De regionale mobiliteit en binding van medisch - OOR-NO

advertisement
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
De regionale mobiliteit en
binding van medisch
specialisten
Themamiddag OOR-NO, 19 april 2017, UMCG
Dr Viktor Venhorst
Dr Michiel Daams
Prof Jouke van Dijk
1
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
2
Regionale mobiliteit en binding
›  De bewegingen tussen
§ 
§ 
§ 
§ 
Thuisregio
Studieregio
Opleidingsregio
Werkregio
›  Voor zeven OORs (VU en AMC samen genomen)
›  In kaart gebracht o.b.v. CBS Sociaal Statistisch
Bestand, o.m.:
§ 
BIG, Belastingdienst, GBA, DUO
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
Rapport en conclusies
›  Binding is belangrijk
§ 
Met name: OOR NO en OOR VU/AMC
›  Grote bruto stromen
§ 
§ 
Deels tegen elkaar in
Geografische nabijheid van groot belang
›  OOR NO en OOR ZON netto instroom
§ 
OOR NO enige met netto instroom specialisatiefase >
werk, ondanks hoge binding eigen AIOS
3
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
Van WO naar werk
4
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
5
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
6
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
7
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
8
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 |
Uitgelicht: van
specialisatiefase naar werk
9
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 | 10
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 | 11
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 | 12
Rapport en conclusies
›  Binding is belangrijk
§ 
Met name: OOR NO en OOR VU/AMC
›  Grote bruto stromen
§ 
§ 
Deels tegen elkaar in
Geografische nabijheid van groot belang
›  OOR NO en OOR ZON netto instroom
§ 
OOR NO enige met netto instroom specialisatiefase >
werk, ondanks hoge binding eigen AIOS
faculteit ruimtelijke
wetenschappen
economische geografie
19-04-2017 | 13
Bedankt voor uw aandacht
[email protected]
Download