Herhaling leerstof / maatwerk Les Planten: herhaling

advertisement
Herhaling leerstof / maatwerk
Les Planten: herhaling, oefentoets, doorsnede stam
Opdracht 1:
Doe de opdracht over de bloembouw:
http://www.biodesk.nl/planten/puzzel-bloem.php
Opdracht 2
Geef het antwoord op de volgende vragen. Je mag gebruik maken van de informatie die je hier kunt
vinden: http://zootrack.nl/planten%20deel%202.pdf
a)
b)
c)
d)
Noem drie kenmerken van houtvaten.
Noem drie kenmerken van bastvaten
Noem drie manieren hoe planten stevigheid krijgen.
Geef van de volgende delen van een plant 2 functies: wortels – stengels - bladeren
Opdracht 3:
Welke van onderstaande kenmerken bij planten kunnen ervoor zorgen dat de plant sneller vocht
verliest / verdampt? Schrijf de nummers op en leg uit waarom je dat vindt.
(1) behaarde bladeren
(2) onbehaarde bladeren
(3) grote bladeren
(4) kleine bladeren
(5) veel huidmondjes
(6) weinig huidmondjes
(7) een dun waslaagje
(8) een dik waslaagje
(9) huidmondjes aan de bovenzijde van het blad
(10) huidmondjes aan de onderzijde van het blad
(11) diep verzonken huidmondjes
Opdracht 4:
Maak de herhalingsopdracht van het hoofdstuk:
http://zootrack.nl/groene%20organismen%20fillin.htm
Opdracht 5:
Maak de oefentoets: http://zootrack.nl/planten1%20cbox.htm
Als je bij de laatste vraag gekomen bent, steek dan even je vinger op. Ik kom dan je score bekijken.
Opdracht 6:
Je krijgt met z’n tweeën een stukje stam van een spar. Maak hiervan een schematische tekening
(denk aan de tekenregels).
Geef de volgende delen aan: hout – bast – voorjaarshout - najaarshout – jaarring - schors
Zet onder de tekening hoe oud deze boom was toen hij gekapt werd.
Voor deze opdracht mag je gebruik maken van je theorieboek, bladzijden 60, 61, 87 en 88.
Download