Zeezoogdieren - Waddenzeeschool

advertisement
Zeezoogdieren
Inleiding
Zeezoogdieren zijn populair. Weinig dieren krijgen zoveel publiciteit als de zeehond, of er moeten
potvissen stranden. Dat komt vooral door de mooie ogen van de zeehond, maar het dier is ook een
graadmeter van de toestand van z'n leefmilieu. In de Noordzee leven niet alleen zeehonden: ook de
dwerg vinvis, bruinvis en een paar soorten dolfijnen zwemmen er rond. Een enkele keer bezoekt zelfs
een grote walvis de Noordzee. In het verleden werden zeezoogdieren zwaar bejaagd.
Aangespoelde bultrug op het strand van Vlieland, juni 2005
Wat ga je doen?
Er komen verschillende soorten zeezoogdieren voor in de wadden- en Noordzee. Je gaat
onderzoeken welke soorten er voorkomen en in welke aantallen. Voor welke gebieden hebben de
dieren een voorkeur? Trekken ze langs of blijven ze op één plaats? Wat is de belangrijkste
voedselbron? Welke bedreigingen hebben deze zeezoogdieren, en op welke manier worden ze
beschermd? Hoe komt het dat er soms grote zeezoogdieren aanspoelen op het strand? Welke
ontwikkelingen zijn er in de aantallen en hoe worden die veroorzaakt?
ONDERZOEKSOPDRACHT WADDENZEESCHOOL - ZEEZOOGDIEREN
Informatie
Zeehonden en walvissen zijn zoogdieren. Ze zijn warmbloedig, ademen lucht met behulp van longen
en brengen levende jongen ter wereld. De voorouders van alle zeezoogdieren waren op het land
levende zoogdieren. In de loop van miljoenen jaren zijn ze steeds meer in het water gaan leven, en ze
hebben zich op allerlei manieren aan het leven in het water aangepast. Walvissen en dolfijnen kunnen
nu niet meer buiten het water leven. Ze hebben de opwaartse kracht van het water nodig om hun
lichaam te ondersteunen, en brengen hun jongen onder water ter wereld. Zeehonden gaan het land
op voor de geboorte van hun jongen en om ze te zogen.
Grijze zeehonden op zandbank
Zeezoogdieren zijn niet de enige vissers. Beroepsvissers halen jaarlijks bijna drie miljoen ton vis uit de
Noordzee, dat is een kwart van alle daar aanwezige vis. Soms leidt deze zeer intensieve visserij tot
voedseltekorten voor zeezoogdieren. Zo zijn er aanwijzingen dat de overbevissing van de haring in de
jaren zestig effect heeft gehad op het voorkomen van bruinvissen en tuimelaars in de Noordzee.
Beroepsvissers zijn nooit erg gelukkig geweest met zeezoogdieren. Zij beschouwen zeehonden en
bruinvissen als concurrenten. Bij Noorwegen en Schotland is de hoeveelheid vis die de zeezoogdieren
consumeren ongeveer 5% van de hoeveelheid die door de mens wordt gevangen. In de zuidelijke
Noordzee is dat minder.
Weblinks
Bedenk van tevoren wat je wilt weten en welke instantie of organisatie je hiervoor kunt benaderen. Kijk
op de website van een krant voor actuele informatie! Vergeet ook niet om in de zee-encyclopedie van
de Waddenzeeschool website te kijken.
http://www.noordzee.nl/natuur/frzeezoogdieren.html
Dossier zeezoogdieren van Stichting de Noordzee
http://www.zeezoogdieren.be/weblinks.php
Overzicht van sites over zeezoogdieren
http://home.planet.nl/~camphuys/Cetacea.html
Internationale database over zeezoogdieren
http://www.zeezoogdieren.org/
Het laatste nieuws over zeezoogdieren
ONDERZOEKSOPDRACHT WADDENZEESCHOOL - ZEEZOOGDIEREN
Download