Aanvraagformulier VRIJE MINOR

advertisement
Aanvraagformulier VRIJE MINOR BACHELOROPLEIDINGEN: 30 ECTS-credits
Naam:
Anr.:
Jaar van inschrijving:
Bacheloropleiding:
ACW / CIW / FI*
Major:
ACW / ICC / T&C / BDM / n.v.t.*
*s.v.p. het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. Studenten Filosofie kiezen geen major.
vraagt de Examencommissie van de Faculteit Geesteswetenschappen goedkeuring voor de invulling van een
eigen samengestelde minor van minimaal 30 ECTS-credits, bestaande uit:
code
cursus
titel cursus
faculteit
universiteit
ECTS
niveau cursus
,
(1e, 2e of 3e
jaars vak)
Motivatie:
Stuur het ingevulde formulier met de betreffende cursusomschrijvingen naar:
Secretaris Examencommissie Faculteit Geesteswetenschappen, t.a.v. kamer D 352, UvT, postbus 90153,
5000 LE Tilburg.
Handtekening student
Voor akkoord namens de Examencommissie FGW
Mw. drs. O.M. Zweekhorst,
Secretaris
Datum:
Datum:
Download