Bijen folder A5 DEF.indd

advertisement
MAAK PLANN EN VOOR DE ZOME R
In de herfst en winter heb je het als entho usiast e
tuinie r ietsje rustig er; het perfec te momen t dus om
planne n te maken voor de komen de lente en zomer . Wij
organi seerd en deze zomer een verkie zing voor de meest
bijvrie ndelijk e tuin van Neder land. Foto’s van de winne nde
tuinen vind je via green peace .nl/tui n. Als dat geen inspirer ende tuinen zijn!
Het was een mooie zomer en een zacht najaar;
hopelijk heb je van de zon genoten en was het in
je tuin of op je balkon een gezoem van jewelste.
Als je die bijen en hommels van bloem naar
bloem ziet gaan, zou je haast denken dat het wel
goed zit met die kleine bestuivers. Helaas vormen
gifgebruik, voedseltekorten en ziektes nog altijd
een groot probleem. Met deze herfst- en wintertips help je bijen, hommels, vlinders en vogels in
je tuin en daarbuiten.
>
MAAK JE TUIN ÉCHT WINTERKLAAR
Als we onze tuintjes ‘winterklaar maken’,
doen we vaak (onbewust) dingen die
slecht zijn voor wilde insecten zoals de bij.
We verwijderen dode stengels en harken
dorre blaadjes weg. En laten wilde bijen
nu juist in dode stengels overwinteren.
Neem bijvoorbeeld de kattenstaart of
riet: als dit is uitgebloeid, bieden de holle
stengels een perfect onderkomen voor insecten. Dus snij die stengels niet af, maar
laat ze staan. Snoeien doe je het best in
het voorjaar, dan hebben de insecten hun
winterplekje verlaten. Laat blaadjes in
de herfst vooral liggen en woel de aarde
niet te veel om. Hommels en wilde bijen
maken juist in de grond hun nest..
Greenpeace/Ed Lonnee
© Axel Kirchhof/Green
peace, Greenpeace/G
eorg
Meyer
er door
t
n
i
w
Help de bij de
gre enp eac e.nl /ad opt eer een bij
BIO
St ar t je zo ek to ch t
na ar bio log isc he pla
nt
en bo lle n op :
en
bio gid s.n l
ec ob ulb s.n l
na tu ra lbu lbs .nl
ge zo nd eg ro nd en .nl
© Greenpeace/Ed Lon
nee
ww w. bo lst er .nl
BLOEMPOT OP Z’N KOP
Wil je wilde bijen nog een
extra handje helpen, dan kun
je een bijenhotel maken door
gaatjes in een blok hout te
boren of bamboestengels
samen te binden. Hommels
zoeken het dichter bij de
grond. Wil je voor hen een
plekje creëren, zet dan een
bloempot op z’n kop in de
aarde, een beetje schuin,
zodat er niet te veel water
door het gaatje naar binnen sijpelt. Met een beetje
geluk bouwen hommels een
prachtig nest in de
omgekeerde pot.
WEET JE
Door de natuu r een
plekje te bieden in je tuin,
zul je merke n dat het beter gaat
ulbs/Ann
elies Tim
merman
met álle soorte n.
© Ecob
PLANT (GIFVRIJE) BOLLEN
De meest bijenvriendelijke tuin is er
een die gedurende het hele jaar voedsel
biedt voor alles wat kruipt en vliegt. Het
is daarom slim om zowel vaste planten
als bollen in je tuin of op je balkon te
planten. Het najaar is hét moment om
met bollen aan de slag te gaan. Maar
let op: zelfs bollen met het label bij- of
vlindervriendelijk kunnen gif bevatten dat juist desastreus is voor deze
beestjes. Wil je zeker zijn van gifvrije
bollen, ga dan voor producten met het
EKO-keurmerk.
Wat goed is voor vogels is goed
voor vlinde rs, en wat goed is voor
vlinde rs is vaak ook goed voor bijen.
Download