Tenure Track

advertisement
Tenure Track Systeem
• hoe werkt het (in Eindhoven)
• rol financiering
• het ‘women in science’ programma
J.W. (Hans) Niemantsverdriet
Decaan Faculteit Scheikundige Technologie
‘Tenure Track’ Model
leerstoelhouder
UFO
HL 1
?
CvB
Persoonlijk
HL
HL 2
CvB
Vast
UHD
VICI?
UHD 1
CvB
UP?
VIDI?
UD
Tijdelijk
UP?
UP
or
OUT
UD
UHD
UP
or
OUT?
UHD 2
CvB
UD 1
faculteit
UD 2
VENI?
postdoc
faculteit
Postdoc
Is TU/e situation compatible with
• tenure track system?
• personal grants (veni/vidi/vici; ERC)?
‘capaciteitsgroep model’
Full Professor
Chair Holder
‘American model’
Full Professor
?
Associate
Professor
Assistant
Professor
Assistant
Professor
+ coherence & critical mass
? career perspectives
Associate
Professor
Assistant
Professor
+ independence - freedom
? coherence & critical mass
ST: Financiering Capaciteitsgroep
resultaat
2e en 3e
Geldstroom
Materiële en
overige lasten
Tijdelijk personeel
€
alle inkomsten ongekort
naar capaciteitsgroep
promovendi
postdocs
overig
1e Geldstroom
• onderwijsinspanning
• promotiepremies
• opslag op 2e / 3e geldstroom
• afspraken / centrale middelen
Vast
personeel
• matching veni-vidi-vici
Inkomsten
Uitgaven
ST: Financiering Capaciteitsgroep
Financiële incentives op
• 2e geldstroomprojecten (hoog)
• 3e geldstroomprojecten (lager)
• promoties
• onderwijs
• Verplichte vakken tegen integraal tarief
• Overige vakken tegen studiepuntvergoeding
• Afstudeerprojecten (=veel studiepunten)
Demping door 3-jaarsgemiddelden
Vrouwen in wetenschappelijke functies
Landelijk vs TU/e
(telling in fte)
TU/e
Promovendus
UD
UHD
Hoogleraar
Women in science programma
• gericht op talent met postdoc ervaring
• 5 jaar universitair docent in tenure track
• eisen:
• ontwikkeling eigen onderzoeklijn
• internationale zichtbaarheid
(publicaties, congressen, rol in vakgebied)
• activiteiten in onderwijs
• succesvolle fondsverwerving (VIDI of 2e/3e gs)
• na 5 jaar universitair hoofddocent
Ondersteuning:
Training onderwijs & managementvaardigheden
Mentor, carrierebegeleiding
Download