Woordenschat groep 4 Thema 4 – Schrijven

advertisement
Woordenschat groep 4
Thema 4 – Schrijven
Les 1 – Waar is het ?
Woord
ondersteboven
daarvoor
daarboven
erboven
hierboven
daaronder
hieronder
vooraan
voorkant
vooruit
Omschrijving van het woord
betekent op zijn kop. de bovenkant
is nu onder en de onderkant is nu
boven.
betekent voor iets dat een stukje
bij je vandaan is.
betekent een hoge plek op iets wat
een stukje bij je vandaan is.
is een ander woord voor
daarboven.
betekent op iets wat dicht bij je is.
betekent onder iets wat een stukje
bij je vandaan is.
betekent onder iets dat dicht bij je
is.
betekent als eerste.
is een ander woord voor vooraan.
betekent naar voren, niet
achteruit/naar achteren.
Het woord in een zin
Hij is daar helemaal ondersteboven
van.
Kijk, daarvoor gaat het gebeuren.
Kijk, daarboven vliegt de meeuw.
Een stukje erboven ligt het boek.
Hierboven liggen de spullen.
Daaronder kun je alles vinden.
Hieronder heb ik het verstopt.
Jij mag vooraan gaan staan.
De voorkant ziet er mooi uit.
De auto ging niet meer vooruit.
Les 2 – Vragen en antwoorden
Woord
een vraag
stellen/vragen
het antwoord
het vraagteken
fout
berichten
bedanken
Groep 4
Omschrijving van het woord
doe je als je iets niet weet en het
wel wil weten. dan kan je het
vragen.
is als je weet wat er bedoeld wordt
met de vraag die gesteld is en kan
vertellen wat het is.
is een teken dat bij een vraag
hoort. je schrijft het aan het einde
van een vraagzin.
is een ander woord voor niet
goed/verkeerd.
betekent iets van je laten horen. je
kunt iemand berichten door de
telefoon, door een brief of met de
computer.
is dank je wel zeggen, als je iets
hebt gekregen of als iemand je
heeft geholpen.
Thema 4
Het woord in een zin
Mag ik je een vraag stellen?
Ik weet het antwoord op die vraag.
Vergeet je het vraagteken niet?
Deze som is fout gemaakt.
Ik zal hem daarover wel even
berichten.
De kinderen kwamen mij bedanken
voor de leuke les.
Schrijven
de dank
is als je dank je wel zegt.
Heel veel dank voor de mooie
tekeningen.
Omschrijving van het woord
bestaat uit bladzijden. er staan
dingen in geschreven en/of
getekend.
is de buitenkant van een boek.
vaak is de kaft hard.
is een boek waarin je kunt
opzoeken wat woorden betekenen.
is letters zien, er woorden van
maken en begrijpen wat er staat.
is dat je weet wat er wordt
bedoeld met een woord.
is iets proberen te vinden
bijvoorbeeld een woord in een lang
verhaal.
betekent nog een keer
Het woord in een zin
Zoek maar eens een mooi boek uit
in de bibliotheek.
Les 3 – Boeken
Woord
een boek
de kaft
het
woordenboek
lezen
betekenis/
betekenen
opzoeken
opnieuw
De kaft van het boek is beschadigd.
Raadpleeg het woordenboek, als je
het woord niet begrijpt.
We waren allemaal aan het lezen in
de klas.
Zoek de betekenis van dit woord op.
Wij gaan die moeilijke woorden
opzoeken.
Het schrijven is niet netjes. Schrijf
het opnieuw.
Les 4 – Een schrijfles
Woord
opschrijven
overschrijven
klaar
het begin
de voornaam
het
boodschappenlijstje
afschrijven
bewerken
Groep 4
Omschrijving van het woord
is een tekst op papier schrijven.
Het woord in een zin
Je mag het woord opschrijven in
je schrift.
is precies opschrijven zoals het ergens De jongen schrijft de zin over van
anders staat.
het bord.
betekent dat je iets af hebt.
Als je klaar bent met rekenen dan
mag je gaan kleuren.
betekent de start van iets
Het begin van het verhaal is
grappig.
is de naam die je ouders je gegeven
De voornaam van mijn moeder is
hebben. de voornaam komt voor de
Marjolein.
achternaam.
is een lijst die je schrijft voordat je
Vergeet niet je
boodschappen gaat doen, zodat je
boodschappenlijstje mee te
niets vergeet in de winkel.
nemen naar de supermarkt.
betekent dat het nog niet klaar is, dat Het verhaal heeft nog geen einde,
je nog verder moet schrijven tot het
dus je moet het nog afschrijven.
klaar is.
betekent mooi maken of verbeteren. We moeten het verhaal nog
bewerken.
Thema 4
Schrijven
Les 5 – Schrijven in een schrift
Woord
het schrift
kleuren
Omschrijving van het woord
is een dun boekje met lege bladzijden.
in een schrift schrijf je.
is iets een kleur geven.
doorlezen
betekent de hele tekst lezen.
de regel
zijn woorden die op een lijn staan.
ook de lijn waarop je moet schrijven
heet regel.
betekent dat je iets niet doet of dat je
iets vergeet te doen of te zeggen.
overslaan
de lettergreep
is een stukje van een woord.
Het woord in een zin
Het meisje schrijft een verhaal in
het schrift.
Janneke gaat de kleurplaat heel
netjes kleuren.
Voordat we de vragen
beantwoorden gaan we eerst de
tekst goed doorlezen.
Na elke zin slaan we 1 regel over.
Als je een spelletje speelt dan kan
het zijn dat je soms een beurt
moet overslaan.
Het woorde tekenboek kun je in
3 lettergrepen verdelen.
Les 6 – De brief
Woord
de bestemming
bestemd
Omschrijving van het woord
is het adres van de brief, waar de brief
naar toe moet.
betekent voor wie de brief is.
de kant
betekent links of rechts.
het verhaal
is een tekst die je kunt lezen of
vertellen.
is hardop lezen, zodat anderen het
kunnen horen.
betekent niet verder gaan.
voorlezen
stoppen
rijm
het slot
Groep 4
betekent dat woorden op het eind
hetzelfde klinken.
is het einde van het verhaal.
Thema 4
Het woord in een zin
De bestemming van deze brief
staat op de voorkant geschreven.
De verjaardagskaart is bestemd
voor de jarige job.
Je moet aan de goede kant van
de weg lopen.
Het verhaal dat de juf vertelt is
spannend.
Als de kinderen in de klas eten
dan gaat de juf voorlezen.
Als je genoeg gegeten hebt dan
moet je stoppen.
Het woordje loop rijmt op koop.
Het slot van het verhaal is heel
leuk.
Schrijven
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards