aanvraagformulier kinderopvang lage zwaluwe

advertisement
AANVRAAGFORMULIER KINDEROPVANG LAGE ZWALUWE
GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1
Voorletters
man /
vrouw
Achternaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN
E-mail let op: dit e-mailadres wordt gebruikt voor uw digitale factuur
Telefoonnummer(s)
thuis
mobiel/werk
Volgt een opleiding, zo ja welke
Werkgever
GEGEVENS OUDER/VERZORGER 2
Voorletters
man /
vrouw
Achternaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN
E-mail
Telefoonnummer(s)
thuis
mobiel/werk
Volgt een opleiding, zo ja welke
Werkgever
* u dient dit in te vullen daar wij een registratie van eventuele achterstands- en/of risicokinderen met de gemeente Moerdijk
dienen te overleggen – in het belang van subsidiebehoud (zie hiervoor onze website).
GEGEVENS VAN UW KIND (1)
Roepnaam
Voorletters
jongen /
meisje
jongen /
meisje
Achternaam
Geboortedatum
(verwachte)
Nationaliteit
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN (indien bekend)
School (indien van
toepassing)
Uw kind dient WA verzekerd te zijn
Naam verzekeringsmaatschappij/verzekeraar
Inschrijvingsnummer
Eventuele bijzonderheden met betrekking tot
lichamelijke of geestelijke ontwikkeling
GEGEVENS VAN UW KIND (2)
Roepnaam
Voorletters
- Kindercentra de Roef BV - koningin Julianastraat 25 - 4793GH Fijnaart - 088-4431200 - Iban: NL79RABO159829704 - BIC: RABONL2U - KvK:20146477 – www.kindercentraderoef.nl -
Achternaam
Geboortedatum
(verwachte)
Nationaliteit
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN (indien bekend)
School (indien van
toepassing)
Uw kind dient WA verzekerd te zijn
Naam verzekeringsmaatschappij/verzekeraar
Inschrijvingsnummer
Eventuele bijzonderheden met betrekking tot
lichamelijke of geestelijke ontwikkeling
GEGEVENS VAN UW KIND (3)
Roepnaam
Voorletters
jongen /
meisje
Achternaam
Geboortedatum
(verwachte)
Nationaliteit
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN (indien bekend)
School (indien van
toepassing)
Uw kind dient WA verzekerd te zijn
Naam verzekeringsmaatschappij/verzekeraar
Inschrijvingsnummer
Eventuele bijzonderheden met betrekking tot
lichamelijke of geestelijke ontwikkeling
Voor de openingstijden en adresgegevens van onze locaties verwijzen wij u naar onze website
www.kindercentraderoef.nl
Uw aanvraag wordt conform het privacyreglement verwerkt op de wachtlijst waarna u een bevestiging
van inschrijving ontvangt.
U kunt uw aanvraag versturen naar:
Postbus 101
4793 ZJ Fijnaart
of via de mail: [email protected]
Indien u vragen heeft met betrekking tot onze kinderopvang, neemt u dan contact op met onze
medewerkers van het Klantbureau. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-4431200 of via een mail
naar [email protected]
- Kindercentra de Roef BV - koningin Julianastraat 25 - 4793GH Fijnaart - 088-4431200 - Iban: NL79RABO159829704 - BIC: RABONL2U - KvK:20146477 – www.kindercentraderoef.nl -
Kinderdagverblijf Lage Zwaluwe
Gewenste startdatum
Opvang voor
(naam kind):
Soort opvang
Kinderdagverblijf
KDV
Dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Hele / halve dag(en)
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
ochtend
ochtend
ochtend
ochtend
ochtend
Locatie(s)
Verlengde opvang
middag
middag
middag
middag
middag
vanaf 07.00 u
vanaf 07.00 u
vanaf 07.00 u
vanaf 07.00 u
vanaf 07.00 u
tot 18.30 u
tot 18.30 u
tot 18.30 u
tot 18.30 u
tot 18.30 u
Bijzonderheden
Buitenschoolse opvang Lage Zwaluwe
Vanaf:
Opvang voor
(naam kind):
Soort opvang
Buitenschoolse
opvang
BSO
Dag(en) en soort opvang
Het nieuwe schooljaar
Dagde(e)l(en)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
vakantieopvang
vakantieopvang
ochtend
ochtend
middag
middag
hele dag
hele dag
vakantieopvang
vakantieopvang
ochtend
ochtend
middag
middag
hele dag
hele dag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
NSO
NSO
NSO
NSO
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
12.15 – 14.30
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00
12.15 – 18.00
Indien u flexibele opvang of opvang op woensdag wenst dan kunt u dat hieronder aangeven:
Peuteropvang opvang Lage Zwaluwe
Gewenste startdatum
Opvang voor
(naam kind):
Soort opvang
Peuteropvang /
Voorschool
groep (VSG)
Dag(en) en soort opvang
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
VVE
Bijzonderheden (u kunt hier bijvoorbeeld uw voorkeur
aangeven)
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u voor de kosten peuteropvang een inkomensafhankelijke
bijdrage. Hiervoor ontvangt Kindercentra de Roef subsidie vanuit de gemeente Drimmelen.
- Kindercentra de Roef BV - koningin Julianastraat 25 - 4793GH Fijnaart - 088-4431200 - Iban: NL79RABO159829704 - BIC: RABONL2U - KvK:20146477 – www.kindercentraderoef.nl -
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards