witflankdolfijn

advertisement
<<<<< Vorige pagina
Breskens 14 december 1973: Stranding witflank dolfijn
Wie heeft er nog een originele foto uit die tijd??
Externe Link naar WiKi voor meer Info over de witflankdolfijn
Witflankdolfijnen zijn echte zwervers. Ze blijven nooit lang op een plek. Ze leven, soms in grote groepen, in de
Noordoost Atlantische Oceaan. Deze groepen bestaan meestal uit volwassen dolfijnen én jongen. Vaak zwemmen
er ook witsnuit dolfijnen tussen. Het zijn snelle jagers die vooral pijlinktvissen en kleine vissen eten.
Ze kunnen maximaal 5 minuten duiken, maar gebruikelijk is dat ze om de 20 seconden adem halen. Ze zwemmen
ook wel eens in groepen met andere dolfijnen. Ze worden vaak verward met de witsnuit dolfijn.
Het zijn sociale dieren die in groepen jagen op vissen die in scholen zwemmen zoals de haring. De groepsgrootte
varieert van een tiental tot enkele duizenden exemplaren.
Ze komen in het Noordelijk halfrond voor in wateren met temperaturen tussen de 6 en 20 graden Celsius.
Voornamelijk in water met een diepte van 60 tot enkele honderden meters. De Witflank dolfijn komt steeds vaker
zuidelijker voor omdat het noordelijke gebied van de Noordzee door overbevissing te leeg raakt. Hun aantallen
worden geschat op enkele honderdduizenden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards