk zal aandacht
worden besteed aan het gezondheidsprobleem op het psychische vlak.
Uit een onderzoek in de Nederlandse CF-centra bleek dat CF een zware psychische
last met zich mee kan brengen, zoals bijvoorbeeld angst en depressie. De fysieke
symptomen, de klachten en de beperkingen zorgen voor een verhoogd risico op het
ontstaan van psychische klachten. Ook de tijdsintensieve dagelijkse behandeling en
de toekomstverwachting van mensen met CF dragen hier aan bij. Psychische
klachten kunnen goed zelfmanagement en therapietrouw in de weg staan.
Daarnaast kunnen deze klachten de kwaliteit van leven verminderen(10).
Veel patiënten met een ernstige chronische aandoening doorgaan een
rouwproces. Hierbij kan gedacht worden aan het rouwverwerkingsmodel van
Elisabeth Kübler-Ross. In bijlage 2 wordt de etnografie uitgewerkt aan de hand van
dit 5 fasen model. Deze zogenoemde rouwcurve laat zien dat er bij Jacqueline
sprake is van somberheid en een veranderde vorm van eigenwaarde. Deze
aspecten dragen bij aan een verminderde kwaliteit van leven(5-7).
Om ondersteuning te bieden bij deze rouwverwerking kunnen naasten uit de
omgeving helpen met het verwerken van het rouwproces. Dit kan door middel van
het tonen van empathie en steun(5-7). Zij kunnen Jacqueline steun bieden op
momenten dat zij het even niet meer ziet zitten.
Naast familie kunnen patiëntenverenigingen bijdragen aan een verbeterde kwaliteit
van leven voor Jacqueline. Uit onderzoek blijkt dat het bijdraagt aan een beter
zelfgevoel, wederzijdse ondersteuning, het opdoen van kennis en vaardigheden en
een preventieve werking heeft in het gebruik van gezondheidszorg. Ondanks dat
familie leden immers vaak sympathie voor de situatie hebben, weten de lotgenoten
van de patiëntenverenigingen toch het beste wat de patiënt doormaakt(5,6,11). CF
patienten kunnen elkaar niet ontmoeten, in verband met een vergroot
infectiegevaar. Wel kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten via het internet,
bijvoorbeeld via een online forum.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
11
6. Interventies
Voor interventies wordt gekeken naar problemen op lichamelijk gebied. De
volgende lichamelijke problemen komen uit de casus naar voren: Regelmatig
luchtweginfecties, vaak ziek, altijd lage weerstand, veel hoesten en benauwd,
beperkt in lichamelijke beweging, vaak buikpijn en laag lichaamsgewicht door
weinig eten/trek. Door middel van het implementeren van de volgende interventies
is het de bedoeling dat de problemen op lichamelijk gebied worden verminderd en
hiermee de kwaliteit van leven voor Jacqueline omhoog zal gaan.
 starten van thuisbehandeling(8);
 fysiotherapie inschakelen ter behoeve van de lichamelijke conditie(8);
 aanschaffen hulpmiddelen voor vergemakkelijken interventies(9).
Door te starten met thuisbehandeling wordt er een beroep gedaan op de
wijkverpleegkundigen en de CF-verpleegkundige uit het ziekenhuis. Zij zullen een
zorgplan moeten opstellen voor de patiënt. Thuisbehandeling geeft minder
verstoring van het dagelijks leven en biedt maatschappelijke voordelen: werk en
school kunnen doorgang vinden, wat voor Jacqueline erg wenselijk is. Zij zal dan
alleen naar het ziekenhuis moeten komen om de behandeling te starten(8).
Fysiotherapie wordt ingeschakeld om een effectieve manier te vinden om het vele
taaie slijm, wat Jacqueline benauwd maakt, op te hoesten. Er zijn veel nieuwe
ontwikkelingen en er zal worden gekeken welke methode effectief is voor
Jacqueline. Ook zal de Fysiotherapeut samen met Jacqueline een fitness schema
kunnen opstellen om haar lichamelijke conditie te optimaliseren(8).
Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een nieuwe vernevelaar zullen kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Tegenwoordig zijn er nieuwe
hulpmiddelen welke de tijd van de behandeling inkorten en de patiënt hierdoor
meer tijd overhoud(9).
Bij het implementeren van deze interventies moet rekening worden gehouden met
de huidige wetgeving. Voor de wetgeving omtrent het aanvragen van
bovenstaande interventies wordt verwezen naar stap 8 in het stappenplan.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
12
7. Kwaliteit verbeteren
In onderstaand hoofdstuk volgen een aantal zorggerelateerde
kwaliteitsverbeteringen op verschillende niveaus, namelijk micro-, meso- en
macroniveau.
Kwaliteitsverbetering Macroniveau
Houdt de zorg op landelijk niveau in(12). Verbeteringen op dit niveau zijn:
 Het landelijk opstellen van een richtlijn voor patiënten met Cystic fibrosis om
de thuiszorg en de kwaliteit van leven te vergroten.
Kwaliteitsverbetering Mesoniveau
Houdt de zorgverlening op het niveau van de organisatie en instellingen in(13).
Verbeteringen op dit niveau zijn:
 Educatie en voorlichting vanuit verschillende disciplines naar elkaar.
Bijvoorbeeld: Educatie vanuit de CF-verpleegkundige, naar de
thuiszorgverpleging over het verzorgen van een patiënt met cystic fibrosis.
Kwaliteitsverbetering Microniveau
Microniveau is de zorg aan individuele patiënten(14). Verbeteringen op dit niveau
zijn:
 Maandelijks evaluatiemomenten afspreken tussen de CF-verpleegkundigen
en patiënt. Om zo te achterhalen of de geboden zorg nog voldoende op peil
is of dat deze aangepast moet worden.
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
13
8. Bronnen
1) Cystic Fibrosis centrum Amsterdam. 2013.
http://www.cfcentrumamsterdam.nl/informatie-kinderen/kun-doen-cf/
(Geraadpleegd op 24 november 2014)
2) Nederlandse Cystic Fibrosis stichting. http://www.ncfs.nl/index.php?id=000024
(Geraadpleegd 24 november 2014)
3) RIVM. Aantal chronisch zieken neemt toe. 2013.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichte
n/2013/Aantal_chronisch_zieken_neemt_toe (geraadpeegd 24 november 2014)
4) MEE Drenthe. Wat is een chronische ziekte? http://www.meedrenthe.nl/voorclienten/beperkingen/met-een-chronische-ziekte (geraadpleegd 24 november 2014)
5) Pool A, Lambregts J. Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken. Utrecht:
Lemma; 2003.
6) Grypdonck M. Het leven boven de ziekte uittillen. De opdracht voor de
verpleegkundige en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken. Amersfoort:
ThiemeMeulenhoff; 2007.
7) Ter Horst W. Over troosten en verdriet. Kampen: Kok; 2007.
8) Richtlijn diagnostiek en behandeling Cystic Fibrosis. NCFS; 2008.
http://www.ncfs.nl/documents/upload/Richtlijn%20CF%2014%20februari%202008.pdf
(Geraadpleegd op 24 november 2014)
9) Cystic Fibrosis en vergoedingen. NCFS; 2013.
http://www.ncfs.nl/documents/upload/CF%20en%20Vergoedingen_juni2013.pdf
(Geraadpleegd op 24 november 2014)
10) Quittner AL, Goldbeck L, Abbott J, Duff A, Lambrecht P, et al. Prevalence of
depression and anxiety in patients with cystic fibrosis and parent caregivers: results of
The International Depression Epidemiological Study across nine countries. Thorax:
2014;69:1090-7.
11) Distelbrink M, De Gruijter M, Oudenampsen D. Effecten van lotgenotencontact.
