Beleggen op een manier die bij u past geld groei

advertisement
kind /
kleinkind
aanvullend
pensioen
geld
groei
huis
Beleggen op een manier die bij u past
actie ondernemen
voor later?
Gaat u uw financiële doelen halen? Op uw spaarrekening levert u, na aftrek van belasting, jaarlijks geld
in. En door de historisch lage rente staan pensioenen onder druk; toekomstige kortingen op pensioenen
zijn waarschijnlijk. Maar ook de AOW leeftijd is verhoogd tot 67 jaar en deze stijgt verder met de levensverwachting. Door de aantasting van deze zekerheden ligt uw financiële toekomst meer dan ooit in uw
eigen hand. Niets doen is daarom geen optie. Geld opzij zetten en laten beleggen volgens de beste
inzichten, maakt uw financiële doelen bereikbaar.
Beleggen?
Hoe precies vermogen op te bouwen is mede afhankelijk
van uw situatie. Heeft u een eigen woning die u gebruikt
voor vermogensopbouw? Uw hypotheekadviseur weet of
vervroegd aflossen verstandig is. Maar beleggen zal, vanwege de mogelijkheid van een hoger rendement, voor veel
mensen een verstandige keuze zijn. Een goed rendement
kan namelijk het verschil maken tussen een comfortabele
en karige oude dag. En hoe eerder u met beleggen begint,
hoe veiliger het is. Want beleggingsrendementen zijn beter
voorspelbaar over bijvoorbeeld de komende 15 jaar dan
over het komende jaar. Maar ook de beleggingsaanpak is
bepalend voor succes.
Wat is een juiste beleggingsaanpak?
De meeste vermogensbeheerders, waaronder de grootbanken, werken met vaste modelportefeuilles opgebouwd
uit passieve aandelen- en obligatiefondsen. Ondanks de
spreiding maken deze ‘buy-and-hold’ benaderingen uw doelstellingen kwetsbaar voor tegenwind op de beurzen. En na
de opgeblazen rendementen van de afgelopen jaren is tegenwind zeker niet denkbeeldig. De kans dat uw financiële
doelen dan niet worden behaald is aanzienlijk. Actief beheer
biedt hier de uitkomst.
Hoe werkt actief beheer?
Door in moeilijke tijden risico te beperken, wordt uw vermogen beschermd en door in betere tijden te profiteren van
koersstijgingen, groeit uw vermogen. Makkelijker gezegd
dan gedaan? Zeker. De juiste cultuur, kennis en ervaring
zijn hiervoor cruciaal en moeten bevestigd worden door
goede historische rendementen. Vervolgens dient de mate
van actief beheer goed te zijn afgestemd op het risicoprofiel van de klant.
Let ook op de kosten
Lage beleggingskosten mogen bij de keuze voor een actieve beheerder zeker niet vergeten worden. Want de kosten
van vermogensbeheerders liggen soms erg ver uit elkaar
en hebben zo flinke invloed op het te behalen eindvermogen. Door het beperken van kosten zoals hoge
bonussen, dure huisvesting en lease auto’s en het hanteren van efficiënte processen, is het gelukkig mogelijk om
effectief actief beheer tegen een aantrekkelijk tarief aan te
bieden. Het is daarom heel belangrijk dat beheerders volledig inzage geven met de zogeheten TCO (‘Total Cost of
Ownership’). Helaas zijn maar weinig beheerders volledig
transparant over hun kosten en deze beheerders kunnen
beter worden vermeden.
en de belasting?
Voor het opbouwen van pensioen is er voor veel mensen een
fiscaalvriendelijke oplossing beschikbaar in Box 1. Dat betekent
dat de (periodieke) inleg van de inkomstenbelasting kan worden
afgetrokken en dat er daarnaast over het op te bouwen
vermogen geen vermogensrendementsbelasting hoeft te
worden afgedragen (dat scheelt 1,2% per jaar). Deze optie in
combinatie met actief beheerde maatwerkportefeuilles kan
zeer aantrekkelijk zijn en beheerders dienen die daarom in huis
te hebben.
