Wereld Muziek Concours Internationale

advertisement
Wereld Muziek Concours
Internationale Dirigentencursus
“Lifelong Learning International”
Reglement













De organisatie is in handen van de stichting Wereld Muziek Concours/Kerkrade in
samenwerking met de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs/Nederland. Voor de
organisatie van de cursussen ter plaatse zie bijlage.
Per cursus worden maximaal 18 kandidaten toegelaten als praktische deelnemer. De selectie
van de kandidaten gebeurt op basis van ingezonden cv’s, dvd van concert of
repetitiefragment. De dvd opname dient een frontopname te zijn en heeft een minimale
tijdsduur van 5 minuten.
Tegen deze selectie is geen verweer mogelijk.
De kandidaat mag op de datum van 1 januari 2017 niet ouder zijn dan 39 jaar.
Tijdens de gehele cursus is de voertaal Engels.
De organisatie ter plaatse behoudt zich het recht om op basis van het niveau van de
kandidaten minder dan de maximale 18 kandidaten toe te laten aan de cursus.
Alle kandidaten krijgen na afloop van de gehele cursus een certificaat dat op basis van hun
deelname is samen gesteld.
Het is niet toegestaan tijdens de cursus gebruik te maken van gekopieerde partituren.
De aan de cursus verbonden twee docenten bepalen welke twee kandidaten afgevaardigd
worden naar de Internationale Dirigentenwedstrijd van het Wereld Muziek Concours te
Kerkrade. Deze wedstrijd wordt gehouden van 14 t/m 19 juli 2017 te Kerkrade/Nederland.
Tegen deze beslissing is geen verweer mogelijk.
De aan de cursus verbonden docenten behouden zich het recht om minder dan twee
kandidaten af te vaardigen naar de Internationale Dirigentenwedstrijd te Kerkrade (zie 8)
De deelnemende kandidaten ontvangen na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld een
bewijs van inschrijving, en na positieve selectie, uiterlijk 15 augustus 2016, een uitnodiging
voor de cursus.
Kandidaten dienen zich te houden aan de normaal geldende gedragsregels en
omgangsvormen tijdens de cursus. Elke vorm van het negatief manipuleren en of op
ongepaste wijze bekritiseren van medekandidaten tijdens de cursus/wedstrijd wordt niet
geaccepteerd. Onbetamelijk taalgebruik richting medekandidaten, clinicians, docenten of
orkestleden e.a. kan tot gevolg hebben dat een kandidaat van verdere deelname aan de
cursus of wedstrijd wordt uitgesloten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarbij meer interpretaties aan enig
artikel gegeven kunnen worden, beslist de organisatie.
Download