Utrecht: Verwey-Jonker Instituut; 2008.
12) Encyclo.nl. Nederlandse encyclopedie; 2014.
http://www.encyclo.nl/begrip/macroniveau (Geraadpleegd op 24 november 2014)
13) Encyclo.nl. Nederlandse encyclopedie; 2014.
http://www.encyclo.nl/begrip/mesoniveau (Geraadpleegd op 24 november 2014)
14) Encyclo.nl. Nederlandse encyclopedie; 2014.
http://www.encyclo.nl/begrip/microniveau (Geraadpleegd op 24 november 2014)
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
14
Bijlagen
Bijlage 1
Activiteit
Betrokkenen
Wanneer
Waarom
Het starten van
Fysiotherapie
- Jacqueline
- Huisarts
- Zorgverzekering
- Fysiotherapeut
Indien
verwijsbrief is
geregeld bij
de huisarts zo
spoedig
mogelijk
Fysiotherapie
2x per week.
Om met Jacqueline te
oefenen voor
benauwdheidsoefeningen
en haar lichamelijke
conditie te verbeteren
Het starten van
thuiszorg.
- Jacqueline en
moeder
- Instantie CIZ
Thuiszorgmedewerkers
- CF-verpleegkundige
- Aanvraag
CIZ: z.s.m.
- Thuiszorg
starten indien
aanvraag is
geaccepteerd
(indien nodig)
Om Jacqueline haar
dagelijks leven zo
‘gewoon’mogelijk te laten
verlopen. Zij zal minder
school missen en niet
steeds naar het ziekenhuis
hoeven.
1ste keer na
twee weken.
Vervolgens 1
keer per
maand
Om te evalueren of
Jacqueline de ervaren
zorg nog als voldoende
ervaart of behoefte heeft
aan meer/minder
zorgmomenten.
Evaluatiemomenten - Jacqueline en
moeder
- Thuiszorginstantie
- CF-verpleegkundige
Tabel 3: Verpleegplan
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
15
Bijlage 2
De Rouwcurve van Kübler-Ross
Hier wordt het psychologische vlak van de etnografie aan de hand van het model
‘Rouwverwerking Kübler Ross’ uitgewerkt.
Fase 1. Ontkenning
Jacqueline wil soms niet geloven dat ze Cystic fibrosis heeft. Ze heeft periodes
gehad dat zij op zoek ging naar informatie welke feiten gaf over haar ziekte, zocht zij
naar schuldigen en probeerde er een oplossing te vinden. Ze wilde niet geloven dat
zij hierdoor zou gaan sterven.
Fase 2. Woede
Soms is Jacqueline boos op de situatie en iedereen om zich heen. Ze wilt niet ziek zijn
en snel komen te overlijden is haar grootste angst. Ze is soms jaloers op vriendinnetjes
die wel gezond zijn en wordt dan vaak onterecht boos op hen.
Fase 3. Onderhandelen
Jacqueline wilt ondanks haar beperkingen en ziekte nog veel dingen zelf doen en
de ziekte het liefste negeren. Wanneer zij ziek is wilt zij het liefst zelf dingen
aanpakken. Het kostte haar in het begin veel moeite om de hulp en tijd van haar
moeder te accepteren.
Fase 4. Depressie
Jaqcueline is regelmatig somber en angstig over de toekomst. Het dringt tot haar
door dat ze niet meer beter zal worden en voelt zich hier machteloos, verdrietig en
boos bij.
Fase 5. Aanvaarding
Jacqueline is zich bewust van het feit dat zij niet meer beter zal worden en
uiteindelijk zal komen te overlijden. Zij probeert daarom van elk moment te genieten
en de dingen te doen die zij leuk vindt, om zo nog het meeste uit het leven te halen.
Figuur 1 – Rouwmodel van Kübler-Ross
Casestudy – Chronisch zieken 2 – Romée Veldhuis – 500603452 – 11 januari 2015
16
Download