File - Schoolontwikkeling op De Kolkstede

advertisement
Lesvoorbereiding
Zakelijke gegevens
naam student: Nienke Kaal
stageschool: De Kolkstede te Beek
Iselinge klas: VR3A
mentor/mentrix: Carla Willemsen
datum: 18-02-2013
aantal leerlingen: 29
tijd:11.00-12.00
groep: 5
Inhoudelijke gegevens
vak of vormingsgebied: Topondernemers
activiteit: We gaan veder werken met de kaarten aardbevingen en drijven/zinken. De ene helft van
de klas gaat met Carla mee om te werken aan kaart 3 drijven en zinken, de andere helft blijft bij
mij om te werken aan kaart 7 aardbevingen. Wij kijken gezamenlijk eerst een filmpje over
aardbevingen en vervolgens gaan we aan het werk.
Componenten van de les
beginsituatie van de leerlingen:
Klas
-In de klas staan 4 computers die de leerlingen kunnen gebruiken
-In de hal staan een aantal computers die de leerlingen kunnen gebruiken
-Tijdens het werken gebruiken de leerlingen hun blokje voor vragen
Leerlingen
-De leerlingen hebben nu al twee keer met de nieuwe manier van werken gewerkt
-De leerlingen weten hoe ze de plankaart in moeten vullen
-Leerling A gaat naar de IB-er toe om daar aan de weektaak te werken
Doelen
persoonlijk leerdoel (gericht op competenties):
Ik ga met behulp van mijn mentor het volgende thema van Topondernemers draaien. Dit houdt in
dat ik: het thema introduceer aan de kinderen, alle lessen op maandag ga geven, de lessen
voorbereid met behulp van een lesvoorbereiding en informatie zoek voor deze lessen
(Organisatorisch competent, deeltaak 99)
Lesdoelen
proces-/productdoelen; kennis-, vaardigheids-, vormingsdoelen:
De leerlingen vullen hun plankaart volledig in (product/ vaardigheidsdoel)
De kinderen van groepje 2 weten aan het eind van de les waarom dingen zinken en drijven
(product/kennisdoel)
De kinderen van groepje 1 weten aan het eind van de les hoe een aardbeving ontstaat
(product/kennisdoel)
lesfase
tijd
didactische route (wat doen de kinderen?)
leerstof
inleiding
kern
15
leerling
X
De kinderen luisteren.
X
De kinderen van groepje 1 gaan met juf Carla mee.
X
De kinderen denken na over wat ze weten en steken hun vinger
op als ze iets willen zeggen.
X
De kinderen kijken naar het filmpje.
30
De kinderen gaan opzoek naar informatie in de boeken.
15
X
De kinderen sluiten de computer af en ruimen op
X
De kinderen luisteren naar de vraag.
X
Als ze iets willen zeggen steken ze hun vinger op.
organisatie en
hulpmiddelen
Ik vertel kort wat we deze les gaan doen.
De groep 2 kinderen gaan met juf Carla
mee om aan kaart 3 drijven en zinken te
werken. De groep 1 kinderen blijven in de
klas. We bespreken kort wat de kinderen
al weten van aardbevingen. Vervolgens
gaan we een filmpje kijken. Als laatst
vullen de leerlingen hun plankaart in.
Groep 1 en 2 bestaan uit 7
tweetallen.
De groep twee kinderen worden
opgesplitst. De ene helft gaat achter de
computer informatie zoeken, de andere
helft zoekt naar informatie in boeken. Dit
doen we 15 minuten en ruilen daarna om.
Ik loop rond om te helpen.
Vier groepjes gaan achter
de computer in de klas. de
andere drie groepjes gaan
in boeken informatie
opzoeken.
Boeken over aardbevingen
computers
De kinderen van groepje 1
komen terug in de klas.
leefwereld
De kinderen gaan opzoek naar informatie achter de computer.
afsluiting
interventies van de leerkracht
De kinderen sluiten de computers af en
ruimen de boeken op. De andere
kinderen komen ook weer terug. We gaan
bespreken wat de kinderen aan
informatie gevonden hebben, waar ze dit
gevonden hebben en hoe ze te werk zijn
gegaan. Ook bespreken we wat de
kinderen van groepje 2 gedaan hebben.
De mappen worden weer opgeruimd door
de hulpjes.
Digibord met het filmpje
Hoe evalueer je om na te gaan hoe de kinderen het gedaan hebben?
Tijdens de bespreking wordt met de leerlingen geëvalueerd hoe ze te werk zijn gegaan. Ook wordt er besproken wat ze gevonden hebben aan informatie en
waar.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards