Omschrijving van het project - e

advertisement
ERVARINGSOVERZICHT PER PROJECT
Project : Integratie WinNT en Solaris
van : 12 /1996
tot
: 03 / 1997
Functie : Internal System administrator
Bedrijf : Alcatel
Sector : Telecommunicatie
Omschrijving van het project
Het ter beschikking stellen van Windows applicaties/tools en homedir op solaris voor efficient werkgebruik
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van de benodigde software (WinNT Cytrix Metaframe, samba), van de functionaliteit gewenst door
interne gebruikers en implementatie/integratie op solaris desktopomgeving.
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
: 120
opgedeeld per functie ________________________________________
______________________________________________________________________
Hardware
: WinNT servers, solaris HW (Sparc 10, ultrasparc, A1000), xterminals
Operating system
: Windows NT, Solaris 2.5/2.6
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: Samba (niet NFS), Cytrix Metaframe
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Project : Vervangen Netscape serverline produkten
van : 10 /1998
tot
: 03 / 1999
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Uitfaseren van non-scalable Netscape serverline produkten (LDAP, MAIL, Proxy) en vervangen door nieuwere
opensource alternatieven
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van NS serverline produkten functionaliteit, zoeken naar mogelijke alternatieven, analyse van deze
alternatieven en nadien implementatie ervan:
- Netscape mail -> qmail (en postfix in een later stadium)
- Netscape LDAP -> solaris Iplanet Directory Server
- Netscape Proxy -> tijdelijk op squid, wegens HW beperkingen overgeschakeld naar Network Appliances
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
: 2000
opgedeeld per functie 2000 klanten (beginperiode Telenet) en 4
personen binnen de afdeling internet
1/9
Hardware
: vooral Solaris E450 machines
Operating system
: Solaris 2.5/2.6
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, c
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: qmail, postfix, Iplanet DS, Squid, Netapp
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________ : ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
:
De de
swnodige
gekozen
ter vervanging draait vandaag de dag nog steeds als de sw
gebruikt
om klanten te voorzien
van
internetdiensten.
Project : IDTV analyse
van : 6 /1999
tot
: 6 / 2000
Functie : Internet SystemEngineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Studieprojekt voor haalbaarheid digitale TV naar klanten toe.
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van impakt op huidige Telenet internet infrastruktuur, uitstippelen van groeipad en integratie van iDTV
platform met standaard internet diensten.
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
: 40
opgedeeld per functie ________________________________________
______________________________________________________________________
Hardware
: ______________________________________________________________________
Operating system
: ______________________________________________________________________
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: ______________________________________________________________________
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Project : Scaling studie Mail, Web, Backup, Storage
van : 1 / 2000
tot
: 1 / 2001
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Studie scaling van de internetdiensten om groei van klanten aan te kunnen
2/9
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van de groei van aantal klanten en de impakt ervan op gebied van mail – en webgebruik, storage,
backup. Implementatie van scaling mailSW (qmail met LDAP extenties)
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:2
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Solaris E450, Compaq Proliant DL380, IBM backup systems
Operating system
: solaris 2.5/2.6/2.8, Windows NT
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, c
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Project : Scaling studie LDAP
van : 5 / 2001
tot
: 6 / 2001
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Studie scaling van de LDAP directory service om groeiend gebruik door groei van klanten en nieuwe diensten
aan te kunnen
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van huidige SW en problemen, studie van groeiend gebruik, advies over de te volgen weg in de toekomst.
Na uittesten van verschillende produkten (Iplanet Directory Server, IBM Secureway Directory Server,
OpenLDAP) keuze en implementatie ervan (implementatie volgt na vervollediging ander projekt: Linux binnen
Telenet).
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:2
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Solaris E450, Compaq Proliant DL380
Operating system
: solaris 2.5/2.6/2.8, Compaq Proliant DL380, IBM (p-series)
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, c
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
3/9
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Project : Gamesite en gameserverpark
van : 1 / 2000
tot
: 6 / 2000
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Opzetten van site voor gaming community (games.telenet.be), opzetten linuxservers om network based games te
laten draaien voor Telenet klanten.
Omschrijving van uw taken binnen het project
Opzetten site, keuze linux (Redhat), opzetten linuxservers en gaming SW, met de nodige automatisatie tools
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:2
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Solaris E450, Compaq Proliant DL380
Operating system
: solaris 2.5/2.6/2.8, Linux Redhat 7.0, 7.1, 7.2
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, php
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Project : Mail abuse en Virus policy
van : 1 / 2001
tot
: 3 / 2001
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Aanpakken van huidig misbruik mail en impakt virussen op mailservers
Omschrijving van uw taken binnen het project
Analyse van huidig misbruik, schrijven van de nodige tools om misbruik tegen te gaan, implementatie van virus
SW op de mailservers
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:1
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Compaq Proliant DL380
Operating system
: linux redhat 7.2,7.1,7.2
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, c
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
4/9
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: qmail, postfix, bash, perl, DrWeb (antivirus SW)
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________ : ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: waarvoor
dit projekt
gelopen
tot eind
een
wettelijk karakter heeft
Telenetheeft
zich eigenlijk
moet kunnen
indekken
alsvorig
ISP.jaar, omdat het virus gedeelte
Project : Linux binnen Telenet
van : 1 / 2001
tot
: 1 / 2002
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Studie stabiliteit linux (gesteund op het gameserver projekt) en implementatie ervan voor internetdiensten
Omschrijving van uw taken binnen het project
Studie stabiliteit linux (gesteund op het gameserver projekt) en implementatie ervan voor internetdiensten zoals
mail en web, en ook LDAP (openLDAP)
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:1
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Solaris E450, Compaq Proliant DL380
Operating system
: solaris 2.5/2.6/2.8, linux Redhat 7.0,7.1,7.2,7.3
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, c, php
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
:
op dit moment draaien bijna
alle internetdiensten binnen Telenet onder linux (mail, web, ldap)Project
:
Webmail
tot
van : 1 / 2000
: 3 / 2000
Functie : Internet System Engineer
Bedrijf : Telenet
Sector : Telecommunicatie / Internet
Omschrijving van het project
Aanmaken van een webmail pakket geschikt voor Telenet klanten en afgestemd op Telenet servers
Omschrijving van uw taken binnen het project
Aanmaken van een webmail pakket geschikt voor Telenet klanten en afgestemd op Telenet servers
Omgevinggegevens
Totaal aantal personen
:1
opgedeeld per functie ________________________________________
Hardware
: Solaris E450, Compaq Proliant DL380 (niet van toepassing)
Operating system
: solaris 2.5/2.6/2.8, linux Redhat 7.0,7.1,7.2,7.3
5/9
Netwerk & netwerkbeheer : ______________________________________________________________________
Programmeertalen
: bash, perl, php, html
4Gl's / Progr. Generators : ______________________________________________________________________
Inter. communicatiesoft.
: ______________________________________________________________________
File beheer / databases
: ______________________________________________________________________
Tools
: ______________________________________________________________________
Methoden & technieken
: ______________________________________________________________________
Case-tools
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
_____________________
: ______________________________________________________________________
OPMERKINGEN
: na een eerste versie van Webmail geschreven in perl, heb ik nadien een nieuwere
versie ontwikkeld geschreven in php omwille van performantieredenen en onderhoudsgemak.
6/9
Download