april 2016

advertisement
april 2016
 Omzetverlies liep op 22 maart op tot 35%
 4 op 10 ondernemers verwacht ook de komende maanden nog omzetverlies te lijden
ten gevolge van de terreuraanslagen. Bij de horeca is dit zelfs de helft.
 1 op 10 zegt personeel te moeten ontslaan als gevolg van het omzetverlies en 1 op 6
maakt gebruik van de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen.
Op 22 maart 2016 werd Brussel getroffen door terreuraanslagen. De aanslagen hadden uiteraard een
sterke impact op het dagelijkse en economische leven in Brussel, ondanks het feit dat er geen
lockdown werd afgekondigd. De impact is echter niet enkel beperkt tot het Brusselse. UNIZO en Horeca
Vlaanderen organiseerden daarom een bevraging 1 week na de aanslagen. In totaal vulden 715
ondernemers de vragenlijst in, voornamelijk ondernemingen actief in de horeca en de distributie.
Uit de bevraging blijkt dat ondernemers, met dus een specifieke focus op handelaars en horecauitbaters op de dag van de terreuraanslagen in Brussel gemiddeld 35% omzetverlies leden. Ook de
dagen erop bleef het verlies oplopen tot een derde van de normale omzet. 4 op 10 ondernemers
verwacht ook nog de komende maanden omzetverlies te lijden of boekingen of aankopen te mislopen.
Kijken we naar de sectoren onderling, dan blijkt de impact op de horeca iets groter. Zo geeft 7 op 10
horeca-uitbaters aan economische schade te hebben geleden, terwijl dat in andere sectoren 60
procent is. Het omzetverlies is dan weer lager dan in de retail. Bijna de helft van de horeca-uitbaters
verwacht ook de komende maanden verliezen, terwijl dat algemeen 4 op 10 is. Om de schade enigszins
te beperken, probeert 1 op 5 via commerciële kortingen klanten alsnog over de streep te trekken. Ruim
de helft van de ondernemers dringt aan op een grootschalige campagne om het imago van heel België
op te krikken.
1 op 6 ondernemers met personeel maakt gebruik van de maatregel om tijdelijke werkloosheid in te
roepen. Een zelfde aantal ondernemers twijfelt nog. 1 op 10 zegt personeel te moeten ontslaan als
gevolg van het omzetverlies. Vooral de horeca verwacht ontslagen (15% van de respondenten). Maar
liefst een kwart kijkt nog even de kat uit de boom, maar sluit ontslagen niet uit. Ruim de helft van de
ondernemers wil dat de overheid investeert in een grootschalige imagocampagne om ons land weer
in een positief daglicht te stellen. Bijna 1 op 10 vindt uitstel van betaling van btw en rsz een prioritaire
overheidsmaatregel. Iets meer dan 1 op 10 denkt aan een uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid.
Uiteraard is de impact voor Brusselse ondernemers groot. Dat blijkt ook uit verschillende diepteinterviews die UNIZO en Horeca Vlaanderen met hun leden hadden. Opvallend uit de enquête is echter
dat ook andere provincies gevolgen ondervinden. Zo zegt een derde van de West-Vlaamse
ondernemers schade te hebben geleden op 22 maart zelf. In Antwerpen gaat dat over een vijfde van
de ondernemers. In Limburg was de impact het kleinst (1 op 10 ondernemers). In West-Vlaanderen
dreigen ook de meeste ontslagen te vallen als gevolg van de terreuraanslagen. Maar liefst de helft van
de West-Vlaamse respondenten verwacht personeel te moeten ontslaan.
1
Heeft uw onderneming economische schade geleden ten gevolge van de terreuraanslagen in
Brussel op 22 maart 2016?
Ja
Neen
Totaal
66%
34%
Distributie
60%
40%
Horeca
71%
29%
Welk is het gemiddelde omzetverlies dat werd geleden op de dag van de aanslagen zelf en de
volledige week daarop volgend?
De dag zelf (22/03)
De week erop
Totaal
35%
32%
Distributie
45%
28%
Horeca
29%
32%
Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen of denkt u er
gebruik van te maken?
Ja
Neen
Weet niet
Totaal
16%
69%
15%
Distributie
6%
86%
7%
Horeca
23%
58%
19%
Denkt u medewerkers te moeten ontslaan ten gevolge van terreuraanslagen komende maanden?
Ja
Neen
Weet niet
Totaal
11%
63%
25%
Distributie
6%
75%
19%
Horeca
15%
55%
30%
Verwacht u de komende maanden nog verder omzetverliest te lijden?
Ja
Neen
Weet niet
Totaal
41%
31%
28%
Distributie
31%
33%
36%
2
Horeca
47%
28%
26%
Download