Oog_1112

advertisement
frequentste oorzaak dense glasvochtbloeding volwassenen








wat produceert voorkamervocht
snellen 5 dichtbij en 2/10 voor verzicht wat is meest wss oorzaak
vrouw 29 j, centraal scotoom, pijn (acute neuritis)
casus netvliesloslating (flitsen eerder, nu progressief een vlek die groter wordt)
laserfotogoagulatie bij proliferatieve retinopathie bij diabetes - waarom?
wat geen roll bij screening en diagnose chronisch open hoek glaucoom
waarom coll. voor mydriase bij acute iritis
wat niet gebruikt bij chronisch open hoek glaucoom (enkele producten bij stofnaam, oa acetazolamide)
fotootjes:
eentje van oogfundus (CVO) - wat zeker geen risicofactor?
tumor onderste ooglid
op spoed met rood oog wat is oorzaak
Waar/ niet waar:



acute bacteriele conj is frequenter dan acute bact keratitis
Betablokkers zorgen voor miose
CT beter bij intraoculair vreemd voorwerp (ijzer)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
9.
1.
2.
3.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
13.
1.
2.
functie van cornea-endotheel
dikte van de cornea (240nm, 540, 840 of 1040)
lagen van de retina in volgorde zetten
fotoreceptor – bipolaire cel – zenuwlaag
horizontale cel – bipolaire cel – fotoreceptor
amacriene cel – bipolaire cel - fotoreceptor
casussen: zie medica forum (in plaats van ze zelf te moeten oplossen, krijg je nu meerkeuze ivm de diagnose)
wat is GEEN gevolg van n. oculomotoriusparese:
diplopie
miosis
ptose
oog naar buiten gedraaid
foto van een letsel aan het onderste ooglid: diagnose geven
het cornea endotheel: - houdt door zijn pompfunctie het oog zuiver- beschermt het oog tegen indringers - ...
wat is het meest typische symptoom van een allergische conjunctivitis?
Felle conjunctivale roodheid
Jeukend oog
pupildilatatie
waarom geeft men atropine bij de behandeling van een acute iritis
visus verbeteren
oogonderzoek mogelijk te maken
synechien voorkomen
waar/vals: leeftijdsgebonden maculadegeneratie geeft altijd vermindering van de gezichtsscherpte.
waar/vals: hypertensie graad III geeft steeds visusdaling
welk van volgende oogziekten geeft het frequentst irreversibele visusdaling?:
neuritis optica
acantamoeba keratitis
nog 2
pt met DM retinopathie. Waarom doet men lasercoagulatietherapie?
Ischemische zones uitschakelen
Bloedinkjes coaguleren
3.
14.
1.
2.
3.
4.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
23.
1.
2.
3.
4.
24.
1.
2.
3.
4.
25.
1.
2.
3.
4.
26.
27.
1.
2.
28.
29.
1.
2.
3.
perifere retina beschermen
wat geeft men NIET bij chronisch open hoek glaucoom?
Dorzolamide
Acetazolamide
Latanoprost
Timolol
waar/vals anti-VEGF is de 1e lijns behandeling bij de droge vorm van leeftijdsgebonden macula-degeneratie
waar/vals: bilaterale UV keratitis na lassen zonder bescherming geneest met restletsel
welke van volgende pathologieën kan NIET ontstaan na stomp trauma op het oog?
Hyfema,
descemetstippen
Blow out fractuur en nog 2
welke maligniteit komt het vaakst voor bij overlevers van een retinoblastoom?
diagnostisch onderzoek voor rood-groen kleurenziendeficiëntie
welke van volgende onderzoeken wordt NIET gebruikt bij chronisch open hoek glaucoom:
oogdrukmeting
fundoscopie
gezichtsscherpte meten
onderzoek van het centrale gezichtsveld
waar/vals: bij de lasik-techniek voor een myoop oog wordt een zeer dun oppervlak van de centrale cornea met een laser
verdund en afgevlakt
wat is GEEN risicofactor voor acuut gesloten hoek glaucoom:
vrouwelijk geslacht
bijziendheid
leeftijd
nauwe voorkamer
Welke van volgende uitspraken is fout?
CS algemeen en 2x/d atropine geven bij acute iritis
iets met pilocarpine…
AB bij bacteriële conjnctivitis geven
acyclovir oogzalf geven bij keratitis door herpes simplex
welke soort cataract komt het meest voor na chronisch corticosteroidengebruik?
nucleair
voorste subcapsulaire cataract
achterste subcapsulaire cataract
geen cataract
welke van volgende uitspraken is FOUT
bij occlusie van de a centralis retina moet je een DD maken met arteritis temporalis
bij CVO moet je een DD maken met arteritis temporalis
bij AION moet je een DD maken met arteritis temporalis
CVO komt minder frequent voor dan occlusie van de a centralis retinae
welke van volgende pathologieën geeft een rood pijnlijk oog? …
frequentste niet-traumatische oorzaak dense glasvochtbloeding
dm
retinascheur
Waar / niet waar: kind van 6 jaar met amblyoop en straberend oog moet doorverwezen worden voor chirurgie van de
rectusspieren
Bij welke pathologie komt er een uitwendig normaal rustig oog voor?
Acuut glaucoom
Conjunctivitis
Neuritis optica en nog 1
Download