Inhoud educatief werkstuk

advertisement
Inhoud educatief werkstuk.
Ik wil graag een rondleiding/excursie in en rond mijn adoptieterrein doen. Daar komen de volgende
zaken naar voren:
1. Bezichtiging kerkje en iets vertellen over de historie.
2. Iets vertellen over het adoptieterrein en het ontstaan daarvan.
3. Het educatieve onderdeel wil ik toespitsen op de ideale biotoop voor stinzenplanten.
a. Grondsoort
b. Voortplanting
c. Een en ander wil ik inzichtelijk maken met plaatjes/foto’s.
4. Verder wil ik wat wetenswaardigheden vertellen over stinzenplanten.
a. Geneeskrachtige werking
b. Giftigheid
c. En meer van die leuke weetjes die mensen tussen de oren blijven hangen.
5. Als opdracht wil ik de deelnemers de hoogte van een boom laten bepalen.
6. Natuurlijk kunnen de deelnemers vragen stellen tijdens de excursie over de bomen en
struiken die er groeien. Veelal hebben deze ook te maken met het stinzenmilieu.
Aanvulling: 19 oktober:
Rondleiding door mijn adoptieterrein. Dorpskerk te Oosterwolde met bijbehorend parkje.
De 5 W’s:
1. Waarom:
a. Leerdoel is hoe informatie te bundelen in hapklare brokken.
b. Het delen van een natuur/cultuur beleving met anderen.
2. Wat:
a. Plaatjes van bloemen etc. visueel maken. Dit blijft beter hangen bij de mensen. In alle
jaargetijden bloeit er iets anders. Met plaatjes kun je toch zorgen voor een totaal
overzicht. Eventueel power point presentatie.
3. Wie:
a. Middelbare leeftijd
b. Ouderen
4. Waarover:
a. Historie van de kerk
b. Historie van het ontstaan van het gebied
c. Wetenswaardigheden over de verschillende planten
d. Biotoop van stinzenplanten
e. Eventueel nog een doe ding. Bijvoorbeeld de hoogte van de kerktoren bepalen of de
hoogte van een boom.
5. Welke werkvorm:
a. Rondleiding/wandelroute
De 3 H’s:
1. Hoofd:
a. Informatie
2. Hart:
a. Waarde op natuur overbrengen
3. Handen:
a. Hoogte van boom of kerktoren bepalen
Afronding:
1. Tijdens een rondleiding mentor Jan Mantel mee laten lopen en laten beoordelen.
2. Verslag maken en dit presenteren aan de cursusleiding met behulp van foto’s.
Download