De ontdekking van het ontstaan van de natuurkunde in 3 mavo Door

advertisement
De ontdekking van het ontstaan van de natuurkunde in 3 mavo
Door de heer Lensink
Op dinsdag 25 oktober en vrijdag 28 oktober jongleden gingen de leerlingen van 3 mavo
met de bus richting Haarlem. Daar gingen zij op bezoek bij het voormalige huis van
Pieter Teyler. Dhr Teyler schonk na zijn overlijden in 1778 zijn verzamelde historische
collectie, zijn vermogen en zijn woonhuis aan de stichting. Deze stichting ontwierp en
bouwde een zaal achter de fundatie van het woonhuis voor de expositie van deze
historische voorwerpen. In 1784 de ovale zaal geopend. Dit is later uitgebreid tot wat het
museum nu is en waar vele grote wetenschappers en wereldleiders door de zalen hebben
gelopen om de verschillende uitvindingen van die tijd te bekijken. De leerlingen traden in
de voorsporen van wetenschappers als Einstein en Newton, kunstenaars als Rembrandt
en Wolkers en Wereldleiders als Napoleon en vele anderen. Die daar de eerste batterij en
de grootste elektriseer machine kwamen bewonderen om zo de werking van de
elektriciteit te begrijpen.
Dit hebben de leerlingen dus ook gedaan. In drie verschillende ronden hebben zijn een
rondleiding in het museum gehad, zelf experimenten in de experimenteerzaal en een
ontdekking naar de verschillende kanten van de natuurkunde in het laboratorium
begaan. Tijdens de rondleiding in het museum kregen zijn een uitleg over de werking van
de grootste elektriseer machine, hebben ze de eerste telefoon, de eerste voorloper op de
mp3-speler en de eerste batterij gezien. En natuurlijk kon de geïnteresseerde genieten
van de mooie architectuur uit die tijd, zowel interieur als exterieur.
Ook werd er verteld over de eerste expeditie naar de top van de Mont Blanc en welke
natuurkundige experimenten daar uitgevoerd werden om bijvoorbeeld de werking van
luchtdruk te begrijpen. Zoals het transport van geluid bij lage luchtdruk door het afvuren
van een pistool en de verandering van stofeigenschappen door het koken van water op
de top. Om de leerlingen bij de les te houden konden de leerlingen zelf ervaren wat een
dynamiet voelt voordat hij tot ontploffing wordt gebracht. Dit gebeurd namelijk met een
elektrische schok en niet aansteken en hard wegrennen. En als afsluiting van de
rondleiding werd de leerlingen nog gedemonstreerd dat je een horloge nog op tien meter
afstand kan horen tikken.
In de experimenteerzaal en het laboratorium konden de leerlingen zelf proefjes, met
lucht, elektriciteit, optica en geluid. Zo hebben de leerlingen zelf een cola batterij
gemaakt en hun telefoon naar de ruimte gestuurd om te kijken of het geluid nog te
horen was. In de experimenteerzaal deden ze dat aan de hand van schoolexperimenten
en in het laboratorium door middel van touchscreen kasten met vragen en waar de
antwoorden aan de hand van proefjes ondervonden konden worden. Als de leerlingen
genoeg vragen goed hadden beantwoord was de finale show opgeladen. Dit was een
show met tesla coils, deze apparaten produceren bliksem. Mooi om te zien, maar het
maakt wel een verschrikkelijke herrie. De leerlingen hebben zich goed vermaakt en erg
veel geleerd. Het was weer een geslaagde excursie!
Download