Coloscopie Medicijngebruik bij patienten met diabetes mellitus

advertisement
Coloscopie
Richtlijnen voor medicijngebruik
bij patiënten met diabetes mellitus
Scopiecentrum Interne geneeskunde
alle aandacht
Informatie
Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus
die een coloscopie ondergaan.
Doel:
Binnenkort heeft u een afspraak voor een coloscopie. Tijdens
de voorbereidingsdagen kunt u last krijgen van te hoge of te
lage bloedglucosewaarden. Om deze problemen te voorkomen
is het belangrijk dat u de op u van toepassing zijnde
instructies in deze folder opvolgt.
Voorbereiding:
Naast de andere voorbereidingen (dieet en laxeren) die u
voor het onderzoek moet treffen adviseren wij onderstaande
richtlijn hanteren.
Deze informatie heeft alleen betrekking op het gebruik op
bloedglucoseverlagende medicatie bij diabetes mellitus, en
niet op andere medicatie.
Volg de instructie in het (bijspuit)schema als u ondanks de
juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo-verschijnselen krijgt
(zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid,
wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedsuiker lager
dan 4.0 mmol/l.
U doet er goed aan om druivensuikertabletten mee te nemen
wanneer u voor onderzoek naar het ziekenhuis komt, dan
heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.
Tevens raden wij u aan om uw insulinepen, bloedsuikerapparaat (indien u die bezit) mee te nemen.
Gebruikt u behalve insuline ook bloedglucoseverlagende
tabletten? Dan adviseren wij u zowel de richtlijn voor tabletten
als de richtlijn van uw insuline schema te hanteren.
2
Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met
diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.
Het betreft een richtlijn dus altijd bloedglucosewaarde in de
gaten houden.
Advies op de dag van het onderzoek bloedglucosewaarde 5
keer te prikken:
Gebruikelijke ontbijttijd, 2 uur hierna, voor gebruikelijke
lunchtijd, voor het avondeten en voor het slapen gaan.
Patiënten die behandeld worden met een insulinepomp krijgen
het advies bloedglucosewaarde 7 keer te prikken:
voor het ontbijt, 2 uur daarna, voor de lunch, 2 uur daarna,
voor het avondeten, 2 uur daarna en voor het slapen gaan.
Indien nodig bij aangepaste doseringen afronden naar
beneden.
3
Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met
diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.
1 dag voor het onderzoek
(voedingsvezelbeperkt dieet & 1e liter
Moviprep)
Medicatie
voor ontbijt en
lunch gebruikelijke
bloedglucose
verlagende
Ja tabletten innemen.
Tabletten
→ Voor avondeten
geen bloedglucose
verlagende
tabletten innemen.
↓ Nee
Insuline
1x
daags
schema
Ja
→
↓ Nee
Indien u ’s ochtends
injecteert 75% (3/4)
van de gebruikelijke
dosering
Indien u ’s avonds
injecteert 50% (1/2)
van de gebruikelijke
dosering
4
dag van het
onderzoek,
2e liter Moviprep
Voor onderzoek
geen bloedglucose
verlagende tabletten
innemen.
Bij 1e maaltijd
→
na onderzoek,
gebruikelijke dosering
tabletten innemen.
Medicatie hoeft niet
ingehaald te worden.
→
Indien u ’s ochtends
injecteert 50% (1/2)
van de gebruikelijke
dosering
Indien u ’s avonds
injecteert
gebruikelijke dosering
Insuline
2x
daags
schema
Bij ontbijt
gebruikelijke dosering
Bij avondeten
50% (1/2) van de
gebruikelijke dosering
Ja
→
5
Onderzoek vóór 13.00
uur ´s ochtends geen
insuline.
Bij eerste maaltijd na
onderzoek 50% (1/2)
van de gebruikelijke
→ dosering. ’s avonds
gebruikelijke dosering
weer hervatten
Onderzoek ná
13.00 uur ’s avonds
gebruikelijke dosering
weer hervatten
Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes
mellitus, die een coloscopie ondergaan.
