6. Morfologie van planten, bladeren

advertisement
Opdracht 6 Morfologie van planten: bladeren
Inleiding
Plantenkennis is in de groene ruimte een belangrijk vak. Een vakman die planten niet bij naam kan noemen wordt niet serieus genomen. Ook
bij het bestellen van planten bij de boomkwekerij moet je de wetenschappelijke naam kunnen noemen. Maar om de ene soort van de andere te
onderscheiden moet je ook de plant kunnen beschrijven bij de uiterlijke kenmerken. Deze uiterlijke kenmerken wordt de morfologie van de
plant genoemd. Je kunt hierbij denken aan de bladeren, de stengels, de bloemen en zelfs de ondergrondse delen van de plant. Deze opdracht
gaat over het beschrijven van de kenmerken van bladeren.
Doel van deze opdracht:
Na deze opdracht kun je de uiterlijke kenmerken van de bladeren van planten benoemen, namelijk bladoppervlak, bladinsnijding, bladrand,
bladtop, bladvoet, bladnervatuur en samengesteldheid.
Opdracht
Van de besproken plantensoorten van vandaag ga je de kenmerken van het blad beschrijven. Doe dit met behulp van de website
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladvorm
Beoordeling
Als je klaar bent geef je je antwoordblad aan een medestudent die deze corrigeert tijdens de klassikale bespreking.
Er zijn 120 punten te verdienen, het cijfer is het aantal behaalde punten / 120.
Morfologie van het blad
Naam:…………………………………………
Nr en naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oppervlak
Gecorrigeerd door:………………………
Insnijding
Rand
Top
Aantal punten:………………………/120 = ……………(cijfer)
Voet
Nervatuur
Samengesteldheid
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Download