Stuurinformatie in gesprekken Opdrachten bij

advertisement
Opdracht 1: Stuurinformatie in gesprekken
Opdrachten bij 'Communicatie en protocol'
Opdracht 1: Stuurinformatie in gesprekken
In de theorie worden vijf soorten stuurinformatie genoemd. Deze vijf soorten
stuurinformatie komen ook voor in een gewoon gesprek tussen twee personen.
Beschrijf welke vorm de stuurinformatie in een gesprek kan hebben.
Ook tijdens telefoongesprekken is er sprake van stuurinformatie.
Beschrijf welke vorm de stuurinformatie in een telefoongesprek kan hebben.
Welk communicatiemiddel heb je wel tot je beschikking tijdens een gewoon gesprek,
maar niet tijdens een telefoongesprek?
Onderstaand artikel gaat over de werking van een portofoon.
Walkie-talkie, Walkietalkie, Walky-talky, Walkytalky, of toch
portofoon? (Bron:Portofoonwinkel.nl)
Bij het gebruik van een portofoon is er sprake van afwijkende stuurinformatie i.v.m.
gewone (telefoon)gesprekken.
Geef voorbeelden van deze afwijkende stuurinformatie.
Bij een gewoon telefoon gesprek begin je met een groet en eindig je met een
groet.
Bij een portofoon eindig je met ‘over’ of ‘over en uit’.
Opdracht 2: Communicatieprotocollen bij betalingen
Opdrachten bij 'Communicatie en protocol'
Opdracht 2: Communicatieprotocollen bij betalingen
Het betalingsverkeer via de banken is belangrijk voor de economie. Het betalingsverkeer moet goed
geregeld worden, anders loopt de economie vast. Om het betalingsverkeer betrouwbaar en veilig te
maken, gebeuren betalingen volgens precieze protocollen. In die protocollen gaat het om de
identificatie van degene die de betaling doet, en het duidelijk vaststellen van het bedrag.
Bij een giro-overschrijving of acceptgiro is er éénrichtingsverkeer in de communicatie. De bank zal de
betaling alleen doen als je de juiste informatie op het formulier zet.
Welke informatie is dat (neem ook de eventueel voorgedrukte informatie mee)?
Wat gebeurt er als een deel van die informatie ontbreekt of fout is?
Het pinnen in een winkel verloopt volgens een bepaald protocol.
Beschrijf dit protocol.
Welke informatie wordt er in dit protocol uitgewisseld?
Bij chippen is het communicatieprotocol eenvoudiger.
Waaruit bestaat de vereenvoudiging?
Waarom kun je alleen kleine bedragen chippen?
Er zijn inmiddels erg veel winkels te vinden op het internet.
In zo'n internetwinkel kun je bijvoorbeeld een boek of muziekcd kopen.
Beschrijf het communicatieprotocol bij een aankoop via internet.
Opdracht 3: Protocollen en internet
Opdrachten bij 'Een paar voorbeelden van protocollen'
Opdracht 3: Protocollen en internet
In de theorie heb je een globale beschrijving gezien van het HTTP-protocol.
De protocollen SMTP en POP3 worden gebruikt voor het versturen en ontvangen van email.
Gebruik Foldoc www.foldoc.org en/of een zoekmachine op internet om globaal te beschrijven, hoe de
communicatie bij het versturen en ontvangen van email in de protocollen SMTP en POP3 is geregeld.
Download