Conclusie
Voor het behalen van uw financiële doelen, zoals bijvoorbeeld
aanvullend pensioen, is een actieve beleggingsportefeuille die
nauwkeurig is afgestemd op het persoonlijke profiel veelal de
beste oplossing. Het actieve beheer dient zich wel te
onderscheiden in hoge kwaliteit wat is onderbouwd met
goede historische rendementen. Maar ook aantrekkelijke
kosten, weergegeven middels de ‘TCO’, zijn belangrijk. Tot slot
dient een beheerder dit ook te kunnen aanbieden met een
product voor fiscaalvriendelijke vermogensopbouw.
de voordelen
van for tomorrow
•Goede rendementen, 2008 t/m 2015
99,8% rendement*
•Fiscaal vriendelijk beleggen in Box 1
•Bescherming bij neergaande markten
•De fondsmanagers zijn bereikbaar voor vragen
en/of opmerkingen
•Lage kosten, zie www.fortomorrow.nl
•Veilige fondsstructuur onder wettelijk toezicht
•Vanaf €50,- periodieke inleg
•In 10 minuten een rekening openen
•U kunt maandelijks kosteloos uitstappen en/of
switchen van portefeuille
* Dit is het resultaat van onze neutrale portefeuille gebaseerd op de periode januari 2008 t/m december 2015. De rendementen tot en met september 2012
zijn deels gebaseerd op de historische slotkoersen van de gerepliceerde benchmarks. Het betreft een simulatie van de resultaten zoals deze zouden zijn geweest
conform het beleggingsbeleid en werkwijze van de betreffende index-fondsen na aftrek van kosten.
HOE WERKT HET?
IN 5 STAPPEN
STAP 1: KIES EEN BELEGGINGSDOEL
Voor u gaat beleggen is het belangrijk om te bepalen wat uw doelen zijn, hoe
vaak u geld opzij wilt zetten en welk bedrag u periodiek wilt inleggen. U kunt
zowel eenmalig als periodiek geld storten en u kunt de hoogte van uw periodieke inleg altijd wijzigen. Bij For Tomorrow kunt u kiezen uit vier thema’s:
1. Pensioenopbouw 2. Hypotheek 3. Sparen voor (klein)kinderen 4. Geld groei
Natuurlijk kunt u ook sparen voor een boot, een reis of het rijbewijs van uw
kind of meerdere doelen combineren.
STAP 2: HOEVEEL RISICO WILT U NEMEN?
Als u uw beleggingsdoel voor ogen heeft, dient u te bepalen hoeveel risico
u wilt of kunt nemen om dit doel te bereiken. Wilt u bijvoorbeeld veel risico
nemen bij het beleggen en heeft u het geld voorlopig niet nodig? Of doet u
het wat rustiger aan en bent u voorzichtiger?
Om dit te bepalen, hebben we een speciale online profieltest voor u
ontwikkeld. Doe de profieltest via www.bepaaljeprofiel.nl.
STAP 3: KIES EEN BELEGGING DIE BIJ U PAST
Bij elk risicoprofiel en doel past een profielportefeuille (of fonds) waarin u
kunt beleggen. De profielportefeuilles zijn mooi gespreid en variëren van
zeer offensief tot zeer defensief. U hoeft geen moeilijke beslissingen te nemen
en kunt een door onze experts met zorg gemaakte portefeuille kiezen.
Meer informatie over onze verschillende profielportefeuilles en/of fondsen kunt u lezen op www.fortomorrow.nl/profielportefeuilles.
STAP 4: OPEN EEN REKENING EN LEUN ACHTEROVER
Ga naar www.fortomorrow.nl/rekening-openen voor het openen van een
rekening. De experts van For Tomorrow gaan vervolgens voor u aan de
slag. Zij hebben jarenlang ervaring in beleggen en gebruiken hun kennis en
kunde om in verschillende marktsituaties een zo optimaal mogelijk resultaat voor u te behalen.
Het enige dat u hoeft te doen is achterover leunen; For Tomorrow neemt
al het werk van u over! U blijft wel altijd de baas over uw vermogen.
STAP 5: BLIJF OP DE HOOGTE
U kunt altijd snel en eenvoudig uw resultaten bekijken en op de hoogte
blijven van uw portefeuille. U heeft altijd en overal toegang tot uw
beleggingsresultaten via uw persoonlijke rekening via MijnForTomorrow. In
uw MijnForTomorrow omgeving kunt u ook wijzigingen doorgeven.
Bepaal uw profiel
en uw eindbedrag
Als u uw profiel wilt bepalen dan kunt u dit doen via
een door ons geïnitieerde website waar uw profiel
door een aantal vragen te beantwoorden voor u
bepaald wordt. Dit kan via www.bepaaljeprofiel.nl
opleveren. Met deze rekentool kunt u gemakkelijk een reëel
inzicht krijgen in de voordelen van beleggen.
Nadat u bij uw persoonlijke situatie een passend risicoprofiel heeft geselecteerd via www.bepaaljeprofiel.nl, kunt
u aan de hand van verschillende rendementsscenario’s via
de rekentool op www.sparenofbeleggen.nu berekenen op
welk eindbedrag u kunt uitkomen.
