logo bureau - ANP Pers Support

advertisement
PERSBERICHT
Den Haag, 8 maart 2012
Grote verschillen in tarieven kinderopvang regio Haaglanden
Uit onderzoek van Dak kindercentra blijkt dat er behoorlijk veel verschil zit in de tarieven voor
kinderopvang.
Zo op het eerste oog lijken de uurtarieven niet zoveel uit elkaar te lopen, maar bij een
berekening op jaarbasis zien we de echte verschillen. Deze kunnen oplopen tot meer dan
1000 euro per jaar.
Een vergelijking van de tarieven van de grote kinderopvangaanbieders in Den Haag,
Voorburg, Rijswijk en Leidschendam laat zien dat de uurtarieven van Dak kindercentra de
laagste zijn in de regio.
Tarieven
dagopvang 2012
Tarieven
buitenschoolse opvang 2012
€ 6,361
€ 6,152
Triodus
€ 6,42
€ 6,27
Hermelijntje
€ 6,45
€ 6,45
Vlietkinderen
€ 6,50
€ 6,63
6,713
€ 6,39
SRK
€ 6,75
€ 6,45
SKON
€ 6,94
€ 7,113
Organisatie
Dak kindercentra
2Samen
€
1) Bij een contract van 4 of 5 dagen per week worden 51 weken in rekening gebracht i.p.v.
52 weken. Bij een contract van 1,2 of 3 dagen krijgt u respectievelijk 1, 2 of 3 dagen gratis
(deze dagen zijn vrij in te zetten als het leidster-kind-ratio dit toelaat).
2) Bij een contract van 4 of 5 dagen per week betaalt u € 6,05 per uur i.p.v. € 6,15 per uur.
3) SKON en 2Samen hanteren voordeligere tarieven bij afname van 4 of meer dagen per
week.
Speciale webpagina prijsvergelijking
De kosten van kinderopvang hangen ook af van het (verzamel)inkomen van de ouder(s). Op
de speciale webpagina www.dakkindercentra.nl/kleintjes geeft Dak kindercentra diverse
rekenvoorbeelden voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Zo zien kostenbewuste
ouders direct dat de juiste keuze snel vele honderden euro’s voordeel kan opleveren.
Einde bericht
Over Dak kindercentra
Dak kindercentra biedt professionele en vernieuwende opvang voor kinderen van 0 tot 13
jaar in ruim 75 kindercentra in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Dak
kindercentra ziet kinderopvang als meerwaarde voor kinderen, omdat het spelenderwijs
bijdraagt aan hun ontwikkeling. Het legt een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in
de maatschappij. Bij Dak kindercentra hebben we oog voor de verwondering waarmee
kinderen in de wereld staan. We verplaatsen ons in de wereld van het kind. Zo vinden we
aanknopingspunten om aan te sluiten bij kinderen en hen te inspireren bij de ontdekkingsreis
door hun leven.
Dak kindercentra biedt verschillende soorten opvang; dagopvang, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal, avond- en weekend opvang, gastouderopvang, flexibele opvang,
vakantieopvang.
Voor de redactie, niet voor publicatie bestemd
Bijgevoegde foto kan vrij van rechten worden geplaatst.
Voor meer informatie of beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact opnemen met de
afdeling Communicatie & Marketing, 070 750 21 61, of [email protected]
Wij stellen het op prijs als wij van uw gedrukte of online publicatie een bewijsnummer (pdf) of
link ontvangen. U kunt deze zenden naar bovenvermeld e-mailadres.
Download