Celcyclus en mitose

advertisement
Celcyclus
 De celcyclus is het cyclische proces van celdeling,
groei, tot de volgende celdeling
 In feite de ‘levenscyclus’ van de cel, alleen gaat een cel
vele malen de celcyclus door
 De cel kan ‘pauze houden’ in deze cyclus. Dit noemen
we de G0 (nul) fase
Mitose
Interfase
Mitose
G2
G1
S1
Mitose
G2
G1
S1
G1
 G staat voor ‘Gap’ (gat)
 Ookwel groei fase genoemd
 Aanmaak eiwitten en enzymen
 Veel eiwitten die te maken hebben
met DNA replicatie!
 Aanmaak cytoplasma
 De duur van deze fase verschilt heel erg per cel en per
organisme!
Mitose
G2
S1
G1
S1
 S staat voor synthese
 In deze fase wordt het DNA
gekopieerd!
 Aan het eind van de S1 fase heb je dus
een dubbele hoeveelheid Dna in je cel

De twee strengen zitten aan elkaar vast
 Weinig RNA en eiwit synthese
Mitose
G2
G1
S1
G2
 In deze fase wordt de cel voorbereid
voor de mitose
 Er worden nu veel eiwitten en veel
RNA gemaakt, vooral om de mitose te
helpen
Mitose
G2
Mitose
G1
 In deze fase wordt de cel daadwerkelijk
S1
gedeeld
 Dit moet orderlijk en netjes gebeuren
 Hierdoor is deze fase heel complex en
goed gereguleerd
 Gaat het mis? Zelfmoord (apoptose)
Mitose
Mitose
 Bestaat uit verschillende fases:
 Profase
 Metafase
 Anafase
 Telofase
 Het doel van mitose is het orderlijk opsplitsen in twee
cellen
 Het is zeer belangrijk dat allebei de cellen een goede
kopie van het DNA krijgen!
 Daarom wordt er bij mitose vooral gekeken naar het
DNA
 Het DNA in elk chromosoom wordt opgerold met
verschillende eiwitten
 Het chromosoom wordt hierdoor groter, steviger en
zichtbaar!
Nu kan de cel het DNA uit elkaar
halen
 Dit gebeurt in de metafase en anafase
Metafase
 De chromosomen worden door ‘spoeldraden’ naar het
midden van de cel gevoerd en vervolgens door de
spoeldraden uit elkaar getrokken
Metafase  Anafase
 De chromosomen worden door ‘spoeldraden’ naar het
midden van de cel gevoerd en vervolgens door de
spoeldraden uit elkaar getrokken
Telofase
 Nu de stukken DNA aan verschillende kanten van de
cel zit, kan de cel zich delen
Telofase
 De chromosomen worden weer hun normale vorm
 Er is weer een celkern
 En de cyclus begint op nieuw!
Download