Wanneer uw profiel bekend is kunt u via de website
www.sparenofbeleggen.nu een beeld krijgen van wat
beleggen u op lange termijn in verschillende scenario’s kan
profielportefeuilles bij for tomorrow
Bij For Tomorrow kunt u een portefeuille indelen naar eigen inzicht, maar ook op basis van een bepaald
risicoprofiel. De experts van For Tomorrow hebben ‘profielportefeuilles’ met vaste verdelingen over de
fondsen gemaakt, waarmee u eenvoudig volgens een van de standaard risicoprofielen kunt beleggen:
Zeer Defensief
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer Offensief
bij uw financiële situatie. Elk fonds heeft een eigen beleggingsmethodiek, kostenstructuur, rendementspotentie en
bijbehorend risicoprofiel.
Onderstaand treft u kort samengevat de invulling van de vijf
profielportefeuilles / risicoprofielen met gebruikmaking van
de For Tomorrow fondsen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen en verwachtingen aangaande aandelen of obligaties
kan de weging van één of meerdere fondsen binnen een profiel gewijzigd worden.
Zie www.fortomorrow.nl voor meer uitleg over de profielen
De verschillende profielportefeuilles bestaan uit fondsen van
For Tomorrow die slim zijn gecombineerd tot zeer rendabele
en risico beperkende portefeuillemixen die nauw aansluiten
vijf profiELportefeuilles met for tomorrow fondsen
Profiel
FT
Continu
Click Fonds
FT
Neutraal
Balans Fonds
Zeer Defensief
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer Offensief
40 %
30 %
20 %
15 %
5%
10 %
10 %
20 %
10 %
10 %
zeer defensief
40%
5 5 10
40%
Actief Fonds
Offensief
FT
Wereldwijd
Beleggen Fonds
FT
Tracker Fonds
Zeer Defensief
Kosten
per jaar (TCO*)
5%
15 %
20 %
30 %
40 %
5%
15 %
20 %
30 %
40 %
40 %
30 %
20 %
15 %
5%
1.13 %
1.24 %
1.36 %
1.40 %
1.50 %
FT
defensief
30%
15%
neutraal
30%
15%
10
20%
offensief
20%
20%
20%
20%
15% 15%
10%
30%
30%
zeer offensief
5 5
40%
10%
40%
* De TCO omvat een indicatie van de totale kosten van de onderliggende fondsen. Hierin worden meegenomen de beheervergoeding, kosten voor indirecte
beleggingen en de transactiekosten. Dit cijfer is een rekenkundig gemiddelde over het jaar 2015 naar gelang de invulling van de toenmalige portefeuilles. De TER
waarden van deze portefeuilles liggen gemiddeld 28% lager.
de fondsen van
for tomorrow
For Tomorrow werkt met drie actief beheerde fondsen maar ook met
twee passieve index tracker fondsen.
Met de passieve trackerfondsen kunt u efficiënt de markt volgen
en profiteren van opgaande markten tegen zeer lage kosten,
maar in neergaande markten verliest u. Actief beheerde fondsen kunnen wel inspelen op veranderende marktomstandigheden en spreiding tussen verschillende strategieën bevorderen.
Door een slimme combinatie van de twee stijlen (actief en passief) kunt u ook in meer complexe markten en mogelijk zelfs in
neergaande markten geld verdienen met een juiste beleggings-
mix van onze fondsen.
Deze mix is door de experts van For Tomorrow per risico-profiel
samengesteld. De profielportefeuilles van For Tomorrow bieden
een passende invulling van vijf verschillende risicoprofielen. De
samenstelling kunt u zelf overzichtelijk monitoren en aanpassen
via de online omgeving MijnForTomorrow. Het aanpassen of herbalanceren van uw mix is kosteloos.
FT Continu Click Fonds
Het For Tomorrow Continu Click Fonds is een actief gemanaged fonds, gebaseerd op de oude clickfonds
theorieën. Door de huidige extreem lage rentes was er een vernieuwing nodig om het voor u goed te laten
werken. Gemakkelijk gezegd bestaat het fonds voor 90 procent uit obligaties/vastrentende strategieën waarbij geprobeerd wordt om zelfs bij oplopende rente geld te verdienen. Naast het veilige obligatie gedeelte wordt
met het overige gedeelte getimed in de Nederlandse aandelenmarkt (AEX) gestapt. Hiervoor worden opties
en andere derivaten gebruikt. Zo heeft u wel de kans om in opgaande bewegingen geld te verdienen, maar in
neergaande aandelenmarkten loopt u slechts een beperkt risico.
FT Neutraal Balans Fonds
In een Neutrale mix beleggen met een actief beleid? Met het FT Neutraal Balans Fonds profiteert u van de
rendementen van een zeer gespreide portefeuille. Het wordt voor ca. 50% in risicodragende beleggingen zoals aandelen belegd en voor ca. 50% in risicomijdende beleggingen zoals obligaties. De rendementsdoelstelling is 4% tot 8% per jaar. Historisch was dat 6,7%. Risico’s worden wereldwijd gespreid met indextrackers
en in een goede balans gecombineerd met actieve keuzes voor aantrekkelijke sectoren en individuele beleggingen. Door optimaal gebruik te maken van verschillende bewezen waardestrategieën kan de beheerder na
kosten de index met 0 tot 2% per jaar verslaan. Zonder kristallen bol, maar mét een gedisciplineerd proces.
FT Actief Fonds Offensief
Het For Tomorrow Actief Fonds Offensief heeft een focus op absoluut rendement. Het fonds doet geen hyperactieve of day tradingstrategieën, maar ook zeker geen buy en hold. Het is een actief fonds dat zich aanpast
aan de marktomstandigheden en continu op zoek is naar kansen. Op de bekende beleggingssite IEX.nl is het
fonds al vanaf 1999 bekend als de Lage Landen portefeuille en het werd vooral bekend om de grote positieve
uitslagen in negatieve markten. De laatste eigenschap maakt het fonds bijzonder geschikt om te mixen in de
profielportefeuilles.
FT Wereldwijd Beleggen Fonds
Het For Tomorrow Wereldwijd Beleggen Fonds is een passief fonds dat via trackers profiteert van
de stijging van de wereldwijde aandelenmarkten. For Tomorrow doet dit op een zeer kosten
efficiënte wijze en zorgt hierbij ook nog eens dat de zogenaamde dividend lekkage tot een minimum
beperkt wordt.
FT Tracker Fonds Zeer Defensief
Het For Tomorrow Tracker Fonds Zeer Defensief is een passief beleggingsfonds dat zeer gespreid
belegt in obligaties. Het fonds belegt in index trackers waarmee u in duizenden obligaties participeert.
Door deze spreiding wordt het risico verlaagd. For Tomorrow bepaalt actief in welke segmenten en
looptijden belegd wordt.
for tomorrow
biedt u veiligheid
Het is natuurlijk verstandig uw vermogen ergens veilig onder te brengen.
For Tomorrow is een verantwoorde keuze die voldoet aan alle wettelijke
vereisten. Wij zorgen ervoor dat u veilig uw vermogensopbouw voor later
kunt realiseren.
Het geld dat u overmaakt om te beleggen gaat naar de bankrekening van de Stichting For Tomorrow Funds. De administrateur stuurt het vervolgens naar de rekening van het subfonds
waarin u belegt en de participantenadministratie laat u weten
hoeveel participaties u heeft gekocht.
De bank- en brokerrekeningen en de beleggingen worden professioneel geadministreerd door onafhankelijke partijen die
net als For Tomorrow onder toezicht staan van DNB en AFM.
De bewaarder (extern) en de risicomanager (intern) houden
toezicht op de beleggingen en procedures.
hoe werkt het
openen van een rekening?
•U opent een rekening via
www.fortomorrow.nl/rekening-openen
• U kiest zelf een passende portefeuille
•Minimale periodieke inleg van €50,en/of een minimum startbedrag van €2.500,-
Op het eindresultaat vindt accountantscontrole plaats. Beleggingsfondsen zijn wettelijk verplicht hun vermogen juridisch af
te scheiden van het vermogen van de beheerder van het fonds.
Het For Tomorrow Paraplufonds en For Tomorrow zijn
aparte juridische entiteiten waardoor het vermogen van het
For Tomorrow Paraplufonds volledig is afgescheiden van het
vermogen van Today’s en haar dochters. Dit betekent dat
een faillissement van For Tomorrow geen financiële
gevolgen heeft voor het For Tomorrow Paraplufonds en
uw beleggingen.
hoe werkt het
als een rekening geopend is?
• Via de website kunt u op elk gewenst moment uw rekening inzien
• U krijgt maandelijks een rapportage van de resultaten
•U kunt op de vaste handelsdag gemakkelijk en kosteloos switchen
tussen onze fondsen
Heeft u een vraag? Laat het ons weten.
Wij helpen u graag!
Emmastraat 54
1213 AL HILVERSUM
+31 [0]35 303 56 90
+31 [0]85 488 06 91
[email protected]
www.fortomorrow.nl
Download