1 dag voor het
onderzoek
(voedingsvezelbeperkt
dieet & 1e liter
Moviprep)
↓Nee
Indien u ’s ochtends
de langwerkende
insuline te injecteert
75% (3/4) van
gebruikelijke
dosering
Medicatie
Insuline
4x
daags
schema
↓Nee
dag van het
onderzoek,
2e liter Moviprep
Indien u ’s ochtends
de langwerkende
insuline te injecteert
’s ochtends 50%
(1/2) van de
gebruikelijke
dosering
Indien u de
langwerkende
langwerkende
insuline injecteren
insuline bij het
Indien u de
avondeten of voor
langwerkende
het slapen gaan
insuline bij het
injecteert 50% (1/2)
avondeten of voor
Ja
van de gebruikelijke → het slapen gaan
→
dosering
injecteert
gebruikelijke
Kortwerkende
dosering weer
insuline voor
hervatten.
ontbijt en lunch
gebruikelijke
Kortwerkende
doseringen
insuline
injecteren.
Het (bijspuit) schema
voor avondeten
volgen.
alleen het (bijspuit)
Na het onderzoek
schema volgen.
gebruikelijke
dosering weer
hervatten
6
Insulinepomp
( Bij pomp wordt
alleen gebruik
gemaakt van
kortwerkende
insuline en is
gerelateerd aan
maaltijd /kh).
Dus geen
maaltijd -> geen
bolus.
Overleg eigen
Overleg eigen
diabetes vpk of
diabetes vpk of
behandelaar voor
behandelaar voor
advies/beleid over de
advies/beleid over
basaalstand en het
de basaalstand en
Ja bolusschema. Bij
het bolusschema. Bij
→
→ bloedglucosewaarde
bloedglucosewaarde
lager dan 6 mmol/l
lager dan 6 mmol/l
dan tijdelijke basaal
dan tijdelijke basaal
gebruiken. Dit is
gebruiken. Dit is
afhankelijk van
afhankelijk van
persoonlijke situatie.
persoonlijke situatie.
(Bijspuit)schema
Lager dan 4.0 mmol/l
0,4 dl(=2 cm) suikerhoudende
limonade(geen rode!) verdunnen
of 6 tabletten dextro en na 30
minuten opnieuw controle
Lager dan 5.0 mmol/l
voor de maaltijd
Bij gebruik kortwerkende insuline,
2 eh kortwerkende insuline minder
injecteren
Tot 15.0 mmol/l
Accepteren
Hoger dan 15 mmol/l
Hoger dan 20 mmol/l
4 eh kortwerkende insuline
injecteren
7
Patiëntenveiligheid
Patiënt is goed op de hoogte van de werking en bijwerking van
de medicatie.
Vragen:
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt
u ze dan gerust aan uw eigen diabetesbehandelaar of de MDLverpleegkundige (0229-208083, voorlopig op donderdag en
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur).
En/of kijk op onze website: www.westfriesgasthuis.nl Als
u belt, graag doorgeven welke bloedglucoseverlagende
medicatie u gebruikt en welke hoeveelheden. U wordt dan
teruggebeld.
Tot slot:
Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Scopiecentrum 6e etage, lift R
Openingstijden ma – vrij: 08.00 uur – 17.30 uur.
Bereikbaar onder telefoonnummer: 0229-257281 tot 17.00
uur.
Internist en Maag Darm Leverartsen werkzaam in
het Westfriesgasthuis
Dhr. drs.A.A. Karimbeg
Dhr. dr. R.M.L.G. Peeters
Dhr. dr. J. Schmidt
Dhr. dr. E. Schnekenburger
Mw. drs. M.S.Vlug
Dhr. dr. X.G. Vos
Dhr. dr. S. Balkema
Mw. dr. M.S.G. Sikkens
Dhr. dr. F.W.J. te Braake
Verpleegkundig endoscopist
Mw. L. Kleimeer-Jansen
Mw. K. van der Vliet
8
Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of
aan de verpleegkundige van het scopiecentrum of kijk op onze
website: www.westfriesgasthuis.nl
Artsen en verpleegkundigen van het scopiecentrum.
9
FLD-00070-NL \ 25-10-2016
Westfriesgasthuis
Maelsonstraat 3
Postbus 600, 1620 AR Hoorn
Telefoon: 0229 257 257
www.westfriesgasthuis.nl
Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
Telefoon: 0228 312 345
Locatie Heerhugowaard
Middenwaard 45
1703 SC Heerhugowaard
Telefoon: 072 575 3030
Download