plaats, wederom samenhangende, Leiden

advertisement
Equisetum
(ontv,
Er
bet
behoeft
de
vruchtbare
voorjaar
stengels,
die
herfst
nieuw
werd
D it
nauwelijks
heel
er
te
groen
vruchtbare
zelf
zich
op
waardig
wortelstok
Unio
Schiermonnikoog
zou
geen
mededeling
in
Equisetum
ons
te
de
grond
het,
dat
Het
ontspringen.
24
1956)
aug.
scheen
de
in
ons
in
tot
om
nazomer
op-
daarvan
voorkomen
correspondentieblad
worden
onvruchtbare
komen,
nog
in
L.
arvense
de
dat
en
boven
geschiedt
(op
vastgelegd
kort
daarin
daarna
maal
de
om
genoeg
de
uit
dat
ontwikkelen
pas
enkele
worden
te
te
pleegt
uitzien,
Een
blijven.
stengels
tijdens
o.a.
stengels
L
1956)
dec,
3
herinnerd
aan
anders
arvense
vastgesteld.
eens
Merk-
wettigen.
de
echter
volgende
ervaring.
Op
Leiden,
18
vegetatie
een
materiaal
toont
groeiplaats
meters,
werd
1955
sept.
de
berm
wegberm,
sporenaren
vlak
een
op
de
aan
één
oppervlak
van
verzamelde
Het
De
wortelstok.
vierkante
enige
van
onvruchtbare
met
kom
bebouwde
waargenomen.
stengels
tientallen meters
over
buiten
exemplaren
onvruchtbare
en
tien
ca.
een
sporendragende
van
vruchtbare
bevatte
terwijl
aan
stengels
was
bezet.
Ongeveer
plaats,
höt
m
een
wederom
idden
of
voor
een
vindplaats
floristen
zover
dit
omgeving
bepaalde
groep
tweede
in
1957
gericht
tot
het
hier
(15
later
viertal
een
men
samenhangende,
is
jaar
te
maken
om
dusver
oog
hun
eigen
nog
niet
verschijnsel
standplaatsen
van
heeft
dan
ontwikkeling
het
1956)
sporendragende
planten,
in
aug.
wel
van
met
of
de
een
gebonden
bodem
worden.
in
zijn
tweede
schijnt
boven
ter
grond.
de
plaatse
stengels.
Intussen
deze
mee
geschied,
„bloei"
te
nauwkeurig_op_dezelfde
eigenaardigheid
een
ervaringen
er,
stengels
vruchtbare
gehouden
mocht
stonden
op
van
van
laten
Wij
één,
erfelijk
bijzonder
gunstig
Vanzelfsprekend
zij
het
te
delen
te
letten
Equisatum
om
of
zal
tot
verzoek
en
arvense
de
de
voor-
er,
ook
in
in
hun
L.
aan
zijn.
S.E.
Corr.bl.
de
no«4
Jongh
s
P» 42
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards