Azadirachta indica

advertisement
Vloeibare neem zaad extract
500 gram droge zaden worden fijn gemalen in
een molen of stamper, waarna er 10 ltr water
roerend toegevoegd wordt. Dit mengsel
wordt gedurende een avond gelaten en de
volgende dag gezeefd. Dit mengsel kan 3-4
dagen werkzaam zijn, mits het koel en donker
bewaard is. Bij gebruik wordt er aan elke 5
liter mengsel 1 eetlepel vloeibaar zeep (als
sticker) toegevoegd.
Neem bladpoeder
De bladeren worden geplukt en gedroogd in
de schaduw. Hierna worden de bladeren verpulverd en gemalen tot poeder. Bij gebruik
hiervan in het veld , is de herhaling van de
toepassing na een week nodig; omdat de werking
van neem onder invloed van zonlicht afneemt.
MINISTERIE VAN
LANDBOUW
VEETEELT EN
VISSERIJ
Onderdirectoraat Landbouwkundig
Onderzoek, Afzet en Verwerking
NEEM
Vloeibare neemblad extract
1 kilogram bladeren worden vermalen en
gedurende 15 minuten in heet water of gedurende
Azadirachta indica
12 uren in koud water geweekt. Hierna wordt
het mengsel aangevuld tot 8 liters, gezeefd en
1,5 eetlepels vloeibaar zeep toegevoegd.
Neem plant met vruchten
Neem zaadpoeder
Neempoeder kan ook op planten gebruikt
worden. De droge zaden moeten gekneusd
worden om de kernen te verwijderen van het
omhulsel.
De zaadkernen moeten verder
gemalen, gedroogd en tot poeder fijn vermalen worden.
Vaak wordt het poeder tegen
voorraadinsecten gebruikt.
Maar het poeder
kan ook effectief zijn in het veld, door een
Literatuur: R.Pluke, D.Permaul en G.Leibee, 1999.
Integrated Pest Management
and use
of botanicals in
Guyana p.73
suspensie met water te gieten of als poeder te
strooien
over de bodem.
In de bodem zal
deze de zaailingen tegen bodeminsecten beschermen.
Voor verdere informatie kunt u
contact maken met:
Afdeling Entomologie, Onderdirectoraat
Onderzoek, Afzet en Verwerking
Ministerie van LVV, tel: 479112
Samensteller
Layout
Datum
: M.Jagroep B.Sc.
: N.kariodimedjo
: 4 maart, 2010
Algemeen
De
neem boom is oorspronkelijk afkomstig
uit zuid oost Azië en heeft in bepaalde delen
van de wereld een religieuze waarde, vanwege
haar
lange lijst van nuttige gebruiksmogelijk-
heden.
In Suriname worden deze bomen veelal
aangetroffen op de erven van surinamers van
hindostaanse afkomst. Bladaf-treksels worden vaak
gebruikt als wormkuur,
bij huidklachten en geelzucht.
Een bad met
neem aftreksel of slapen op neembladeren
wordt vaak gebruikt als middel tegen mazelen.
dat gesnoeide bomen minder zaden produceren.
Insecticide eigenschappen
Neem blijkt effectief te werken tegen honderd verschillende insectensoorten (zie tabel 1). Neem werkt
niet alleen als insectendoder, maar ook als een
“antifeedant” , een afwerend- en een groeiremmend
middel voor insecten.
Tabel 1
Bestrijdings-
Insectenplagen
graad
Heel goede bestrijding van:
Goede bestrij-
Groei
Het is een vrij snel groeiende boom, die ook
ding van:
goed gedijt op arme gronden. Neem planten
kunnen gekweekt worden uit verse zaden. De
ding van:
-vlinders en mot larven,keverlarven
-sprinkhanen, bladmineerders,jassiden
Matige bestrij-
-volwassen kevers, bladluizen, witte
ding van:
vliegen
Slechte bestrij-
-wol-schildluizen, larven in fruit, mijten
zaden moeten binnen 2 weken na het vallen
gezaaid worden; anders kiemen ze niet. De
zaailingen kunnen eerst in een plantzak opgekweekt worden om vervolgens in de volle
grond geplant te worden. Na 9-12 maanden
In Suriname worden neembladeren ook in rijstzakken geplaatst om deze tegen voorraadinsecten te
beschermen.
Een handvol bladeren is voldoende
voor elke kilogram voorraad product.
kunnen de planten een hoogte van 150 – 200
cm bereiken.
Over het algemeen dragen
neembomen na 3-4 jaar vruchten.
De ovale
vruchten zijn ongeveer 2 cm. lang en worden
Methode van bereiding
Tegen voorraadinsecten wordt vaak neemzaadolie
gebruikt.
geel bij rijping. Een vrucht bevat één en soms
Neem zaadolie
zelfs ook twee zaden.
De chemische bestanddelen in neem olie breken af
Indien er veel bladeren van de neem boom
nodig zijn, moet deze vaak gesnoeid worden.
Indien er zaden gewenst zijn moet er liever
niet gesnoeid worden of pas na de zaaduitval
licht gesnoeid worden. Dit vanwege het feit
gedroogd worden.
Droge zaden zijn één jaar
houdbaar, mits ze in een koele en donkere
ruimte bewaard worden.
Om beschimmeling
te voorkomen kunnen de zaden in goed doorluchte bakken bewaard worden.
Om de olie te extraheren worden de zaden
gekneusd met een steen of verpulverd in een
mortier. Het inwendige zaad of kern moet gescheiden worden door middel van het wannen.
Herhaaldelijk kneden en persen laat de olie
eruit komen.
Het toevoegen van een beetje
water helpt de extractie.
Het vaste deel, dat
overblijft na verwijdering van de olie wordt
neem cake of zaad cake genoemd.
Volgens
bovenstaande methode kan er uit 1 kilogram
droog neem zaad 150 ml (4-5 eetlepels) olie
geëxtraheerd worden. 6 eetlepels olie is voldoende voor 30 kg voorraadproducten.
De
bonen of granen dienen goed gemengd te worden met de neem olie.
Neem olie biedt bescherming op lange termijn, terwijl de bladeren
voortdurend vervangen moeten worden.
Neemolie is bitter (maar NIET giftig voor de
mens) gedurende de eerste 3-4 weken van de
behandeling; hierna neemt de bittere smaak af.
Om de bittere smaak vóór het gebruik te vermijden kunnen de bonen of rijst in heet water
onder gedompeld en daarna uitgespoeld worden.
o.i.v. zonlicht, dus het is beter om de aanmaak op
Neem kan ook bereid worden om planten
een schaduwrijke plek te laten geschieden.
mee te bespuiten.
Hieronder volgen er twee
De zaden moeten onder de boom geraapt worden,
waarna de pulp verwijderd dient te worden. Hierna
kunnen de zaden gedurende enkele dagen in de zon
methoden:
Download