Cursus leescoördinator informatie - Onderwijs

advertisement
Algemeen cursus leescoördinator Open Boek
Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering,
leesbeleving en leesinteresse. Met de inspirerende cursus leescoördinator kunnen leerkrachten vorm
geven aan leesonderwijs op hun eigen school. In de cursus Open Boek leer je onder meer genres
kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en
leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het
opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.
Intermediair tussen school en bibliotheek
Na de cursus kunnen leerkrachten weloverwogen invulling geven aan leesonderwijs en de taak van
de leescoördinator binnen de eigen school. Daarnaast fungeert de leescoördinator als intermediair
tussen school en bibliotheek. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de
basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan.
De cursus is geschikt voor leerkrachten vanaf groep 1. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per
school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. Maar ook voor het hele team is het een inspirerend
programma.
Praktische informatie
De cursus leescoördinator wordt in het voorjaar en in het najaar gegeven en bestaat uit vier
bijeenkomsten. Drie van 2,5 uur in Bibliotheek Haren. De 4e bijeenkomst vindt plaats bij Biblionet
Groningen.
De najaarscursus 2017 staat gepland op woensdagavond 4 oktober, 1 november en 22 november van
19.00-21.30 uur in Bibliotheek Haren en woensdag 31 januari 2018 van 14.30 - 17.00 uur bij Biblionet
Groningen, de Mudden 18 in Groningen.
De cursus gaat door bij voldoende inschrijving. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de
cursus. De cursus bedraagt € 300, - inclusief cursusmateriaal en sluit af met een certificaat.
Essentie van de cursus Open Boek en condities voor trainers.
Lees meer over de essentie van de cursus en de condities voor trainers.
Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit:
- Open Boek, Handboek leesbevordering, Jos Walta (Kinderboekwinkel De Boekenberg)
- Cursusmap
Initiatienemers
Open Boek is ontwikkeld met steun van Stichting Lezen en Kunst van Lezen (een initiatief van het
ministerie van OCW) door Jos Walta, leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg.
Inhoud cursus
Bijeenkomst 1: Voorlezers en 'nalezers'




Profiel leescoördinator
Leesbevordering in het basisonderwijs
Soorten boeken en genres
Geschiedenis van de jeugdliteratuur
Bijeenkomst 2: Van Pudding Tarzan tot Matilda





Drie dimensies van lezen
Literaire kenmerken en competenties
Stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering en de werkwijze van Aidan
Chambers
Specifieke werkvormen voor leesbeleving
Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn
Bijeenkomst 3: Nieuwsgierig?
 Drie categorieën informatieve boeken
 Een nieuwe aanpak voor leesinteresse: spreekbeurten en werkstukken
 Specifieke werkvormen
 De relatie tussen begrijpend lezen en presentaties
 De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 1
 Schoolleesplan
Bijeenkomst 4: Een hele bibliotheek voor één boek






De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 2
Moeite met lezen en toch leesplezier
Het lezen thuis stimuleren
De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering
Professionalisering en begeleiding van het team
Leescultuur op school
Download