PowerPoint_4

advertisement
Florian Stiller
Agenda
 Bespreking van belangrijkste doelstellingen
 Hoe hebben we het gedaan?
 Overzicht van de organisatie
 Belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf
 Evaluatie van onze vorderingen
 Belangrijkste kostenposten
 Personeelsbezetting
 Doelen voor het komende jaar
Bespreking van belangrijkste doelstellingen
 Wat maakt onze onderneming uniek
 Wat maakt ons bedrijf succesvol
 Onze gedeelde visie
 Belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar
Hoe hebben we het gedaan?
 Afdelingshoofden geven een overzicht van hun prestaties afgezet tegen
de doelstellingen
Overzicht van de organisatie
 Overzicht van veranderingen
 Nieuwe managers voorstellen
 Toekomstige veranderingen
Belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf
 Externe druk op de branche
 Problemen met externe klanten
 Opvallende interne problemen
Evaluatie van onze vorderingen
 Financieel
 Concurrerend
 Klantbehoud
Belangrijkste kostenposten
 R&D
 Verkoop en marketing
 Algemeen en administratie
 Punten voor verbetering
 Aandachtspunten
Personeelsbezetting
 Doelen
 Resultaten
Doelen voor het komende jaar
 Strategische initiatieven
 Financiële doelen
 Andere belangrijke activiteiten
Samenvatting
 Overzicht van belangrijke successen/uitdagingen
 Herhaling van belangrijkste doelen
 Hartelijk dank
Download