Inleiding 2 Oogdruk 2 Oorzaak 2 Soorten glaucoom

advertisement
Inleiding
Glaucoom is een veel voorkomende aandoening aan het oog waarbij de
oogzenuw een verlies van de zenuwenvezels vertoont. Dit gaat vaak, maar niet
altijd, gepaard met een te hoge druk in het oog. In het beginstadium veroorzaakt
glaucoom geen klachten. Maar toch is vroege herkenning belangrijk.
Onbehandeld glaucoom kan namelijk leiden tot onherstelbare schade aan uw
oogzenuw en uiteindelijk tot blindheid.
Oogdruk
De bolle vorm van het oog wordt mede in stand gehouden doordat in het oog
vocht wordt geproduceerd. Dit heet ‘kamerwater’. Dit oogvocht heeft niets te
Inleiding
Oogdruk
Oorzaak
Soorten glaucoom
Risicogroepen
Onderzoek
Behandeling
Tot slot
2
2
2
2
3
3
4
4
maken met het uitwendige traanvocht. Voor de oogdruk is het belangrijk dat er
een goed evenwicht is tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater. De
hoeveelheid kamerwater zorgt voor de hoogte van de oogdruk. Te hoge
oogdruk kan ontstaan als de afvoer van ‘kamerwater’ wordt belemmerd.
Oorzaak
De oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Wel weten we dat een verhoogde
oogdruk een zeer belangrijke factor is. Door verhoogde oogdruk kan
beschadiging van de oogzenuw optreden. Het gevolg is uitval van een deel van
het gezichtsveld. Dit wordt in het begin niet opgemerkt. Glaucoom kan zich ook
voordoen bij ‘normale’ of lage oogdruk (normale drukglaucoom).
Soorten glaucoom
De meest voorkomende vorm van glaucoom is het open kamerhoekglaucoom.
Een bijzondere vorm is het normale oogdrukglaucoom. Bij deze vorm kan
ernstige schade aan de oogzenuw optreden zonder dat de oogdruk duidelijk
verhoogd is. Vaak speelt een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw hierbij
een rol. Bij het afgesloten kamerhoekglaucoom is de bouw van het oog zo, dat
in korte tijd een afsluiting van de kamerhoek kan ontstaan. Een acuut glaucoom
is het gevolg. Dit gaat gepaard met wazig zien, een rood oog, hoofdpijn,
misselijkheid en braken. Hiervoor is snelle behandeling noodzakelijk.
1
Glaucoom
2
De chronische vorm komt vaker voor. In een vroeg stadium is deze vorm goed
Behandeling
te behandelen. Mensen die verziend zijn, met een sterke plus-bril, hebben een
Wanneer de diagnose glaucoom gesteld is, probeert de oogarts eerst de
grotere kans op afgesloten kamerhoekglaucoom. Aangeboren glaucoom is
oogdruk te verlagen. Meestal met oogdruppels, maar soms ook met tabletten.
zeldzaam, maar glaucoom kan op elke leeftijd optreden. Glaucoom kan ook
Ook kan besloten worden een laserbehandeling uit te voeren. Met een
ontstaan als gevolg van andere oogziekten. We spreken dan van secundair
laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de
glaucoom.
oogdruk vermindert. Deze ingreep gebeurt meestal poliklinisch.
Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid de afvoer van het inwendige
Risicogroepen
oogvocht door middel van een operatie zo te verbeteren dat de oogdruk
In principe kan iedereen glaucoom krijgen. De belangrijkste factoren die de kans
voldoende daalt om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te
op glaucoom vergroten zijn:
stabiliseren. Maar bestaande schade aan de oogzenuw en aan het
• een verhoogde oogdruk;
gezichtsvermogen kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
• de aanwezigheid van glaucoom in de familie;
• de leeftijd; met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op glaucoom toe;
Tot slot
• hoge bijziendheid (een sterke min-bril);
Deze folder geeft kort weer wat glaucoom is en wat de gevolgen kunnen zijn van
• hoge verziendheid (een sterke plus-bril);
te hoge oogdruk. Ook is aangegeven wat daaraan gedaan kan worden. Verdere
• het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels;
vragen hierover kunt u het best stellen aan uw eigen oogarts.
• een oogongeval;
• het behoren tot het negroïde ras.
Onderzoek
Deskundige controle van de ogen kan glaucoom in een vroeg stadium
herkennen. Alleen een oogdrukcontrole is hiervoor niet voldoende. Dit is met
name van belang na het veertigste levensjaar. Vooral wanneer er in de familie
vaker glaucoom voorkomt. Het onderzoek naar glaucoom bevat onder andere
meting van de oogdruk, het bekijken van het inwendige van het oog en zo nodig
bepaling van het gezichtsveld.
3
oog 05
Glaucoom
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards