DE OPLOSSINGEN QUIZ 2012 Jaar van de Bij. 12 vragen voor

advertisement
DE OPLOSSINGEN
QUIZ
2012 Jaar van de Bij.
12 vragen voor kinderen:
1.a) Wespen leven van nectar, honingdauw, van luizen, stuifmeel, plantensap, vruchtvlees en
sap van rijpe vruchten (peren, pruimen onder andere), maar ook van vloeibare zoete
voedings- en genotmiddelen bestemd voor menselijke consumptie (limonade, stroop en
dergelijke).
De hommel en de bij leven van nectar en stuifmeel.
2.b) Aan de kop zitten 2 voelsprieten die dienen als gevoel-, tast- en reukorgaan.
Met de antennes(voelsprieten) kunnen de bijen geuren waarnemen.
3.c) het stuifmeel plakken de bijen en hommels aan hun poten
4.b) Daar zij de moeder van alle bijen in het volk is, noemt men een bijenkoningin een MOER
5.b) De bij heeft drie paar poten, dus 6 in totaal.
6.c) Koekoeksbijen en -hommels leggen een ei in het nest van een andere bij of hommel.
Zoals een koekoek ook doet bij het nest van een andere vogel.
7.b) Wanneer een honingbij een rijke voedselbron heeft gevonden, voert ze, teruggekeerd in
de korf, daarin een dans uit, en deelt op deze wijze de afstand en eventueel de richting van
de voedselbron mee aan andere bijen die zich in haar buurt bevinden. Al naar gelang de
afstand tot de bron en de aard en grootte van de bron varieert de dans.
8. a) Darren komen alleen in de zomermaanden voor.
Hun enige taak is het bevruchten van de koningin. Nadien sterven ze.
9.a) Het lichaam van een vliesvleugelige bestaat zoals alle insecten uit drie delen: kop,
borststuk en achterlijf.
10. c) De hommel kan zelf zijn lichaamstemperatuur regelen, door het trillen van de
borstspieren, zonder dat de vleugels meebewegen. Hij kan zo een lichaamstemperatuur van
30 °C tot 32 °C handhaven. De koningin vliegt al bij een buitentemperatuur van 2 °C, de
werksters bij 6 °C.
11.a) bouw een bijenhuis: Dat kan heel eenvoudig door gaatjes te boren in een blokje hard
hout. De gaatjes moeten zo’n 10 cm diep zijn en 2 tot 9 mm breed. Maak ze toe aan één kant
zodat het niet gaat tochten in het bijenhuisje. Een bundeltje bamboe werkt ook. Hang het
huisje op een zonnige plek en bevestig het aan een boom, hek of balkon.
Zijn er bloemen in de buurt, dan zullen de bijen er graag komen wonen. Dus plant wilde
bloemen in je tuin.
12.c) ) Nee, want Bijen en hommels verkrijgen hun voedsel uit nectar en stuifmeel van
bloemen.
Honingbijen zijn niet agressief, maar zullen steken als ze zich bedreigd voelen. Dit betekent
meteen ook het einde van hun leven.
Hommels hebben een gladde angel, en kunnen dus verschillende keren steken zonder
daaraan te sterven. Ze zijn niet agressief en steken uiterst zelden.
Alle vrouwelijke WILDE BIJEN kunnen steken, maar de meesten hebben slechts een heel
kleine angel, die niet eens door de huid heen komt.
Als ze zich bedreigd voelen kunnen Wespen pijnlijke steken veroorzaken.
Download