We werken steeds langer door Duurzame inzetbaarheid

advertisement
Duurzame inzetbaarheid in de Zorg
Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Erasmus MC, Rotterdam
We werken steeds langer door
Duurzame inzetbaarheid
‘Huis van werkvermogen’
www.workabilityindex.nl
Uitdagingen!
- Belangrijke determinanten van werkvermogen in de zorg?
- Succesvolle implementatie van beleid?
- Deelname aan maatregelen?
- Veranderingen in werkvermogen?
4
Proces
Vragenlijst werkvermogen
Anoniem groepsrapport
Individueel rapport
Individueel aanvullend
onderzoek
Plan van aanpak
Plan van aanpak
6
Determinanten van verminderd werkvermogen
Onderzoek in de zorg in Limburg
Terugblik
Respons in 18 zorginstellingen
Respons beginmeting
100%
90%
80%
Respons %
70%
60%
47%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Organisatie
12
13
14
15
16
17
18
Werkvermogen en productiviteit op beginmeting
Risicofactoren voor verminderd werkvermogen
in de eindmeting
Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen
Risicofactoren
Risicofactoren: inzoomen
Risicofactoren: inzoomen
Risicofactoren: inzoomen
Ervaren
gezondheid
Overgewicht/
obesitas
Risicofactoren: inzoomen
Risicofactoren: inzoomen
Risicofactoren: inzoomen
Disbalans
werk-privé
Werkdruk
Ongemakkelijke
houding
Risicofactoren: inzoomen
Risicofactoren: inzoomen
Doelen
Opleiding &
ontwikkeling
Acties tijdens het tweejarige onderzoek
Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen
Acties
75% heeft minimaal 1 actie ondernomen
Acties: wie bereik je?
Acties om psychosociale werkbelasting te verminderen
Acties: wie bereik je?
Acties om fysieke werkbelasting te verminderen
Acties: wie bereik je?
Acties om leefstijl te verbeteren
Implementatie van duurzaam inzetbaarheid - beleid
Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen
Mate van implementatie van DI-beleid
90%
80%
% van maximum score
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
Organisatie
9
10
11
12
13
Acties: wie bereik je?
Acties via werkgever
Acties: wat is het ‘effect’?
Verbeteren verminderd werkvermogen
Behoud van goed werkvermogen
Meer invloed op planning werk
Meer invloed op planning werk
training op gebied van psychosociale
arbeidsbelasting
Samenwerking tussen collega’s
Leefstijl
(beweging, voeding, matig alcohol)
Beter inzicht nodig door:
-
- Herhalen van metingen
-
- langdurig volgen van medewerkers
Samenvattend…
 Risicofactoren voor verminderd werkvermogen zijn, in afnemend
belang: gezondheid, werkkenmerken, organisatie, leefstijl
 Een ruime meerderheid van de medewerkers heeft acties
ondernomen om het werkvermogen te verbeteren
 Medewerkers met een verminderd werkvermogen ondernamen meer
acties dan medewerkers met een goed/uitstekend werkvermogen.
 In organisaties waar de mate van implementatie lager was,
ondernamen minder medewerkers acties via de werkgever
En nu? Uitdagingen!
 Een verminderd werkvermogen kan niet altijd worden verklaard. Wat
zijn nieuwe inzichten ?
 ‘Project’ vs Integraal beleid oftewel een heel precies gedefinieerde
interventie versus een brede aanpak met velerlei initiatieven
 Effecten van interventies: voor wie is wat nu belangrijk
Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?
Werk:
Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun
Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid
Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?
Werk:
Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun
Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid
Persoon:
psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit
fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ?
fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ?
Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?
Optimale persoon-werk fit ?
Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?
Werk:
Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun
Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid
Persoon:
psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit
fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ?
fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ?
Organisatie:
Sociale klimaat: welzijn van medewerkers, menselijk leiderschap
Prestatie klimaat: prestatie als maatstaf, prestatie-eisen
Hedendaagse arbeid en werkvermogen
1. Werkvermogen wordt door veel factoren bepaald
2. Persoon, werk en organisatie spelen allemaal een rol
3. Belangrijkste factor: Persoon = in staat zijn
4. Andere factoren: Werk, Organisatie = in staat worden gesteld
Hoe verklaren we de grote diversiteit tussen personen in hetzelfde werk
in de organisatie ?
Werk als (individuele) waarde
Capability concept: waardevolle en belangrijke aspecten in werk,
die daadwerkelijk binnen het bereik liggen
Kennis en kunde gebruiken
Kennis en kunde ontwikkelen
Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen
Eigen doelen stellen
Een goed inkomen verdienen
Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols
Advies
Zoek werk dat uitdagend is, dat bij je past,
in een werkomgeving en organisatie die je in staat stelt,
je persoonlijke waarden in werk te realiseren
Aanbevelingen voor beleid in organisaties
1.
Maak een goede probleemanalyse:
Welke factoren bepalen inzetbaarheid? [maak een ‘foto’]
Welke individuele en organisatorische interventies zijn er?
Sluiten oorzaken aan bij oplossingen?
De juiste persoon op de juiste plaats?
2.
Ontwikkel effectieve interventies voor (oudere) werknemers en
werknemers met gezondheidsbeperkingen
Evalueer wat goed werkt en ook wat helemaal niet werkt!
Tijdig (tijdelijke) aanpassingen in het werk
Vergroot eigen regelmogelijkheden in het werk
Aanpassen aan persoonlijke waarden van werk
De uitdagingen om inzetbaarheid te bevorderen
1.
Ontwikkelen van effectieve interventies om werkvermogen van
(oudere) werknemers te behouden (in afnemend belang):
* arbeidsomstandigheden (arbo!) en -inhoud (HRM!) verbeteren
* sociaal-medische begeleiding verbeteren
* organisatie-aspecten: sociaal klimaat, leiderschap, waardering
* leefstijlbeïnvloeding
2.
Noodzaak voor algemene en individueel georiënteerde interventies
3.
Werknemers met functionele beperkingen in het arbeidsproces houden:
* arbeidsbelasting aanpassen aan functionele capaciteiten
* systematiek van tijdelijke voorzieningen creëren
 Inclusieve arbeidsmarkt
40
Bedankt voor de aandacht!
Contact: [email protected]
Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Erasmus MC, Rotterdam
Download