Kalkrijke helling

advertisement
Kalkrijke helling
Gooise Heemtuin
Wist u dat?
Cipreswolfsmelk wordt vaak gekweekt voor de
siertuin. Het melksap is giftig en kan huidirritatie
geven. De plant dankt zijn naam aan de vorm van
het blad dat aan de naalden van de cipres doet
denken.
De kalkrijke helling bootst de vroegere
Zuiderzeekust na. Deze kust liep in het Gooi
onder andere langs Muiden, Naarden en Huizen.
De kalkrijke helling bevat grond met veel kalk.
Door de oorspronkelijke zandgrond op deze plek
van de Gooise Heemtuin te mengen met schelpen omdat er in schelpen kalk zit. Het kalk
in deze grond houdt het water langer vast dan zand, en blijft dus wat vochtiger.
Wat groeit hier?
Op de kalkrijke helling groeien veel bloeiende planten. Momenteel kunt u er steenanjer,
knolboterbloem en beemdkroon zien.
Bij mij in de buurt?
Kalkrijke grond in het Gooi is zeldzaam, maar het is nog terug te vinden langs het
Gooimeer in Huizen, vlakbij Oud Valkeveen. Op deze plek in Huizen treft u ongeveer
dezelfde planten aan als hier op de kalkrijke helling in de heemtuin.
Meer informatie: www.gooiseheemtuin.nl
Voorjaar
Gooise Heemtuin
Zachte ooisevaarsbek (Geranium molle)
De standplaats is op droge grazige plaatsen, op braakliggende
grond en in de duinen.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 5 tot 40 centimeter
mei t/m oktober
uitgespreid of opstijgend, witte haartjes
rozetbladeren, rondachtig, steunblaadjes eirond tot driehoekig, spits tot afgeknot
helder roze, omgekeerd hartvormig
Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias)
Zonnige vaak iets open plaatsen in gemiddeld voedselrijke
grond zoals bermen, spoorbermen en struikgewas
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 15 tot 30 centimeter
april en mei (soms ook later)
meestal vanaf de voet vertakt
lijnvormige bladeren
gele schermvormige bloemen met 9 tot 18 hoofdstralen
Driekleurig viooltje (Viola tricolor)
Het driekleurig viooltje is inheems in Europa van Lapland tot
aan de Middellandse Zee en in Siberië.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 5 tot 40 centimeter
april t/m oktober
opstijgend, rechtop, kaal soms zwak behaard
wintergroene bladeren vaak paarsgroen
bovenste kroonbladeren dieppaars, zijkanten lichterblauw, onderste blad is geel
In deze wilde plantentuin kunnen planten naar believen komen of (tijdelijk) gaan. De samenstelling van deze
plantengemeenschap kan daardoor per jaar aanzienlijk verschillen.
Zomer
Gooise Heemtuin
Akkerkool (Lapsana communis)
Groeit op zowel bebouwde als onbebouwde grond, bijvoorbeeld
langs wegen, dijken, in bossen en tegen muren.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 30 tot 120 centimeter
juni t/m september
bebladerde stengels, rechtop met borstelharen
iets behaarde bladeren, getand en eirond
in losse pluimen met 8 tot 15 bloemen, lang gesteeld, lichtgeel
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit)
Te vinden op bebouwde grond, vooral zand- en dalgrond. Ook
komt hij voor langs wegen en tussen kreupelhout.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 15 tot 60 centimeter
juni t/m september
rond, borstelig, behaard. Vaak paars gevlekt
grijsgroen en variabel van vorm
lichtpaars soms rood paarse bloemen en zijn
2 tot 4 centimeter groot
Beemdkroon (Scabiosa arvensis)
Vrij algemeen in Zuid-Limburg. Elders in Nederland zeldzaam. Te
vinden op kalkhoudende grond.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 15 tot 60 centimeter
juni t/m september
ronde borstelige behaarde bloeistengels
grijsgroene bladeren, bladeren op bodem groeien in rozet
licht blauwpaarse bloemen, 2 tot 4 centimeter
In deze wilde plantentuin kunnen planten naar believen komen of (tijdelijk) gaan. De samenstelling van deze
plantengemeenschap kan daardoor per jaar aanzienlijk verschillen.
Najaar
Gooise Heemtuin
Steenanjer (Dianthus deltoides)
Komt van nature voor in Eurazië. In Nederland vooral langs de
Overijsselse Vecht. Is een zeldzame soort. Vaak in siertuinen.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 20 tot 40 centimeter
juni t/m september
dicht kort ruw behaard.
blauwgroen, stomp en lijnvormig.
rood soms roze. Heel zelden ook wit. De
kroonbladeren zijn getand met witte vlekjes
Koningskaars (Verbascum thapsus)
De plant groeit in het duin- en krijtgebied en is daar vrij
algemeen.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 80 tot 200 centimeter
juli t/m oktober
meestal één stengel zachtgrijs of wit en wollig
langwerpig, eirond, zwak gekarteld
dichte kluwens, aarvormige bloeiwijze met een korte steel, lichtgeel en trechtervormig
Hazenpootje (Trifolium arvense)
De soort komt van nature voor in Europa. De plant is over grote
delen van de wereld verspreid, vaak beschouwd als onkruid.
Afmeting: Bloeit in: Stengels: Bladeren: Bloemen: 5 tot 30 centimeter
juli t/m oktober
rechtop en soms liggend, grijsviltig behaard
onderste bladeren gesteeld, steunblaadjes langwerpig, lang gespitst
cilindervormig, wit tot roze tot 4 milimeter
In deze wilde plantentuin kunnen planten naar believen komen of (tijdelijk) gaan. De samenstelling van deze
plantengemeenschap kan daardoor per jaar aanzienlijk verschillen.
Download