Uitgangspunten gelijke behandeling

advertisement
1. Uitgangspunten gelijke behandeling
bij examens
2. Formele structuur: wie beslist?
Even vooraf:
- Anderstalige studenten
- Auditieve beperking volgend
studiejaar
Aan het slot: problemen met Engels
Formele gelijkheid versus materiële
gelijkheid:
Het Aristotelische
gelijkheidsbeginsel
Formele gelijkheid als dat fair is
Materiële gelijkheid waar nodig
In (overheids)beleid soms positieve
discriminatie
Soms ‘’genade’’ voor ‘’recht’’?
Materiële gelijkheid: bij voorkeur
bereiken door wegnemen belemmering,
NIET door ‘’compensatie.
Verantwoordelijkheden
1. Examencommissie beslist wat nodig is t.b.v.
materiële gelijkheid
2. Examencommissie put uit mogelijkheden die CvE
aanreikt (speelveld)
3. Speelveld niet adequaat: contact met CvE
4. Inspectie oefent toezicht uit
Vragen voor examencommissie:
Is er sprake van een beperking?
Leidt die tot een belemmering?
Kunnen wij de belemmering wegnemen
zonder (in essentie) exameneisen aan te
tasten?
Bij centrale examens: kunnen wij binnen de
regels de belemmering wegnemen of is
contact met CvE nodig?
Als iemand geen Engels kan …….
einde
Download