Glaucoom - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Oogheelkunde
Glaucoom
Wat is Glaucoom?
Glaucoom is een ziekte van het oog. Glaucoom kan tot slechtziendheid leiden. Als u last heeft van glaucoom, heeft u meestal ook last
van een te hoge druk binnen uw oog. We noemen dit de oogboldruk.
Hoe ontstaat Glaucoom?
Hoe glaucoom ontstaat is nog onbekend. Wel weten we dat een
verhoogde oogboldruk een zeer belangrijke invloed kan hebben.
Meting van de oogdruk is vooral belangrijk na het veertigste levensjaar, vooral wanneer er in de familie glaucoom voorkomt of sprake is
van (forse) bijziendheid. Ook kunnen afwijkingen van de bloedvaten
bij of in het oog een rol spelen. Er zijn verschillende vormen van
glaucoom. Bij alle vormen speelt de oogdruk een belangrijke rol bij
de beschadiging van de oogzenuw. Hierdoor geeft de oogzenuw de
beelden die u ziet niet meer goed door aan de hersenen. Uiteindelijk
kunt u hierdoor slechtziend worden.
Teveel vocht in uw oog (open kamerhoek glaucoom)
Er bestaat open kamerhoek glaucoom en gesloten kamerhoek glaucoom. De eerste vorm van glaucoom ontstaat omdat er teveel vocht
in het oog bevindt (kamerwater). Dit vocht maakt het oog zelf aan.
Het water kan niet goed weg, waardoor de druk in het oog oploopt. Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(OOG-049, uitgave maart 2016)
Geblokkeerde afvoer (gesloten kamerhoek glaucoom)
Bij de tweede vorm (gesloten kamerhoek glaucoom) kan in bepaalde
situaties de afvoer van het kamerwater geheel worden geblokkeerd.
Omdat de ziekte glaucoom niet pijnlijk is, merkt u vaak pas laat als er
iets met het oog aan de hand is. Meestal is uw oogzenuw dan al erg
beschadigd. Vraag aan uw oogarts wat er in uw geval aan de hand is.
Laat u regelmatig onderzoeken
Door regelmatige controle van een oogarts kunnen we glaucoom al
vroeg ontdekken. Dit is vooral belangrijk na het veertigste levensjaar,
vooral wanneer er in de familie glaucoom voorkomt. Bijvoorbeeld bij
uw ouders, broers of zussen. Bij het onderzoek controleren we de
oogdruk en bekijken we uw oog van binnen. Een technisch oogheelkundig assistent (TOA) voert een gezichtsveldonderzoek uit. Dit is een
methode om de lichtgevoeligheid van (delen van) het netvlies te meten. U leest hier meer over in de folder: Gezichtsveldonderzoek, (OOG017). Daarnaast wordt regelmatig een OCT (Optical Coherence Tomography) gemaakt. Hiermee wordt de dikte van het zenuwlaagje rond de
oogzenuw gemeten.
Hoe behandelen we glaucoom?
Het is belangrijk om te weten dat behandeling van glaucoom bedoeld is
om nieuwe schade te voorkomen. Is er al schade aanwezig dan kan dit
niet hersteld worden. Wanneer de arts of een hoge oogboldruk of glaucoom bij u heeft
ontdekt, wordt er eerst geprobeert om de oogboldruk te verlagen
met behulp van medicijnen. Meestal zijn dit oogdruppels. Soms wordt
gekozen voor een laserbehandeling. Hierover leest u meer in de folder:
‘Laserbehandeling aan het oog’, (OOG-012). Tenslotte kan een operatie
nodig zijn om de beschadiging aan de oogzenuw te vertragen of stil te
zetten. Bij een operatie probeert de arts de afvoer van het oogvocht te
verbeteren. Hierdoor neemt de druk op het oog af. Een operatie kan de
bestaande schade aan uw oogzenuw of zicht niet verhelpen.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u deze stellen aan uw oogarts. Polikliniek Oogheelkunde,
telefoonnummer: (073) 553 60 60.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download